Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Isaija

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Otac i buntovni sinovi (1-9)

  • Jehova mrzi licemerno služenje (10-17)

  • „Dođite da raščistimo stvari“ (18-20)

  • Sion će ponovo biti „verni grad“ (21-31)

 • 2

  • Jehovina gora uzvišena (1-5)

   • Prekovaće mačeve u raonike (4)

  • Oholi će biti poniženi u Jehovinom danu (6-22)

 • 3

  • Vođe u Judi zavode narod (1-15)

  • Presuda zavodljivim sionskim ženama (16-26)

 • 4

  • Sedam žena na jednog muškarca (1)

  • Ono što Jehova dâ da iznikne biće slavno (2-6)

 • 5

  • Pesma o Jehovinom vinogradu (1-7)

  • Teško Jehovinom vinogradu (8-24)

  • Bog se gnevi na svoj narod (25-30)

 • 6

  • Vizija Jehove u njegovom hramu (1-4)

   • „Svet, svet, svet je Jehova“ (3)

  • Isaijine usne očišćene (5-7)

  • Isaija poslat (8-10)

   • „Evo mene, mene pošalji!“ (8)

  • „Dokle, Jehova?“ (11-13)

 • 7

  • Poruka za kralja Ahaza (1-9)

   • Sear-Jasuv (3)

  • Emanuilo kao znak (10-17)

  • Kazna za one koji su neverni (18-25)

 • 8

  • Predstojeći napad Asiraca (1-8)

   • Maher-Šelal-Haš-Vaz (1-4)

  • Nema razloga za strah „jer je Bog s nama!“ (9-17)

  • Isaija i njegova deca su znak (18)

  • Tražiti pomoć u zakonu, a ne od duhova (19-22)

 • 9

  • Velika svetlost zasjala u Galileji (1-7)

   • Rođen je „Knez Mira“ (6, 7)

  • Božja ruka podignuta protiv Izraela (8-21)

 • 10

  • Božja ruka podignuta protiv Izraela (1-4)

  • Asirija – prut kojim će Bog pokazati gnev (5-11)

  • Kazna za Asiriju (12-19)

  • Vratiće se preostali Jakovljevi potomci (20-27)

  • Bog će suditi Asiriji (28-34)

 • 11

  • Izdanak iz Jesejevog korena pravedno će vladati (1-10)

   • Vuk i jagnje borave zajedno (6)

   • Znanje o Jehovi ispuniće zemlju (9)

  • Povratak preostalih iz naroda (11-16)

 • 12

  • Pesma zahvalnosti (1-6)

   • „Jer je Jah Jehova moja snaga“ (2)

 • 13

  • Objava protiv Vavilona (1-22)

   • Blizu je Jehovin dan! (6)

   • Međani će poraziti Vavilon (17)

   • Vavilon više nikada neće biti naseljen (20)

 • 14

  • Izraelski narod će živeti u svojoj zemlji (1, 2)

  • Ruganje vavilonskom kralju (3-23)

   • Onaj koji svetli oboren na zemlju (12)

  • Jehova će slomiti Asirca (24-27)

  • Objava protiv Filisteje (28-32)

 • 15

  • Objava protiv Moava (1-9)

 • 16

  • Nastavak objave protiv Moava (1-14)

 • 17

  • Objava protiv Damaska (1-11)

  • Jehova će ukoriti narode (12-14)

 • 18

  • Objava protiv Etiopije (1-7)

 • 19

  • Objava protiv Egipta (1-15)

  • Egipćani će upoznati Jehovu (16-25)

   • Jehovin oltar usred Egipta (19)

 • 20

  • Znak protiv Egipta i Etiopije (1-6)

 • 21

  • Objava protiv pustinje koja je nalik moru (1-10)

   • Čuvanje straže sa stražarske kule (8)

   • „Pao je Vavilon!“ (9)

  • Objava protiv Dume i puste ravnice (11-17)

   • „Stražaru, koliko još ima do svanuća?“ (11)

 • 22

  • Objava o Dolini vizije (1-14)

  • Elijakim zamenjuje dvorskog nastojnika Somnu (15-25)

   • Proročanstvo o klinu (23-25)

 • 23

  • Objava o Tiru (1-18)

 • 24

  • Jehova će isprazniti zemlju (1-23)

   • Jehova je postao kralj na gori Sion (23)

 • 25

  • Bog blagosilja svoj narod (1-12)

   • Jehova priprema gozbu od izvrsnih vina (6)

   • Smrt će biti uništena (8)

