Isaija 66:1-24

  • Jehova odbacuje one koji su neposlušni (1-6)

  • Sion i njegovi sinovi (7-17)

  • Ljudi će se sakupiti u Jerusalimu da služe Jehovi (18-24)

66  Ovako kaže Jehova: „Nebo je moj presto, a zemlja je podnožje mojim nogama.+ Gde mi onda možete sagraditi dom?+Gde može biti moje prebivalište?“+   „Svojom rukom sam sve to načinioi tako je sve nastalo“, kaže Jehova.+ „Na onoga ko je ponizan i slomljenog duha i ko drhti od* moje reči,na njega ću pogledati.+   „Kad neko kolje bika, to je kao da ubija čoveka.+ Kad neko žrtvuje ovcu, to je kao da psu lomi vrat.+ Kad neko prinosi dar, to je kao da prinosi svinjsku krv!+ Kad neko prinosi tamjan za spomen,+ to je kao da pomoću magije izriče blagoslov*.+ Oni su izabrali svoje putevei uživaju u onome što je odvratno.   Zato ću ja izabrati kako da ih kaznim+i daću da ih snađe ono čega se plaše. Jer kad sam zvao, niko se nije odazvao,kad sam govorio, niko nije slušao.+ Činili su ono što je zlo u mojim očimai odlučili su da rade ono što mi nije po volji.“+   Čujte Jehovinu reč, vi koji drhtite od* njegove reči: „Vaša braća koja vas mrze i odbacuju zbog mog imena govore: ’Neka se Jehova proslavi!‘+ Ali on će se pojaviti i vi ćete se radovati,a oni će biti postiđeni.“+   Buka se čuje iz grada, zvuk iz hrama! To se čuje kako Jehova svojim neprijateljima uzvraća ono što su zaslužili.   Pre nego što je osetila bolove, žena* se porodila.+ Pre nego što su je snašli porođajni bolovi, rodila je muško dete.   Ko je još čuo za tako nešto? Ko je tako nešto video? Može li se zemlja roditi u jedan dan? Može li se narod odjednom roditi? A Sion je rodio sinove čim je osetio bolove.   „Zar ću ja izazvati porođaj, a ne dati da se dete rodi?“, kaže Jehova. „Zar ću izazvati trudove, a potom zatvoriti majčinu utrobu?“, kaže tvoj Bog. 10  Radujte se s Jerusalimom i veselite se s njim,+ svi koji ga volite.+ Kličite radosno s njim, svi koji tugujete zbog njega. 11  Jer ćete se hraniti i nasititi i naći ćete utehu na njegovim grudima,napićete se mleka i radovaćete se njegovoj silnoj slavi. 12  Jer ovako kaže Jehova: „Evo, daću mu mir kao reku+i slavu naroda kao nabujali potok.+ Vi ćete se nasititi i nosiće vas u naručjui ljuljaće vas na kolenima. 13  Kao što majka teši svog sina,tako ću i ja vas tešiti.+Jerusalim će vam biti uteha.+ 14  Videćete to i vaše će se srce radovatii vaše će kosti procvetati kao mlada trava. Jehova će svojim slugama pokazati svoju moćnu ruku,a neprijatelje će osuditi.“+ 15  „Jer Jehova dolazi kao vatra,+i njegova kola su kao olujni vetar,+dolazi da im se osveti u svom žestokom gnevui da ih kazni ognjenim plamenom.+ 16  Jer Jehova će vatrom izvršiti presudu,svojim mačem će presuditi svim ljudima*,i biće mnogo onih koje će Jehova pobiti. 17  „Oni koji se posvećuju i obredno čiste da bi išli u svete vrtove*,+ oni koji jedu svinjsko meso,+ miševe i druge gadosti,+ svi će zajedno izginuti“, kaže Jehova. 18  „Znam njihova dela i misli. Zato dolazim da sakupim ljude iz svih naroda, koji govore raznim jezicima, i oni će doći i videti moju slavu.“ 19  „Postaviću znak među njima i poslaću neke od preživelih k narodima – u Tarsis,+ Ful i Lud,+ ka onima koji vešto koriste luk. Poslaću ih i u Tuval i Javan+ i na daleka ostrva, ka onima koji nisu čuli glas o meni niti su videli moju slavu. Oni će pričati o mojoj slavi među narodima. + 20  Dovešće svu vašu braću iz svih naroda+ na dar Jehovi, na konjima, na kolima, na natkrivenim kolima, na mazgama i na brzim kamilama, dovešće ih na moju svetu goru, u Jerusalim“, kaže Jehova, „kao što izraelski narod donosi dar u čistoj posudi u Jehovin dom.“ 21  „Od njih ću neke uzeti za sveštenike i za Levite“, kaže Jehova. 22  „Jer kao što će preda mnom uvek postojati novo nebo i nova zemlja+ koje stvaram“, kaže Jehova, „tako će postojati i vaše potomstvo i vaše ime.“+ 23  „Od mladog meseca do mladog meseca i od sabata do sabatasvi ljudi* će dolaziti da se poklone preda mnom“,+ kaže Jehova. 24  „Izlaziće da vide leševe ljudi koji su se bunili protiv mene,jer crvi na njima neće umretii vatra koja ih guta neće se ugasiti.+Biće odvratni svim ljudima*.“

Fusnote

Ili: „duboko poštuje“.
Ili možda: „kao da hvali idola“.
Ili: „duboko poštujete“.
To jest Sion.
Doslovno: „svakom telu“.
Doslovno: „vrtove iza onoga u sredini“. Reč je o posebnim vrtovima gde se vršilo idolopoklonstvo.
Doslovno: „svako telo“.
Doslovno: „svakom telu“.