Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Poslanica Efešanima

Poglavlja

1 2 3 4 5 6

Kratak pregled

 • 1

  • Pozdravi (1, 2)

  • Duhovni blagoslovi (3-7)

  • Sve će se sastaviti posredstvom Hrista (8-14)

   • „Da se sve uredi kad za to dođe vreme“ (10)

   • „Kao pečatom obeleženi obećanim svetim duhom“ (13, 14)

  • Pavle zahvaljuje Bogu za veru Efešana i moli se za njih (15-23)

 • 2

  • „Bog vas je oživeo“ preko Hrista (1-10)

  • Srušen zid koji je razdvajao dve grupe (11-22)

 • 3

  • Sveta tajna obuhvata i ljude iz drugih naroda (1-13)

   • Ljudi iz drugih naroda biće Hristovi sunaslednici (6)

   • Božja večna namera (11)

  • Pavle se moli da Efešani steknu razumevanje (14-21)

 • 4

  • Jedinstvo u Hristovom telu (1-16)

   • „Dao je ljude na dar“ (8)

  • Stara i nova ličnost (17-32)

 • 5

  • Čist govor i čisto ponašanje (1-5)

  • Živeti kao deca svetlosti (6-14)

  • Ispunjavati se duhom (15-20)

   • Mudro koristiti vreme (16)

  • Saveti za muževe i žene (21-33)

 • 6

  • Saveti za decu i roditelje (1-4)

  • Saveti za robove i gospodare (5-9)

  • Sva Božja ratna oprema (10-20)

  • Završni pozdravi (21-24)