 • 26

  • Pesma o spasenju i pouzdanju u Jehovu (1-21)

   • Jah Jehova, večna Stena (4)

   • Oni koji žive na zemlji učiće se pravednosti (9)

   • „Tvoji mrtvi će oživeti“ (19)

   • „Uđi u svoje sobe“ (20)

 • 27

  • Jehova ubija levijatana (1)

  • Pesma o Izraelu kao vinogradu (2-13)

 • 28

  • Teško Jefremovim pijanicama! (1-6)

  • Judini sveštenici i proroci posrću (7-13)

  • „Sa smrću smo sklopili savez“ (14-22)

   • Dragoceni ugaoni kamen na Sionu (16)

   • Jehovino neočekivano delo (21)

  • Poređenje o tome kako Jehova poučava i ukorava (23-29)

 • 29

  • Teško Arilu! (1-16)

   • „Slavi me svojim usnama, ali srce mu je daleko od mene“ (13)

  • Gluvi će čuti, slepi će progledati (17-24)

 • 30

  • Pomoć Egipta je uzaludna (1-7)

  • Narod ne želi da sluša proroke (8-14)

  • Pouzdanje u Boga biće njihova snaga (15-17)

  • Jehova će se smilovati svom narodu (18-26)

   • Jehova, Veličanstveni Učitelj (20)

   • „To je put“ (21)

  • Jehova će kazniti Asiriju (27-33)

 • 31

  • Ljudi ne mogu pomoći, jedino Bog može (1-9)

   • Egipatski konji su od krvi i mesa (3)

 • 32

  • Kralj i knezovi će vladati pravedno (1-8)

  • Samouverene žene upozorene (9-14)

  • Blagoslovi kad Bog izlije svoj duh (15-20)

 • 33

  • Presuda i nada za pravednike (1-24)

   • Jehova je Sudija, Zakonodavac i Kralj (22)

   • Niko neće reći: „Bolestan sam“ (24)

 • 34

  • Jehovina osveta nad narodima (1-4)

  • Edom će biti razoren (5-17)

 • 35

  • Obnova raja (1-7)

   • Slepi će videti; gluvi će čuti (5)

  • Put svetosti za one koji su otkupljeni (8-10)

 • 36

  • Senahirim napada Judu (1-3)

  • Ravsak se ruga Jehovi (4-22)

 • 37

  • Jezekija preko Isaije traži pomoć od Boga (1-7)

  • Senahirim preti Jerusalimu (8-13)

  • Jezekijina molitva (14-20)

  • Isaija prenosi Božju poruku (21-35)

  • Anđeo ubija 185 000 Asiraca (36-38)

 • 38

  • Jezekijina bolest i oporavak (1-22)

   • Pesma zahvalnosti (10-20)

 • 39

  • Poslanici iz Vavilona (1-8)

 • 40

  • Uteha za Božji narod (1-11)

   • „Neko viče u pustinji“ (3-5)

  • Bog je velik (12-31)

   • „Narodi su njemu kao kap iz vedra“ (15)

   • Bog „boravi nad zemaljskim krugom“ (22)

   • Sve zvezde zove po imenu (26)

   • Bog se nikada ne umara (28)

   • Oni koji se uzdaju u Jehovu dobijaju novu snagu (29-31)

 • 41

  • Osvajač sa istoka (1-7)

  • Izrael izabran za Božjeg slugu (8-20)

   • Avraham, Božji prijatelj (8)

  • Drugi bogovi na ispitu (21-29)

 • 42

  • Božji sluga i njegov zadatak (1-9)

   • „Ja sam Jehova. To je moje ime“ (8)

  • Nova pesma hvale Jehovi (10-17)

  • Izrael je slep i gluv (18-25)

 • 43

  • Jehova okuplja svoj narod (1-7)

  • Suđenje bogovima (8-13)

   • „Vi ste moji svedoci“ (10, 12)

  • Izbavljenje iz Vavilona (14-21)

  • „Hajde da se sudimo“ (22-28)

 • 44

  • Blagoslovi za Božji izabrani narod (1-5)

  • Nema Boga osim Jehove (6-8)

  • Besmisleno je praviti idole (9-20)

  • Jehova je otkupio Izrael (21-23)

  • Kirova uloga u obnovi Jerusalima (24-28)

 • 45

  • Kir pomazan da osvoji Vavilon (1-8)

  • Glina se ne prepire s Grnčarem (9-13)

  • Drugi narodi priznaju Izrael (14-17)

