Dela apostolska 3:1-26

  • Petar leči hromog prosjaka (1-10)

  • Petrov govor u Solomonovom tremu (11-26)

    • Vreme „obnove svega“ (21)

    • Prorok poput Mojsija (22)

3  Jednom su Petar i Jovan pošli u hram u vreme molitve, u deveti* sat.  Ljudi su upravo donosili jednog čoveka koji je bio hrom od rođenja. Svakog dana su ga ostavljali kod hramskih vrata koja su se zvala Lepa, da prosi milostinju od onih koji ulaze u hram.  Kad je video Petra i Jovana koji su upravo ulazili u hram, počeo je da ih moli za milostinju.  Oni su pogledali pravo u njega, a onda je Petar rekao: „Pogledaj nas.“  Čovek se zagledao u njih, očekujući da će mu oni nešto dati.  Petar mu je rekao: „Nemam ni srebra ni zlata, ali dajem ti ono što imam. U ime Isusa Hrista Nazarećanina, kažem ti: Ustani i hodaj!“+  Tada ga je uhvatio za desnu ruku i podigao.+ I odmah su mu se učvrstila stopala i članci.+  Skočio je na noge+ i počeo da hoda, a zatim je ušao s njima u hram, hodajući i poskakujući i hvaleći Boga.  I svi su ga videli kako hoda i hvali Boga. 10  Osim toga, prepoznali su da je to čovek koji je sedeo kod hramskih Lepih vrata i prosio milostinju.+ Bili su zapanjeni i ushićeni zbog onoga što mu se dogodilo. 11  Taj čovek se čvrsto držao Petra i Jovana, a sav narod je u čudu pohrlio prema njima, na mesto zvano Solomonov trem.+ 12  Kad je Petar to video, obratio se prisutnima: „Izraelci, zašto se čudite ovome i zašto nas gledate kao da smo svojom snagom ili pobožnošću učinili da ovaj čovek hoda? 13  Bog Avrahamov, Isakov i Jakovljev,+ Bog naših predaka, proslavio je svog Slugu,+ Isusa,+ kog ste vi predali da bude ubijen.+ Odrekli ste ga se pred Pilatom, iako je on bio odlučio da ga pusti. 14  Vi ste se odrekli njega, svetog i pravednog, a tražili ste da se oslobodi ubica.+ 15  Ubili ste Glavnog Posrednika života.+ Ali Bog ga je uskrsnuo iz mrtvih, čemu smo mi svedoci.+ 16  Zahvaljujući Isusovom imenu i našoj veri u njegovo ime, ovaj čovek koga gledate i poznajete dobio je snagu. Svojim očima ste videli da je naša vera u Isusa učinila ovog čoveka potpuno zdravim. 17  Braćo, ja znam da ste tako postupili iz neznanja,+ kao i vaši poglavari.+ 18  Ali Bog je na taj način ispunio ono što je unapred objavio preko svih svojih proroka, naime da će njegov Pomazanik* stradati.+ 19  „Pokajte se+ dakle i vratite se Bogu+ da bi vam gresi bili izbrisani,+ da bi vam od Jehove* došla okrepa* 20  i da bi on poslao Pomazanika*, Isusa, kog je odredio za vas. 21  On mora ostati na nebu do vremena obnove svega, o čemu je Bog govorio preko svojih svetih proroka iz starog doba. 22  Naime, Mojsije je rekao: ’Jehova*, vaš Bog, podići će vam iz vašeg naroda proroka kao što sam ja.+ Njega slušajte u svemu što vam govori.+ 23  Svako* ko ne posluša tog Proroka biće pogubljen i tako uklonjen iz naroda.‘+ 24  I svi proroci od Samuila pa nadalje, koliko god ih je prorokovalo, ukazivali su na te dane.+ 25  Vi ste sinovi proroka i naslednici saveza koji je Bog sklopio s vašim precima+ kad je rekao Avrahamu: ’Preko tvog potomstva* blagosloviće se svi narodi na zemlji.‘+ 26  Bog je podigao svog Slugu i najpre ga je poslao vama,+ da vas sve blagoslovi time što bi vas odvratio od zlih dela.“

Fusnote

To jest oko 15 sati.
Doslovno: „Hrist“.
Doslovno: „od Jehovinog lica“. Videti Dodatak A5.
Doslovno: „vremena okrepe“.
Doslovno: „Hrista“.
Ili: „Svaka duša“.
Doslovno: „semena“.