Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Dela apostolska

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Obraćanje Teofilu (1-5)

  • Svedočenje do svih krajeva zemlje (6-8)

  • Isus uznesen na nebo (9-11)

  • Učenici se sastaju (12-14)

  • Matija izabran da zameni Judu (15-26)

 • 2

  • Sveti duh izliven na dan Pedesetnice (1-13)

  • Petrov govor (14-36)

  • Petrov govor dira u srce okupljeno mnoštvo (37-41)

   • Kršteno 3 000 ljudi (41)

  • Hrišćansko jedinstvo (42-47)

 • 3

  • Petar leči hromog prosjaka (1-10)

  • Petrov govor u Solomonovom tremu (11-26)

   • Vreme „obnove svega“ (21)

   • Prorok poput Mojsija (22)

 •   4

  • Petar i Jovan uhapšeni (1-4)

   • Broj muškaraca koji su postali vernici povećao se na 5 000 (4)

  • Suđenje pred Sinedrionom (5-22)

   • „Ne možemo prestati da govorimo“ (20)

  • Molitva za hrabrost (23-31)

  • Učenici među sobom dele ono što imaju (32-37)

 • 5

  • Ananija i Sapfira (1-11)

  • Apostoli čine mnoga čuda (12-16)

  • Zatvoreni, pa izbavljeni (17-21a)

  • Ponovo pred Sinedrionom (21b-32)

   • Pokoravati se Bogu, a ne ljudima (29)

  • Gamalilov savet (33-40)

  • Propovedanje od kuće do kuće (41, 42)

 • 6

  • Sedmorica izabrana da dele hranu (1-7)

  • Stefan optužen za hulu (8-15)

 • 7

  • Stefanov govor pred Sinedrionom (1-53)

   • Vreme patrijarhâ (2-16)

   • Mojsije predvodi Izraelce; njihovo idolopoklonstvo (17-43)

   • Bog ne prebiva u hramovima koje su izgradili ljudi (44-50)

  • Stefan kamenovan (54-60)

 • 8

  • Savle progoni skupštinu (1-3)

  • Filipova služba u Samariji (4-13)

  • Petar i Jovan poslati u Samariju (14-17)

  • Simon nudi novac u zamenu za sveti duh (18-25)

  • Etiopski dvoranin (26-40)

 • 9

  • Savle na putu za Damask (1-9)

  • Ananija poslat kod Savla (10-19a)

  • Savle u Damasku propoveda o Isusu (19b-25)

  • Savle u Jerusalimu (26-31)

  • Petar leči Eneju (32-35)

  • Dorka uskrsnuta (36-43)

 • 10

  • Kornelijeva vizija (1-8)

  • Petrova vizija o životinjama koje više nisu nečiste (9-16)

  • Petar kod Kornelija (17-33)

  • Petar propoveda ljudima iz drugih naroda (34-43)

   • „Bog nije pristrastan“ (34, 35)

  • Ljudi iz drugih naroda primaju sveti duh i krštavaju se (44-48)

 • 11

  • Petar priča apostolima šta se dogodilo (1-18)

  • Varnava i Savle u Antiohiji u Siriji (19-26)

   • Učenici razumeju da treba da se zovu hrišćani (26)

  • Agav najavljuje glad (27-30)

 • 12

  • Jakov ubijen; Petar zatvoren (1-5)

  • Petar čudom izbavljen (6-19)

  • Irod kažnjen bolešću (20-25)

 • 13

  • Varnava i Savle poslati kao misionari (1-3)

  • Služba na Kipru (4-12)

  • Pavlov govor u Antiohiji u Pisidiji (13-41)

  • Zapovest da se propoveda ljudima iz drugih naroda (42-52)

 • 14

  • Sve više učenika u Ikoniji; progonstvo (1-7)

  • Pavle i Varnava slavljeni kao bogovi u Listri (8-18)

  • Pavle preživeo kamenovanje (19, 20)

  • Pavle i Varnava jačaju skupštine (21-23)

  • Povratak u Antiohiju u Siriji (24-28)

 • 15

  • Rasprava u Antiohiji zbog obrezanja (1, 2)

  • Problem iznesen pred starešine u Jerusalimu (3-5)

  • Sastanak starešina i apostola (6-21)

  • Pismo vodećeg tela (22-29)

   • Uzdržavati se od krvi (28, 29)

  • Pismo vodećeg tela jača skupštine (30-35)

  • Pavle i Varnava se razdvajaju (36-41)

 • 16

  • Timotej postaje Pavlov saradnik (1-5)

  • Pavle vidi jednog Makedonca u viziji (6-10)

  • Lidija u Filipima prihvata veru (11-15)

  • Pavle i Sila zatvoreni (16-24)

  • Zatvorski čuvar i njegovi ukućani se krštavaju (25-34)

  • Pavle traži zvanično izvinjenje (35-40)

 • 17

  • Pavle i Sila u Solunu (1-9)

  • Pavle i Sila u Veriji (10-15)

  • Pavle u Atini (16-22a)

  •  Pavlov govor na Areopagu (22b-34)

 • 18

  • Pavlova služba u Korintu (1-17)

  • Povratak u Antiohiju u Siriji (18-22)

  • Pavle u Galatiji i Frigiji (23)

  • Akila i Priskila pomažu Apolu (24-28)

 • 19

  • Pavle u Efesu; neki učenici ponovo kršteni (1-7)

  • Pavle poučava (8-10)

  • Božja reč se širi uprkos demonskom uticaju (11-20)

  • Pometnja u Efesu (21-41)

 • 20

  • Pavle u Makedoniji i Grčkoj (1-6)

  • Evtih uskrsnut u Troadi (7-12)

  • Iz Troade za Milet (13-16)

  • Pavle se sastaje sa starešinama iz Efesa (17-38)

   • Poučavanje od kuće do kuće (20)

   • „Više usrećuje davanje“ (35)

 • 21

  • Put u Jerusalim (1-14)

  • Dolazak u Jerusalim (15-19)

  • Pavle postupa po savetu starešina (20-26)

  • Metež u hramu; Pavle uhapšen (27-36)

  • Pavlu dozvoljeno da se obrati mnoštvu (37-40)

 • 22

  • Pavlova odbrana pred mnoštvom (1-21)

  • Pavle se poziva na svoje rimsko građanstvo (22-29)

  • Okupljanje Sinedriona (30)

 • 23

  • Pavle govori pred Sinedrionom (1-10)

  • Gospod jača Pavla (11)

  • Protivnici kuju zaveru da ubiju Pavla (12-22)

  • Pavle prebačen u Cezareju (23-35)

 • 24

  • Optužbe protiv Pavla (1-9)

  • Pavlova odbrana pred Feliksom (10-21)

  • Pavle dve godine čeka na suđenje (22-27)

 • 25

  • Pavle na suđenju pred Festom (1-12)

   • „Prizivam se na cara!“ (11)

  • Fest se savetuje s kraljem Agripom (13-22)

  • Pavle pred Agripom (23-27)

 • 26

  • Pavlova odbrana pred Agripom (1-11)

  • Pavle priča kako je postao hrišćanin (12-23)

  • Mišljenje Festa i Agripe (24-32)

 • 27

  • Pavle putuje brodom u Rim (1-12)

  • Oluja na moru (13-38)

  • Brodolom (39-44)

 • 28

  • Na obali Malte (1-6)

  • Izlečenje Publijevog oca (7-10)

  • Nastavak putovanja u Rim (11-16)

  • Pavle razgovara s Judejcima u Rimu (17-29)

  • Pavle odvažno propoveda dve godine (30, 31)