  • Bog je Stvoritelj i uvek objavljuje ono što je ispravno (18-25)

   • Zemlja stvorena da se na njoj živi (18)

 • 46

  • Vavilonski idoli nasuprot Izraelovom Bogu (1-13)

   • Jehova proriče budućnost (10)

   • Ptica grabljivica sa istoka (11)

 • 47

  • Pad Vavilona (1-15)

   • Astrolozi razotkriveni (13-15)

 • 48

  • Izrael prekoren i pročišćen (1-11)

  • Jehova će kazniti Vavilon (12-16a)

  • Bog nas poučava za naše dobro (16b-19)

  • „Izađite iz Vavilona!“ (20-22)

 • 49

  • Zadatak Jehovinog sluge (1-12)

   • Svetlost narodima (6)

  • Uteha za Izrael (13-26)

 • 50

  • Posledice Izraelovog greha (1-3)

  • Jehovin poslušni sluga (4-11)

   • Jezik i uho poučenih (4)

 • 51

  • Sion će biti obnovljen i biće poput edenskog vrta (1-8)

  • Moćni Tvorac teši Sion (9-16)

  • Čaša Jehovinog gneva (17-23)

 • 52

  • Probudi se, Sione! (1-12)

   • Divne su noge onih koji donose dobru vest (7)

   • Sionski stražari kliču kao jedan (8)

   • Oni koji nose pribor iz Jehovinog doma moraju biti čisti (11)

  • Jehovin sluga će biti uzvišen (13-15)

   • Izobličen više nego ijedan drugi čovek (14)

 • 53

  • Patnja, smrt i sahrana Jehovinog sluge (1-12)

   • Ljudi su ga prezirali i izbegavali (3)

   • Poneo naše bolesti i bol (4)

   • „Kao jagnje na klanje“ (7)

   • Poneo je grehe mnogih (12)

 • 54

  • Sion kao nerotkinja koja će imati mnogo sinova (1-17)

   • Jehova je Sionu poput muža (5)

   • Jehova će poučavati sinove Siona (13)

   • Oružje načinjeno protiv Siona neće biti uspešno (17)

 • 55

  • Oni koji nemaju novca pozvani da jedu i piju (1-5)

  • Tražiti Jehovu, čija reč je pouzdana (6-13)

   • Božji putevi su viši od ljudskih (8, 9)

   • Božja reč će se sigurno ispuniti (10, 11)

 • 56

  • Blagoslovi za strance i evnuhe (1-8)

   • Dom molitve za sve narode (7)

  • Slepi stražari, nemi psi (9-12)

 • 57

  • Pravedni i verni ljudi stradaju (1, 2)

  • Izraelov duhovni blud razotkriven (3-13)

  • Uteha za ponizne (14-21)

   • Zli su kao uzburkano more (20)

   • Nema mira zlima (21)

 • 58

  • Pravi i lažni post (1-12)

  • Sabat, dan radosti (13, 14)

 • 59

  • Izrael se zbog svojih greha udaljio od Boga (1-8)

  • Izrael priznaje svoje grehe (9-15a)

  • Jehova se zauzima za one koji su se pokajali (15b-21)

 • 60

  • Jehovina slava obasjava Sion (1-22)

   • Lete kao golubovi u svoje golubarnike (8)

   • Zlato umesto bakra (17)

   • Od malog će postati hiljada (22)

 • 61

  • Pomazan da objavi dobru vest (1-11)

   • Godina Jehovine milosti (2)

   • „Stabla pravednosti“ (3)

   • Pomoć stranaca (5)

   • „Jehovini sveštenici“ (6)

 • 62

  • Sionovo novo ime (1-12)

 • 63

  • Jehovina osveta nad narodima (1-6)

  • Dela koja je Jehova učinio zbog svoje verne ljubavi (7-14)

  • Molitva pokajanja (15-19)

 • 64

  • Nastavak molitve pokajanja (1-12)

   • Jehova, „naš Grnčar“ (8)

 • 65

  • Jehovina osuda za idolopoklonike (1-16)

   • Bog sreće i bog sudbine (11)

   • „Moje sluge će jesti“ (13)

  • Novo nebo i nova zemlja (17-25)

   • Gradiće kuće i sadiće vinograde (21)

   • „Neće uzalud naporno raditi“ (23)

 • 66

  • Jehova odbacuje one koji su neposlušni (1-6)

  • Sion i njegovi sinovi (7-17)

  • Ljudi će se sakupiti u Jerusalimu da služe Jehovi (18-24)