Dela apostolska 14:1-28

  • Sve više učenika u Ikoniji; progonstvo (1-7)

  • Pavle i Varnava slavljeni kao bogovi u Listri (8-18)

  • Pavle preživeo kamenovanje (19, 20)

  • Pavle i Varnava jačaju skupštine (21-23)

  • Povratak u Antiohiju u Siriji (24-28)

14  U Ikoniji su Pavle i Varnava zajedno ušli u judejsku sinagogu i govorili su tako uverljivo da su mnogi Judejci i Grci postali vernici.  Ali Judejci koji nisu poverovali naveli su ljude iz drugih naroda da se okrenu protiv braće.+  Zato su Pavle i Varnava dugo ostali u Ikoniji i odvažno govorili u Jehovino* ime, a on je potvrđivao poruku o svojoj nezasluženoj dobroti dajući im da čine znakove i čuda*.+  Tako su se stanovnici grada podelili: jedni su bili za Judejce, a drugi za apostole.  Tada su se ljudi iz drugih naroda i Judejci, zajedno sa svojim poglavarima, dogovorili da ih napadnu i kamenuju.+  Kad su apostoli to saznali, pobegli su odatle i otišli u likaonske gradove Listru i Dervu i njihovu okolinu.+  Tamo su nastavili da objavljuju dobru vest.  U Listri je živeo jedan čovek koji nikada nije hodao jer je bio hrom od rođenja.  Taj čovek je sedeo i slušao Pavla kako govori. Pavle ga je pogledao i video da on veruje u ono što je slušao i u to da može biti izlečen,+ 10  pa mu je rekao snažnim glasom: „Ustani!“ Čovek je tada skočio na noge i počeo da hoda.+ 11  Kad je narod video šta je Pavle učinio, povikao je na likaonskom jeziku: „Bogovi su u ljudskom telu sišli među nas!“+ 12  Tako su Varnavu nazvali Zevs, a Pavla Hermes, jer je uglavnom on govorio. 13  A sveštenik boga Zevsa, čiji se hram nalazio na ulazu u grad, doveo je bikove i doneo vence pred gradska vrata i hteo je s narodom da im prinese žrtvu. 14  A kad su apostoli Varnava i Pavle čuli za to, razderali su svoju odeću, pa su utrčali među narod i povikali: 15  „Zašto to radite? I mi smo samo ljudi, kao i vi!+ Mi vam objavljujemo dobru vest da biste ostavili te isprazne stvari i počeli da služite živom Bogu, koji je stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima.+ 16  On je u prošlosti dopustio svim narodima da idu svojim putem,+ 17  ali ni tada vas nije ostavio bez svedočanstva o sebi+ čineći dobro, dajući vam kišu s neba i rodne godine,+ dajući vam obilje hrane i ispunjavajući vaša srca veseljem.“+ 18  Iako su to rekli, jedva su odvratili narod da im ne prinese žrtvu. 19  Ali iz Antiohije i Ikonije stigli su Judejci i nahuškali narod+ protiv Pavla, tako da ga je mnoštvo kamenovalo. Zatim su ga odvukli izvan grada, misleći da je mrtav.+ 20  Ali kad su se učenici okupili oko njega, on je ustao i vratio se u grad. Sutradan je s Varnavom otišao u Dervu.+ 21  Kad su objavili dobru vest i u tom gradu i stvorili mnogo učenika, vratili su se u Listru, Ikoniju i Antiohiju. 22  Tamo su jačali učenike,+ hrabreći ih da ostanu u veri i govoreći: „Moramo proći kroz mnoge nevolje pre nego što uđemo u Božje Kraljevstvo.“+ 23  U svakoj skupštini postavili su im starešine.+ Molili su se i postili,+ pa su ih poverili Jehovi*, u koga su poverovali. 24  Zatim su prošli kroz Pisidiju i došli u Pamfiliju.+ 25  Objavljivali su Božju reč u Pergi, a onda su otišli u Ataliju. 26  Odande su otplovili za Antiohiju, gde im je svojevremeno bila ukazana Božja nezaslužena dobrota i povereno delo koje su sada završili.+ 27  Kad su stigli tamo, okupili su skupštinu i ispričali šta je sve Bog učinio preko njih i kako je ljudima iz drugih naroda pružio priliku da postanu vernici*.+ 28  Tamo su proveli duže vreme sa učenicima.

Fusnote

Ili: „predznake“.
Doslovno: „otvorio vrata vere“.