Isaija 37:1-38

  • Jezekija preko Isaije traži pomoć od Boga (1-7)

  • Senahirim preti Jerusalimu (8-13)

  • Jezekijina molitva (14-20)

  • Isaija prenosi Božju poruku (21-35)

  • Anđeo ubija 185 000 Asiraca (36-38)

37  Čim je kralj Jezekija to čuo, razderao je svoju odeću, obukao se u kostret i otišao u Jehovin dom.+  Zatim je upravitelja kraljevog dvora Elijakima, pisara Somnu i svešteničke starešine poslao obučene u kostret kod proroka Isaije,+ Amosovog sina.  Oni su mu rekli: „Ovako kaže Jezekija: ’Ovaj dan je dan nevolje, ukora* i sramote, jer smo poput žene kojoj je došlo vreme da rodi, ali nema snage za to. +  Možda će Jehova, tvoj Bog, čuti reči ravsaka, koga je asirski kralj, njegov gospodar, poslao da se ruga živom Bogu,+ pa će ga Jehova, tvoj Bog, pozvati na odgovornost za reči koje je čuo. Pomoli se+ za preostale od naroda koji su još živi.‘ “+  Kad su sluge kralja Jezekije došle kod Isaije,+  on im je rekao: „Recite svom gospodaru: ’Ovako kaže Jehova: „Ne boj se+ reči koje si čuo, reči kojima su sluge asirskog kralja+ hulile na mene.  Evo, ja ću mu staviti u um misao* da se vrati u svoju zemlju kad čuje jednu vest.+ I učiniću da bude ubijen mačem u svojoj zemlji.“ ‘ “+  Kad je ravsak čuo da je asirski kralj otišao iz Lahisa, vratio se kod njega i zatekao ga kako se bori protiv Livne.+  A kralj je čuo vest da je Tirak, kralj Etiopije, krenuo u rat protiv njega. Zato je ponovo poslao glasnike kod Jezekije+ i poručio mu: 10  „Ovako recite Judinom kralju Jezekiji: ’Ne daj da te tvoj Bog u kog se uzdaš zavara rečima: „Jerusalim neće biti predat u ruke asirskom kralju.“+ 11  Eto, čuo si šta su asirski kraljevi učinili svim zemljama koje su opustošili.+ Zar ćeš se samo ti izbaviti? 12  Jesu li narode koje su istrebili moji preci izbavili njihovi bogovi?+ Gde su stanovnici Gosana, Harana,+ Resefa i Edena koji su bili u Telasaru? 13  Gde su kralj Emata, kralj Arfada, kraljevi gradova Sefarvima,+ Ene i Ive?‘ “ 14  Jezekija je primio pisma koja su mu doneli glasnici i pročitao ih. Zatim je otišao u Jehovin dom i raširio ih pred Jehovom.+ 15  Tada se Jezekija pomolio Jehovi:+ 16  „Jehova nad vojskama,+ Bože Izraelov, koji sediš na prestolu iznad* heruvima, ti si jedini pravi Bog, Bog svih kraljevstava na zemlji. Ti si stvorio nebo i zemlju. 17  Prigni uho, Jehova, i čuj!+ Otvori oči, Jehova, i vidi!+ Čuj reči koje nam je Senahirim uputio da bi se rugao živom Bogu.+ 18  Istina je, Jehova, da su asirski kraljevi razorili sve zemlje,+ a i svoju zemlju. 19  I pobacali su njihove bogove u vatru,+ jer to nisu bili bogovi, nego delo ljudskih ruku,+ drvo i kamen. Zato su i mogli da ih unište. 20  A sada, Jehova, Bože naš, izbavi nas iz njegove ruke, da bi sva kraljevstva na zemlji znala da si ti, Jehova, jedini Bog.“+ 21  Tada je Isaija, Amosov sin, poručio Jezekiji: „Ovako kaže Jehova, Izraelov Bog: ’Zato što si mi se molio zbog asirskog kralja Senahirima,+ 22  evo šta Jehova objavljuje protiv njega: „Devica, kći sionska, prezire te i ruga ti se. Kći jerusalimska odmahuje glavom i podsmeva ti se. 23  Kome se ti rugaš+ i na koga huliš? Na koga podižeš glas+i koga oholo gledaš? Svetog Izraelovog Boga!+ 24  Preko svojih slugu rugaš se Jehovi+ i kažeš:’S mnoštvom bojnih kolapopeću se na vrhove gora,+na najdalje obronke Livana. Poseći ću njegove visoke kedrove, njegove divne smreke. Doći ću u njegova najviša skrovišta, u njegove najgušće šume. 25  Iskopaću bunare i vodu ću piti,svojim stopalima ću isušiti potoke* u Egiptu.‘ 26  Zar nisi čuo? Od davnina to nameravam da učinim. Odavno sam to smislio.+ Sada ću to i ostvariti.+ Ti ćeš opustošiti utvrđene gradove i pretvorićeš ih u ruševine.+ 27  Njihovi stanovnici su bespomoćni,prestravljeni su i postiđeni. Kao biljke su u polju, kao mlada zelena trava,kao trava na krovovima koju je sasušio istočni vetar. 28  Dobro znam kad sediš, kad negde ideš i kad se vraćaš,+a znam i kada besniš na mene,+ 29  jer su tvoje besne reči+ i rika doprli do mojih ušiju.+ Zato ću ti staviti kuku u nozdrve i uzde+ u ustai vratiću te putem kojim si došao.“ 30  „’A ovo će ti* biti znak da će se to dogoditi: Ove godine ješćete ono što nikne samo od sebe*, druge godine ješćete žito koje izraste iz toga, a treće godine ćete sejati i žeti, saditi vinograde i jesti njihov rod.+ 31  Preživeli iz Judinog naroda, oni koji preostanu,+ pustiće koren u dubinu i rađaće rod u visinu. 32  Jer će preostali doći iz Jerusalima i preživeli s gore Sion.+ To će u svojoj revnosti učiniti Jehova nad vojskama.+ 33  „’Zato Jehova ovako kaže za asirskog kralja:+ „Neće on ući u ovaj grad,+neće ovamo odapeti strelu,neće mu se primaći sa štitom,niti će oko njega podići opsadni nasip.“ ‘+ 34  ’Vratiće se putem kojim je došao.Neće ući u ovaj grad‘, kaže Jehova. 35  ’Ja ću braniti ovaj grad+ i spašću ga radi sebe+i radi svog sluge Davida.‘ “+ 36  Tada je došao Jehovin anđeo i pobio 185 000 ljudi u asirskom logoru. Oni koji su ustali rano ujutru videli su sve same leševe.+ 37  Tada je asirski kralj Senahirim otišao odande i vratio se u Ninivu,+ gde je i ostao.+ 38  Kada se jednom klanjao u hramu* svog boga Nisroka, njegovi sinovi Adrameleh i Sarasar ubili su ga mačem+ i pobegli u araratsku+ zemlju. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Esar-Adon.+

Fusnote

Ili: „uvrede“.
Doslovno: „staviću u njega duh“.
Ili možda: „između“.
Ili: „kanale Nila“.
Odnosi se na Jezekiju.
Ili: „iz semenja koje se prosulo“.
Doslovno: „domu“.