Danilo 6:1-28

  • Persijski velikaši kuju zaveru protiv Danila (1-9)

  • Danilo se i dalje moli (10-15)

  • Danilo bačen u jamu s lavovima (16⁠-24)

  • Kralj Darije veliča Danilovog Boga (25-28)

6  Darije je odlučio da postavi nad celim kraljevstvom 120 satrapa*.+  Nad njima je postavio tri poglavara, a jedan od njih je bio Danilo.+ Njima su satrapi+ morali da polažu račun kako kralj ne bi pretrpeo štetu.  A Danilo se među poglavarima i satrapima isticao svojim izuzetnim umom+ i kralj je nameravao da ga postavi nad celim kraljevstvom.  Tada su poglavari i satrapi gledali da nađu neki povod da optuže Danila u vezi s tim kako obavlja poslove u kraljevstvu, ali nisu mogli naći nikakav povod za optužbu niti išta nepošteno, jer je on bio pouzdan i nije mu se mogao naći nikakav propust niti išta nepošteno.  Zato su ti ljudi rekli: „Kod tog Danila nećemo naći nikakav povod za optužbu, osim ako ne nađemo nešto protiv njega u zakonu njegovog Boga.“+  Tako su ti poglavari i satrapi nagrnuli kod kralja i rekli mu: „Kralju Darije, da si živ doveka!  Svi poglavari u kraljevstvu, nastojnici* i satrapi, visoki kraljevski službenici i namesnici, složili su se da se izda kraljevska odredba i da se postavi zabrana, prema kojoj svako ko u razdoblju od 30 dana uputi molbu bilo kom bogu ili čoveku osim tebi, kralju, treba da bude bačen u jamu s lavovima.+  A sada, kralju, izdaj tu odredbu i potpiši je,+ tako da se ne može promeniti,+ prema neopozivom zakonu Međana i Persijanaca.“  Tako je kralj Darije potpisao odredbu i zabranu. 10  Kad je Danilo saznao da je odredba potpisana, otišao je kući. U svojoj sobi na spratu imao je otvorene prozore koji su gledali prema Jerusalimu.+ Tu je tri puta na dan klečao na kolenima, molio se i davao hvalu svom Bogu, kao što je to i ranije redovno činio. 11  Tada su oni ljudi navalili unutra i našli Danila kako se moli i traži milost pred svojim Bogom. 12  Zatim su došli pred kralja i, pozivajući se na njegovu zabranu, rekli mu: „Zar ti nisi potpisao zabranu po kojoj svaki čovek koji u razdoblju od 30 dana uputi molbu bilo kom bogu ili čoveku osim tebi, kralju, treba da bude bačen u jamu s lavovima?“ Kralj je odgovorio: „Tako je odlučeno prema zakonu Međana i Persijanaca, koji se ne može promeniti.“+ 13  Oni su odmah rekli kralju: „Danilo, jedan od Judinih izgnanika,+ nimalo ne poštuje tebe, kralju, niti zabranu koju si ti potpisao, nego se moli tri puta na dan.“+ 14  Kralj se zbog tih reči veoma potresao. Pokušao je da nađe način da izbavi Danila i sve do zalaska sunca nastojao je da ga izbavi. 15  Ali onda su ti ljudi nagrnuli kod kralja i rekli mu: „Imaj na umu, kralju, da se prema zakonu Međana i Persijanaca nikakva zabrana ili odredba koju kralj izda ne može promeniti.“+ 16  Tako je kralj zapovedio da dovedu Danila i bace ga u jamu s lavovima.+ Kralj je rekao Danilu: „Tvoj Bog kom postojano služiš izbaviće te.“ 17  Zatim su doneli kamen i stavili ga na otvor jame, a kralj ga je zapečatio svojim pečatnim prstenom i pečatnim prstenom svojih velikaša, tako da se u Danilovom slučaju više ništa nije moglo promeniti. 18  Zatim je kralj otišao u svoj dvor. Noć je proveo posteći i nije želeo da ga iko zabavlja*. Tu noć nije oka sklopio. 19  Čim je počelo da sviće, kralj je ustao i brzo otišao do jame s lavovima. 20  Kad se približio jami, pozvao je Danila žalosnim glasom. Upitao ga je: „Danilo, slugo živog Boga, da li te je tvoj Bog kom postojano služiš mogao izbaviti od lavova?“ 21  Danilo je odmah odgovorio kralju: „Kralju, da si živ doveka! 22  Moj Bog je poslao svog anđela i zatvorio usta lavovima,+ pa mi nisu naudili,+ jer sam pred njim bio nedužan. A ni tebi, kralju, nisam učinio nikakvo zlo.“ 23  Kralj se veoma obradovao i zapovedio je da Danila izvade iz jame. Kad su Danila izvadili iz jame, na njemu nije bilo ni najmanje povrede, jer se uzdao u svog Boga.+ 24  Zatim je kralj zapovedio da dovedu one ljude koji su optužili* Danila, pa su u jamu s lavovima bacili njih, njihove sinove i njihove žene. I pre nego što su dodirnuli dno jame, lavovi su ih zgrabili i smrvili im sve kosti.+ 25  Tada je kralj Darije napisao svim narodima, plemenima i ljudima svih jezika, koji žive po svoj zemlji:+ „Želim vam mir u izobilju! 26  Ovim izdajem naredbu da u svim područjima mog kraljevstva ljudi drhte od straha pred Danilovim Bogom!+ Jer on je živi Bog koji će postojati doveka. Njegovo kraljevstvo nikada neće biti uništeno i njegova vlast* trajaće zauvek.+ 27  On spasava,+ izbavlja i čini znakove i čuda na nebu i na zemlji.+ On je izbavio Danila iz lavljih kandži*.“ 28  Tako je Danilo napredovao u kraljevstvu Darija+ i u kraljevstvu Kira Persijanca.+

Fusnote

Videti Rečnik pojmova, „Prefekt“.
Ili možda: „i nisu pred njega doveli muzičare“.
Ili: „oklevetali“.
Ili: „vrhovna vlast“.
Ili: „šapa“.