Isaija 2:1-22

  • Jehovina gora uzvišena (1-5)

    • Prekovaće mačeve u raonike (4)

  • Oholi će biti poniženi u Jehovinom danu (6-22)

2  Ovo je vizija koju je Isaija, Amosov sin, imao o Judi i Jerusalimu:+   U poslednjim danimagora na kojoj je Jehovin dombiće utvrđena iznad gorskih vrhova,+uzdizaće se iznad bregova,i k njoj će dolaziti svi narodi.+   Mnogi će narodi ići i govoriće: „Dođite! Pođimo na Jehovinu goru,u dom Jakovljevog Boga!+ On će nas poučavati svojim putevimai ići ćemo njegovim stazama.“+ Jer će zakon* doći sa Sionai Jehovina reč iz Jerusalima.+   On će suditi narodimai ispraviće ono što treba među mnogim narodima. Oni će prekovati svoje mačeve u raonikei svoja koplja u srpove.+ Narod na narod više neće podizati mačniti će se više učiti ratovanju.+   Dođite, Jakovljevi potomci,da u Jehovinoj svetlosti hodamo.+   Bože, ostavio si svoj narod, Jakovljeve potomke,+jer su usvojili mnoge običaje sa Istoka.Bave se magijom+ kao Filistejii mnogo potomaka stranaca živi među njima.   Zemlja im je puna srebra i zlatai nema kraja njihovom blagu. Zemlja im je puna konjai nema broja njihovim kolima.+   Zemlja im je puna bezvrednih bogova.+ Klanjaju se onome što su svojim rukama napravili,onome što su svojim prstima načinili.   Tako čovek gubi dostojanstvo, ponižava se.To im ne možeš oprostiti. 10  Uđite među stene i sakrijte se u prašinuzbog Jehovinog zastrašujućeg gnevai njegovog slavnog veličanstva.+ 11  Poniziće se oholi,ljudski ponos biće ponižen. Tog dana samo će se Jehova uzvisiti. 12  Jer to je dan Jehove nad vojskama.+ Dolazi na sve koji su oholi i nadmeni,na sve koji su uzvišeni i sve koji su neznatni,+ 13  na sve ponosne i visoke livanske kedrovei na sve vasanske hrastove, 14  na sve uzdignute gorei na sva visoka brda, 15  na sve visoke kule i na sve utvrđene zidine, 16  na sve tarsiske brodove+i na sve skupocene lađe. 17  Čovekova oholost biće oborena,ljudski ponos biće ponižen. Tog dana samo će se Jehova uzvisiti. 18  Potpuno će nestati bezvredni bogovi.+ 19  Ljudi će ulaziti u pećine u stenamai u rupe u zemlji+zbog Jehovinog zastrašujućeg gnevai njegovog slavnog veličanstva,+kada on ustane i zemlja pred njim zadrhti od straha. 20  Tog dana će ljudi uzeti svoje bezvredne srebrne i zlatne bogove,koje su napravili da bi im se klanjali,i baciti ih rovčicama* i slepim miševima,+ 21  i ulaziće u šupljine u stenamai u pukotine u liticamazbog Jehovinog zastrašujućeg gnevai njegovog slavnog veličanstva,kada on ustane i zemlja pred njim zadrhti od straha. 22  Zato prestanite da se uzdate u čoveka,koji je kao dah u nozdrvama*. Kakva je korist od njega?

Fusnote

Ili: „pouka“.
Reč je o vrsti malih sisara koja je poznata po proždrljivosti.
Ili: „kome je dah u nozdrvama“.