Isaija 43:1-28

  • Jehova okuplja svoj narod (1-7)

  • Suđenje bogovima (8-13)

    • „Vi ste moji svedoci“ (10, 12)

  • Izbavljenje iz Vavilona (14-21)

  • „Hajde da se sudimo“ (22-28)

43  Sada ovako kaže Jehova,tvoj Stvoritelj, Jakove, onaj koji te je načinio, Izraele:+ „Ne boj se, jer sam te otkupio.+ Pozvao sam te po imenu. Meni pripadaš.   Kad pođeš preko voda, ja ću biti s tobom.+Kad pođeš preko reka, one te neće potopiti.+ Kad pođeš kroz vatru, nećeš izgoreti,niti će te plamen uhvatiti.   Jer sam ja Jehova, tvoj Bog,Sveti Izraelov Bog, tvoj Spasitelj. Dao sam Egipat kao otkupninu za tebe,Etiopiju i Sevu u zamenu za tebe.   Pošto si dragocen u mojim očima,+ja te cenim i volim.+ Daću ljude u zamenu za tebe,narode u zamenu za tvoj život.   Ne boj se, jer ja sam s tobom.+ Sa istoka ću dovesti tvoje potomstvoi sa zapada ću te sakupiti.+   Reći ću severu: ’Predaj ih!‘+ a jugu: ’Ne zadržavaj ih! Dovedi moje sinove izdaleka i moje ćerke s krajeva zemlje,+   svakoga ko se zove mojim imenom+i koga sam stvorio kako bih se proslavio,koga sam sazdao i koga sam načinio.‘+   Izvedi narod koji je slep, iako ima oči,i koji je gluv, iako ima uši.+   Neka se svi narodi sakupe na jedno mesto,neka se okupe narodi.+ Ko od njihovih bogova* to može proreći? Mogu li nam javiti šta će se prvo dogoditi*?+ Neka dovedu svoje svedoke i dokažu da su u pravu,ili neka ih ti svedoci čuju, pa neka kažu: ’Istina je.‘ “+ 10  „Vi ste moji svedoci“,+ kaže Jehova,„i moj sluga kog sam izabrao,+da biste znali i verovali mi*i razumeli da sam ja onaj isti.+ Pre mene nije bio načinjen nijedan bogi posle mene se nije pojavio nijedan.+ 11  Ja, ja sam Jehova,+ i osim mene nema spasitelja.“+ 12  „Ja sam otkrio, spasao i obznanio,kad među vama nije bilo nijednog tuđeg boga.+ Zato ste vi moji svedoci“, kaže Jehova, „a ja sam Bog.+ 13  Ja sam uvek isti+i nema nikoga ko može išta da uzme iz moje ruke.+ Kad nešto radim, ko me može zaustaviti?“+ 14  Ovako kaže Jehova, vaš Otkupitelj,+ Sveti Izraelov Bog:+ „Zbog vas ću poslati vojsku na Vavilon i skinuću sve prevornice s vrata,+pa će Haldejci jadikovati u svojim brodovima.+ 15  Ja sam Jehova, vaš Sveti Bog,+ Izraelov Stvoritelj,+ vaš Kralj.“+ 16  Ovako kaže Jehova,onaj koji je napravio put kroz morei prolaz kroz nemirne vode,+ 17  koji je izveo bojna kola i konje,+vojsku i hrabre ratnike: „Oni će leći i neće više ustati.+ Nestaće, biće ugašeni kao laneni fitilj.“ 18  „Nemojte se prisećati onoga što je ranije bilo,nemojte razmišljati o prošlosti. 19  Evo, činim nešto novo.+To već sada nastaje. Zar ne vidite? Napraviću put kroz pustoš+i pustiću reke kroz pustinju.+ 20  Slaviće me divlje životinje,šakali i nojevi,jer ću dati da poteku vode u pustošii reke u pustinji,+da bi pio moj izabrani narod,+ 21  narod koji sam sebi stvorioda bi me slavio.+ 22  Ali ti me, Jakove, nisi prizivao,+jer si se umorio od mene, Izraele.+ 23  Nisi mi prinosio ovce kao žrtve paljenice,nisi me slavio prinoseći mi žrtve. Ja te nisam prisiljavao da mi donosiš darove,niti sam te zamarao tražeći da mi pališ tamjan.+ 24  Nisi mi novcem kupovao mirisnu trsku,nisi me sitio salom svojih žrtava,+ nego si me opteretio svojim gresima.Umoran sam od tvojih prestupa.+ 25  Ja, ja radi sebe+ brišem tvoje prestupe*+i više se neću sećati tvojih greha.+ 26  Podseti me na svoje zasluge. Hajde da se sudimo.Reci šta imaš i dokaži da si u pravu. 27  Tvoj praotac je zgrešioi tvoji predstavnici* su se pobunili protiv mene.+ 28  Zato ću lišiti časti knezove koji služe na svetom mestu,i daću da Jakova zadesi uništenjei da Izrael bude izvrgnut ruglu.+

Fusnote

Moguće je da je reč o događajima koji će se prvi odigrati u budućnosti.
Doslovno: „među njima“.
Ili: „imali poverenja u mene“.
Ili: „buntovna dela“.
Moguće je da je reč o onima koji su narod poučavali o Zakonu.