Brojevi 9:1-23

  • Kasnija proslava Pashe (1-14)

  • Oblak i vatra iznad svetog šatora (15-23)

9  Prvog meseca+ druge godine od izlaska iz Egipta, Jehova se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji i rekao mu:  „Neka Izraelci pripreme pashalnu žrtvu+ u propisano vreme.+  Pripremite je u propisano vreme, u suton* četrnaestog dana ovog meseca. Pripremite je prema svim odredbama i propisima koji se odnose na nju.“+  Tako je Mojsije rekao Izraelcima da pripreme pashalnu žrtvu.  I oni su u Sinajskoj pustinji pripremili pashalnu žrtvu, u suton četrnaestog dana prvog meseca. Izraelci su učinili sve kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.  Ali neki ljudi tog dana nisu mogli da pripreme pashalnu žrtvu, jer su se onečistili dodirnuvši mrtvog čoveka.+ Zato su tog istog dana došli pred Mojsija i Arona.+  Rekli su Mojsiju: „Mi smo nečisti zato što smo dodirnuli mrtvog čoveka. Zašto da nam bude uskraćeno da prinesemo žrtvu Jehovi u propisano vreme s drugim Izraelcima?“+  Na to im je Mojsije rekao: „Sačekajte da čujem šta će Jehova zapovediti za vas.“+  Tada je Jehova rekao Mojsiju: 10  „Kaži Izraelcima: ’Ako bi neko od vas ili vaših potomaka bio nečist zato što je dodirnuo mrtvog čoveka+ ili bi bio na dalekom putu, neka ipak pripremi pashalnu žrtvu Jehovi. 11  Neka je pripremi drugog meseca,+ u suton četrnaestog dana. Neka je jede s beskvasnim hlebom i gorkim biljem.+ 12  Neka ništa od nje ne ostavi do jutra+ i neka joj ne slomi nijednu kost.+ Neka je pripremi prema svim odredbama koje se odnose na Pashu. 13  Ali ako je neko čist i nije na putu, a propustio je da pripremi pashalnu žrtvu, neka se taj čovek pogubi i tako ukloni iz svog naroda,+ jer nije prineo žrtvu Jehovi u propisano vreme. Neka odgovara za svoj greh. 14  „’Ako među vama živi doseljenik, neka i on pripremi pashalnu žrtvu Jehovi.+ Neka to uradi prema odredbama i propisima koji se odnose na Pashu.+ Neka iste odredbe važe i za vas i za doseljenike.‘ “+ 15  Onog dana kad je bio podignut sveti šator,+ oblak je pokrio šator, šator u kom je kovčeg svedočanstva, a od večeri do jutra nad šatorom je bilo nešto nalik vatri.+ 16  Tako je bilo stalno: danju ga je pokrivao oblak, a noću nešto nalik vatri.+ 17  Kad god bi se oblak podizao iznad šatora, Izraelci bi odmah kretali na put,+ a na mestu gde bi se oblak zaustavio, tu bi se ulogorili.+ 18  Na Jehovinu zapovest Izraelci bi kretali na put i na Jehovinu zapovest bi podizali logor.+ Dokle god bi oblak stajao nad šatorom, oni bi ostajali ulogoreni. 19  Ako bi oblak dugo stajao nad šatorom, Izraelci bi se držali Jehovine zapovesti i ne bi kretali na put.+ 20  Ponekad bi oblak stajao nad šatorom nekoliko dana. Na Jehovinu zapovest bi ostajali ulogoreni i na Jehovinu zapovest bi kretali. 21  Ponekad bi oblak stajao nad šatorom samo od večeri do jutra. Ujutru bi se oblak podigao i oni bi krenuli. Kad god bi se oblak podigao, po danu ili po noći, oni bi krenuli na put.+ 22  Ako bi oblak stajao nad šatorom dva dana, mesec dana ili duže vreme, Izraelci bi ostajali ulogoreni i ne bi kretali na put. Ali čim bi se oblak podigao, oni bi krenuli. 23  Na Jehovinu zapovest bi se ulogorili i na Jehovinu zapovest bi krenuli. Činili su ono što je Jehova tražio od njih, kao što je Jehova zapovedio preko Mojsija.

Fusnote

Doslovno: „između dve večeri“.