Isaija 33:1-24

  • Presuda i nada za pravednike (1-24)

    • Jehova je Sudija, Zakonodavac i Kralj (22)

    • Niko neće reći: „Bolestan sam“ (24)

33  Teško tebi* koji uništavaš, a nisi uništen,+i izdajnik si, a tebe nisu izdali! Čim prestaneš da uništavaš, tebe će uništiti.+ Čim završiš sa izdajom, tebe će izdati.   Jehova, smiluj nam se.+ Ti si naša nada. Podrži nas svojom rukom*+ svakog jutra,spasi nas u vreme nevolje.+   Kad se čuje vika, narodi beže. Kad ustaneš, narodi se rasprše.+   Kao što proždrljivi skakavci nose sve pred sobom, tako će se vaš plen pokupiti,neprijatelji će navaliti na vaš plen kao roj skakavaca.   Jehova će biti uzvišen,jer prebiva na visinama. Ispuniće Sion pravdom i pravednošću.   U njega se uvek možeš uzdati.Veliko spasenje,+ mudrost, znanje i strahopoštovanje prema Jehovi*+– to je pravo blago za onoga ko to ima*.   Evo, njihovi junaci viču na ulici,glasnici mira gorko plaču.   Putevi su opusteli,na stazama nema više putnika. Neprijatelj je raskinuo savez,prezreo je gradove,ne mari ni za koga.+   Zemlja tuguje* i vene. Livan je posramljen+ i propada. Saron je kao pustinja,na Vasanu i Karmilu opada lišće.+ 10  „Sada ću ustati“, kaže Jehova,„sada ću se uzvisiti,+sada ću se proslaviti. 11  Začeli ste suvu travu, rodićete slamu. Vaše zle misli proždreće vas kao vatra.+ 12  Narodima će biti kao da su spaljeni u kreču. Kao posečeno trnje, goreće u vatri.+ 13  Vi koji ste daleko, slušajte šta ću učiniti! Vi koji ste blizu, priznajte moju moć! 14  Na Sionu strahuju grešnici,+otpadnike obuzima drhtanje, pa govore: ’Ko će od nas opstati pred vatrom koja proždire?+ Ko će od nas opstati pred nezasitim plamenom?‘ 15  Onaj koji uvek postupa pravedno+i govori ono što je pravo,+koji odbacuje nepošten dobitak stečen na prevaru,čije ruke ne grabe mito, već ga odbijaju,+koji zatvara uši da ne sluša o krvoprolićui zatvara oči da ne gleda zlo, 16  taj će prebivati na visinama,njegovo sigurno utočište biće na nepristupačnim stenama.Dobijaće hleb,uvek će imati vode.“+ 17  Svojim očima gledaćeš kralja u njegovoj slavi,videćeš daleku zemlju. 18  Tvoje srce će se prisećati* strahota i govoriti: „Gde je pisar? Gde je onaj što je predavao danak?+ Gde je onaj što je brojao kule?“ 19  Nećeš više videti drzak narod,narod koji govori nerazumljivim jezikom,one čiji ti jezik zvuči kao nerazumljivo mucanje.+ 20  Gledaj Sion, grad naših praznika!+ Tvoje oči će videti Jerusalim, spokojno prebivalište,šator koji se neće prenositi.+ Njegovi klinovi se nikad neće vaditi,nijedno njegovo uže neće se pokidati. 21  Jer će nas na tom mestu Jehova, veličanstveni Bog,štititi kao što grad štite reke i široki kanali,po kojima ne plove neprijateljske lađe*niti prolaze veliki brodovi. 22  Jer Jehova je naš Sudija,+Jehova je naš Zakonodavac,+Jehova je naš Kralj.+On će nas spasti.+ 23  Uža neprijateljskih brodova će popustiti,pa jarbol neće stajati uspravno niti će jedro biti razapeto. Tada će se razdeliti veliki plen,čak će i hromi uzeti mnogo plena.+ 24  Niko od stanovnika neće reći: „Bolestan sam.“+ Narodu koji živi u toj zemlji oprostiće se prestupi.+

Fusnote

Reč je o Asiriji.
Ili: „snagom“.
Doslovno: „strah od Jehove“.
Ili možda: „blago koje Bog daje“.
Ili možda: „suši se“.
Ili: „razmišljati o“.
Ili: „flota galija“.