Danilo 3:1-30

  • Kralj Navuhodonosor postavlja zlatan kip (1⁠-7)

    • Zahteva da se svi poklone kipu (4-6)

  • Trojica Jevreja optužena za neposlušnost (8-18)

    • „Nećemo služiti tvojim bogovima“ (18)

  • Bačeni u užarenu peć (19-23)

  • Čudom izbavljeni iz vatre (24-27)

  • Kralj veliča jevrejskog Boga (28-30)

3  Kralj Navuhodonosor je napravio zlatan kip, visok 60 lakata* i širok 6 lakata*. Postavio ga je u ravnici Duri, u vavilonskoj pokrajini.  Zatim je kralj Navuhodonosor naredio da sazovu satrape*, nastojnike*, namesnike, savetnike, rizničare, sudije, magistrate* i sve koji su bili nad pokrajinama da se okupe i dođu na svečanost povodom postavljanja kipa koji je on podigao.  Tako su se satrapi, nastojnici, namesnici, savetnici, rizničari, sudije, upravitelji i svi koji su bili nad pokrajinama okupili na svečanosti povodom postavljanja kipa koji je podigao kralj Navuhodonosor. Oni su stali pred kip koji je podigao Navuhodonosor.  Glasnik je tada povikao: „Narodi, plemena i ljudi svih jezika, vama se zapoveda:  Čim čujete zvuk roga, frule, citre, harfe, lire, gajdi i svih drugih muzičkih instrumenata, padnite na kolena i poklonite se zlatnom kipu koji je podigao kralj Navuhodonosor.  Ko ne bude pao na kolena i poklonio se, biće istog časa bačen u užarenu peć.“+  Zbog toga, čim su svi narodi čuli zvuk roga, frule, citre, harfe, lire i svih drugih muzičkih instrumenata, svi ti narodi, plemena i ljudi svih jezika pali su na kolena i poklonili se zlatnom kipu koji je podigao kralj Navuhodonosor.  Na to su odmah neki Haldejci došli kod kralja i optužili* Judejce.  Rekli su kralju Navuhodonosoru: „Kralju, da si živ doveka! 10  Ti si, kralju, zapovedio da svaki čovek koji čuje zvuk roga, frule, citre, harfe, lire, gajdi i svih drugih muzičkih instrumenata, padne na kolena i pokloni se zlatnom kipu, 11  a da svako ko ne padne na kolena i ne pokloni se bude bačen u užarenu peć.+ 12  Ali neki Judejci, oni koje si postavio nad vavilonskom pokrajinom: Sedrah, Misah i Avdenago,+ nimalo te ne poštuju, kralju. Oni ne služe tvojim bogovima i nisu se poklonili zlatnom kipu koji si podigao.“ 13  Tada je Navuhodonosor, obuzet silnim besom, naredio da dovedu Sedraha, Misaha i Avdenaga. Tako su ih doveli pred kralja. 14  Navuhodonosor im je rekao: „Da li je istina, Sedraše, Misaše i Avdenago, da vi ne služite mojim bogovima+ i ne želite da se poklonite zlatnom kipu koji sam podigao? 15  Ako padnete na kolena kad čujete zvuk roga, frule, citre, harfe, lire, gajdi i svih drugih muzičkih instrumenata i poklonite se kipu koji sam napravio, biće vam dobro. Ali ako mu se ne poklonite, bićete istog časa bačeni u užarenu peć. I koji vas to bog može izbaviti iz mojih ruku?“+ 16  Sedrah, Misah i Avdenago odgovorili su kralju: „Kralju Navuhodonosore, nema potrebe da ti bilo šta odgovorimo. 17  Ako treba da bude tako kao što si rekao, naš Bog kome služimo može nas izbaviti iz užarene peći, a može nas izbaviti i iz tvoje ruke, kralju.+ 18  Ali ako to i ne učini, znaj, kralju, da nećemo služiti tvojim bogovima niti ćemo se pokloniti zlatnom kipu koji si podigao.“+ 19  Tada se Navuhodonosor toliko razbesneo na Sedraha, Misaha i Avdenaga da mu se lice izobličilo*. Zapovedio je da se peć zagreje sedam puta jače nego obično. 20  Naredio je nekolicini jakih ljudi iz svoje vojske da svežu Sedraha, Misaha i Avdenaga i da ih bace u užarenu peć. 21  Tada su ih svezali, pa su ih u njihovim ogrtačima, haljinama, kapama i drugoj odeći, bacili u užarenu peć. 22  Pošto je zbog kraljeve stroge zapovesti peć bila zagrejana preko mere, plamen je ubio ljude koji su bacili Sedraha, Misaha i Avdenaga. 23  A njih trojica, Sedrah, Misah i Avdenago, pala su svezana u užarenu peć. 24  Tada se kralj Navuhodonosor uplašio, brzo je ustao i upitao svoje visoke službenike: „Zar nismo bacili u vatru tri svezana čoveka?“ Oni su odgovorili: „Jesmo, kralju.“ 25  On je na to rekao: „Ali ja vidim četiri čoveka koja nisu svezana. Hodaju posred vatre i nije im ništa, a četvrti kao da je sin bogova.“ 26  Navuhodonosor je prišao vratima užarene peći i rekao: „Sedraše, Misaše i Avdenago, sluge Svevišnjeg Boga,+ izađite i dođite ovamo!“ Na to su Sedrah, Misah i Avdenago izašli iz vatre. 27  Okupljeni satrapi, nastojnici, namesnici i kraljevi visoki službenici+ videli su da vatra nije naudila tim ljudima+ – nijedna dlaka na glavi im nije bila oprljena, ogrtači im nisu bili oštećeni i na njima se nije osećao čak ni miris paljevine. 28  Navuhodonosor je tada rekao: „Neka je hvaljen Bog Sedrahov, Misahov i Avdenagov,+ koji je poslao svog anđela i izbavio svoje sluge. Oni su se uzdali u njega, nisu poslušali kraljevu zapovest i čak su bili spremni da umru samo da ne bi služili niti se klanjali nijednom drugom bogu osim svom Bogu.+ 29  Zato izdajem naredbu za sve narode, plemena i ljude svih jezika, da svako ko kaže nešto protiv Sedrahovog, Misahovog i Avdenagovog Boga bude raskomadan, a njegova kuća pretvorena u javni nužnik*, jer ne postoji drugi bog koji može izbaviti kao što on može.“+ 30  Tada je kralj postavio Sedraha, Misaha i Avdenaga na visoke položaje u vavilonskoj pokrajini.+

Fusnote

Oko 27 metara. Videti Dodatak B14.
Oko 2,7 metara. Videti Dodatak B14.
Videti Rečnik pojmova, „Prefekt“.
Ili: „oklevetali“.
Ili: „da je počeo potpuno drugačije da gleda na njih“.
Ili možda: „smetlište“.