Isaija 30:1-33

  • Pomoć Egipta je uzaludna (1-7)

  • Narod ne želi da sluša proroke (8-14)

  • Pouzdanje u Boga biće njihova snaga (15-17)

  • Jehova će se smilovati svom narodu (18-26)

    • Jehova, Veličanstveni Učitelj (20)

    • „To je put“ (21)

  • Jehova će kazniti Asiriju (27-33)

30  „Teško tvrdoglavim sinovima“,+ kaže Jehova,„koji izvršavaju svoje namere*, a ne moje,+i sklapaju saveze*, ali ne po mojoj volji*,nego dodaju greh na greh.   Oni odlaze u Egipat,+ ne pitajući mene*,+da bi pronašli zaštitu kod faraonai zaklon u senci Egipta!   Ali faraonova zaštita biće vam na sramotui zaklon u senci Egipta poniženje.+   Jer su njegovi knezovi u Soanu,+a poslanici su došli do Hanesa.   Sve će ih osramotitinarod od kog nemaju koristi,od kog nema ni pomoći ni koristi,nego samo donosi sramotu i prezir.“+  Objava protiv životinja s juga: Kroz zemlju nevolje i teškoće,gde živi lav, ričući lav,gde su ljutica i hitra zmija otrovnica,na leđima magaraca oni nose svoje blago,na grbama kamila nose svoju robu. Ali narod neće imati koristi od toga.   Uzaludna je pomoć Egipta.+ Zato ga i zovem: „Rava*+ koja samo mirno sedi.“   „Sada idi, napiši to na ploču pred njima,zapiši to u knjigu,+da ostane za buduće vreme,za trajno svedočanstvo.+   Jer su oni buntovan narod,+ lažljivi sinovi,+sinovi koji ne žele da slušaju Jehovin zakon*.+ 10  I govore videocima: ’Nemojte imati vizije‘, i prorocima: ’Ne prorokujte nam istinu.+ Govorite nam laskave* reči, prorokujte nam prevare.+ 11  Skrenite s puta, siđite sa staze. Ne govorite nam o Svetom Izraelovom Bogu.‘ “+ 12  Zato ovako kaže Sveti Izraelov Bog: „Pošto odbacujete moju reč,+a uzdate se u prevaru i laži na njih se oslanjate,+ 13  vaš greh će biti kao napukli zid,kao pukotina u visokom zidu koja se širi. Zid će se srušiti iznenada, u trenu. 14  Razbiće se kao što se razbija grnčarski ćup,tako da neće ostati ni parčekojim može da se uzme vatra sa ognjištaili da se zahvati voda iz bare*.“ 15  Jer je Svevišnji Gospod Jehova, Sveti Izraelov Bog, ovako rekao: „Ako mi se vratite i mirno se pouzdate u mene, bićete spaseni.Ako sačuvate mir i pouzdanje, to će biti vaša snaga.“+ Ali vi to niste hteli.+ 16  Rekli ste: „Ne, nego ćemo pobeći na konjima!“ Zato ćete i bežati. I kazali ste: „Na brzim konjima ćemo odjahati!“+ Zato će biti brzi oni koji će vas goniti.+ 17  Hiljada će zadrhtati kad jedan zapreti,+a kad petorica zaprete, bežaćetedok vas ne ostane toliko da ćete biti kao usamljeni barjak na vrhu gore,kao znak za okupljanje* na brdu.+ 18  A Jehova strpljivo čeka da vam pokaže milost,+on će vam se smilovati.+ Jer je Jehova pravedan Bog.+ Srećni su svi koji čekaju* na njega.+ 19  Kad narod bude živeo na Sionu, u Jerusalimu,+ nećeš više plakati.+ On će ti se sigurno smilovati kad čuje tvoj vapaj. Čim ga čuje, uslišiće te.+ 20  Jehova će vas nevoljom kao hlebom nahraniti i teskobom kao vodom napojiti,+ ali tvoj Veličanstveni Učitelj neće se više kriti i svojim očima ćeš gledati svog Veličanstvenog Učitelja.+ 21  I ako biste skrenuli nadesno ili nalevo,+ iza sebe ćete čuti glas koji govori: „To je put,+ idite njim.“ 22  Biće vam nečisti vaši posrebreni rezbareni kipovi i pozlaćeni liveni* kipovi.+ Odbacićete ih kao što žena u vreme mesečnog ciklusa odbacuje nečisto platno i reći ćete im: „Odlazite!“*+ 23  On će dati kišu da nikne seme koje seješ+ i da ti zemlja obilno rodi, pa da imaš dobrog hleba u izobilju.+ Tog dana tvoja će stoka pasti na prostranim pašnjacima.+ 24  Goveda i magarci koji obrađuju zemlju ješće hranu pomešanu sa ukusnim kiselim zeljem, ovejanu lopatom i vilama. 25  Na svakoj visokoj gori i na svakom visokom bregu biće potoka i vodenih tokova,+ onog dana kad bude veliki pokolj i kad se kule budu rušile. 26  Svetlost punog meseca biće kao svetlost sunca, a svetlost sunca biće sedam puta jača,+ kao svetlost od sedam dana, onog dana kad Jehova svom narodu zavije prelom+ i izleči tešku ranu od udarca koji mu je zadao.+ 27  Evo, Jehovino ime dolazi izdaleka,sa žestokim gnevom i gustim oblacima. Usne su mu pune srdžbe,jezik mu je kao vatra koja proždire.+ 28  Njegov je duh* kao silna bujica koja dopire do grla.Prosejaće narode kroz rešeto dok ništa ne ostane*.Narodima će u čeljust staviti uzde+ kojima će ih odvesti na stranputicu. 29  Vaša će pesma biti kao u noćikad se pripremate* za praznik,+i radovaćete se od srca kao onajkoji ide s frulom*na Jehovinu goru, ka Steni Izraelovoj.+ 30  Jehova će se oglasiti svojim veličanstvenim glasom+i pokazati svoju moćnu ruku+ kojom udara u žestokom gnevu,+u plamenu vatre koja proždire,+s provalom oblaka,+ olujom i grȁdom.+ 31  Od Jehovinog glasa Asirija će se uplašiti,+on će je prutom udariti.+ 32  Kad god Jehova zamahne prutom kojim kažnjavai udari Asiriju,kad god zamahne rukom u borbi protiv nje,+čuće se daire i harfe.+ 33  Jer je Tofet*+ za nju već pripremljen,a i za kralja je pripremljen.+ Načinio je duboku i široku jamu,s velikom vatrom i mnogo drva. Jehovin dah, kao bujica sumpora,sve će to zapaliti.

Fusnote

Ili: „planove“.
Doslovno: „izlivaju piće kao žrtvu“, što se po svemu sudeći odnosi na sklapanje saveza.
Doslovno: „mojim duhom“.
Ili: „ne tražeći savet iz mojih usta“.
Ili: „pouku“.
Ili: „prijatne“.
Ili možda: „bunara“.
Ili: „zastava“.
Ili: „željno čekaju“.
Ili: „metalni“.
Ili možda: „i nazvaćete ih prljavštinom“.
Ili: „dah“.
Ili: „rešeto uništenja“.
Ili: „posvećujete“.
Ili: „uz zvuk frule“.
„Tofet“ se ovde koristi kao simbol mesta na kome gori vatra i predstavlja uništenje.