Dela apostolska 5:1-42

  • Ananija i Sapfira (1-11)

  • Apostoli čine mnoga čuda (12-16)

  • Zatvoreni, pa izbavljeni (17-21a)

  • Ponovo pred Sinedrionom (21b-32)

    • Pokoravati se Bogu, a ne ljudima (29)

  • Gamalilov savet (33-40)

  • Propovedanje od kuće do kuće (41, 42)

5  Jedan čovek po imenu Ananija, zajedno sa svojom ženom Sapfirom, prodao je deo imanja.  Ali potajno je zadržao nešto dobijenog novca, za šta je znala i njegova žena, a ostatak je doneo i stavio pred apostole.+  Petar mu je rekao: „Ananija, zašto si dopustio Satani da te navede da slažeš+ svetom duhu+ i da potajno zadržiš deo novca dobijenog od prodaje zemlje?  Zar ona ne bi ostala tvoja da je nisi prodao? A kad si je prodao, zar nisi mogao da raspolažeš novcem kako si hteo? Zašto si u svom srcu odlučio da učiniš tako nešto? Nisi slagao ljude, već Boga.“  Kad je Ananija čuo te reči, srušio se i izdahnuo. Sve ljude koji su čuli za to obuzeo je veliki strah.  Tada su prišli mladići koji su bili tamo, pa su ga umotali u platno, izneli i sahranili.  Posle otprilike tri sata, došla je njegova žena, ne znajući šta se dogodilo.  Petar ju je upitao: „Reci mi, jeste li za ovoliko novca prodali zemlju?“ A ona je odgovorila: „Da, za toliko.“  Tada joj je Petar rekao: „Zašto ste se dogovorili da iskušate Jehovin* duh? Evo, pred vratima su oni koji su sahranili tvog muža, a sad će i tebe izneti.“ 10  Ona je istog trena pala kod njegovih nogu i izdahnula. Tada su ušli oni mladići i videli da je mrtva, pa su je izneli i sahranili pored njenog muža. 11  Veliki strah je obuzeo celu skupštinu i sve koji su čuli za to. 12  Apostoli su među narodom činili mnoge znakove i čuda*.+ I svi zajedno su se sastajali u Solomonovom tremu.+ 13  Niko drugi se nije usuđivao da im se pridruži, ali narod ih je hvalio. 14  Mnogi muškarci i žene su poverovali u Gospoda i broj vernika je bio sve veći.+ 15  Ljudi su čak iznosili bolesne na ulice i ostavljali ih tamo na nosilima i prostirkama da bi, kad Petar bude prolazio, barem njegova senka pala na nekog od njih.+ 16  Dolazilo je i mnoštvo ljudi iz gradova oko Jerusalima, donoseći bolesne i one koje su mučili nečisti duhovi, i svi su bili izlečeni. 17  Tada su se prvosveštenik i svi koji su bili uz njega, pripadnici tadašnje struje* sadukeja, ispunili ljubomorom. 18  Uhapsili su apostole i bacili ih u zatvor.+ 19  Ali te noći Jehovin* anđeo je otvorio zatvorska vrata,+ izveo apostole i rekao im: 20  „Idite u hram i govorite narodu poruku o životu*.“ 21  Oni su ga poslušali pa su u zoru otišli u hram i počeli da poučavaju narod. U međuvremenu su prvosveštenik i oni koji su bili s njim sazvali Sinedrion i sve starešine izraelskog naroda, pa su poslali hramske stražare u zatvor da dovedu apostole pred njih. 22  Ali kad su oni stigli u zatvor, nisu ih našli tamo. Zato su se vratili i javili: 23  „Zatvor je zaključan i dobro osiguran, a stražari stoje pred vratima. Ali kad smo otvorili vrata, unutra nije bilo nikog.“ 24  Kad su hramski zapovednik i sveštenički poglavari čuli te reči, bili su zbunjeni i pitali su se šta će se sad desiti. 25  Tada je neko došao i javio im: „Ljudi koje ste bacili u zatvor nalaze se u hramu i poučavaju narod.“ 26  Zapovednik je sa svojim stražarima otišao i doveo apostole, ali ne na silu, jer su se bojali da ih narod ne kamenuje.+ 27  Tako su ih doveli pred Sinedrion, a prvosveštenik je počeo da ih ispituje. 28  Rekao im je: „Strogo smo vam naredili da ne poučavate o tom imenu,+ a vi ste napunili Jerusalim svojim učenjem i hoćete da okrivite nas za smrt tog čoveka*.“+ 29  A Petar i drugi apostoli su na to rekli: „Moramo se pokoravati Bogu*, a ne ljudima.+ 30  Bog naših predaka uskrsnuo je Isusa, kog ste vi ubili, obesivši ga na stub*.+ 31  Njega je Bog uzvisio sebi zdesna+ kao Vođu*+ i Spasitelja,+ da bi se Izraelci pokajali i da bi im gresi bili oprošteni.+ 32  Mi svedočimo o tim događajima,+ kao i sveti duh,+ koji Bog daje onima koji se pokoravaju njegovoj vlasti.“ 33  Kad su to čuli, toliko su se razbesneli da su hteli da ih ubiju. 34  Ali tada je pred Sinedrion stao jedan farisej po imenu Gamalilo,+ učitelj Zakona kog je poštovao ceo narod. On je zatražio da se apostoli nakratko izvedu napolje. 35  Tada je rekao: „Izraelci, dobro pazite šta ćete uraditi sa ovim ljudima. 36  Jer pre nekog vremena pojavio se Tevda, tvrdeći za sebe da je neko važan, i pridružilo mu se oko 400 ljudi. Ali on je bio ubijen i svi njegovi sledbenici su se razbežali i nestali. 37  Posle njega se u vreme popisa pojavio Juda Galilejac i mnogi su pošli za njim. I on je poginuo, a svi njegovi sledbenici su se rasuli. 38  Zato vam sada kažem: Ne dirajte te ljude, nego ih pustite. Jer ako ovo učenje ili delo potiče od ljudi, propašće, 39  ali ako potiče od Boga, nećete moći da ih zaustavite.+ Inače bi se moglo desiti da se borite protiv Boga.“+ 40  Oni su ga poslušali, pa su pozvali apostole, išibali ih*,+ naredili im da više ne govore o Isusovom imenu i pustili ih da idu. 41  Apostoli su posle toga otišli iz Sinedriona, radujući se+ što su bili dostojni da podnesu sramotu zbog Isusovog imena. 42  I svaki dan su u hramu i od kuće do kuće+ bez prestanka poučavali i objavljivali dobru vest o Hristu, Isusu.+

Fusnote

Ili: „predznake“.
Ili: „sekte“.
Doslovno: „o ovom životu“.
Doslovno: „da na nas padne krv tog čoveka“.
Ili: „Bogu kao vladaru“.
Ili: „drvo“.
Videti Rečnik pojmova, „Glavni Posrednik“.
Ili možda: „istukli ih štapom“.