Brojevi 8:1-26

  • Aron pali sedam svetiljki (1-4)

  • Obredno čišćenje Levita i početak njihove službe (5-22)

  • Starosna granica za levitsku službu (23-26)

8  Jehova je rekao Mojsiju:  „Kaži Aronu: ’Kad budeš palio sedam svetiljki na svećnjaku, postavi ih tako da osvetljavaju prostor ispred njega.‘ “+  Aron je učinio tako. Upalio je svetiljke da osvetljavaju prostor ispred svećnjaka,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.  Svećnjak je bio napravljen od kovanog zlata – od središnjeg stuba do cvetova bio je iskovan od zlata.+ Bio je izrađen kao što je Jehova pokazao Mojsiju u viziji.+  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Izdvoj Levite između Izraelaca i obredno ih očisti.+  Ovako ćeš ih očistiti: Poškropi ih vodom* koja čisti od greha, a oni neka obriju celo svoje telo, neka operu svoju odeću i tako se očiste.+  Neka zatim uzmu junca+ i uz njega prinos od žita+ od finog brašna pomešanog sa uljem, a ti uzmi drugog junca kao žrtvu za greh.+  Dovedi Levite pred šator sastanka i okupi tamo sve Izraelce*.+ 10  Kad dovedeš Levite pred Jehovu, neka Izraelci polože ruke na njih.+ 11  Neka Aron prinese* Levite pred Jehovom kao podizanu žrtvu*+ koju daju Izraelci. Oni će vršiti službu Jehovi.+ 12  „Zatim neka Leviti polože ruke juncima na glavu.+ Nakon toga, jednog junca treba prineti kao žrtvu za greh, a drugog kao žrtvu paljenicu Jehovi, da se izvrši obred očišćenja+ za Levite. 13  Postavi Levite pred Arona i njegove sinove i prinesi ih kao podizanu žrtvu Jehovi. 14  Izdvoj Levite između Izraelaca i neka Leviti pripadnu meni.+ 15  Posle toga neka Leviti dođu da služe kod šatora sastanka. Tako ih obredno očisti i prinesi kao podizanu žrtvu. 16  Oni su darovani, meni su dati između svih Izraelaca.+ Njih sam uzeo umesto svih prvenaca u izraelskom narodu. 17  Jer meni pripada svaki prvenac u izraelskom narodu, i od ljudi i od životinja.+ Posvetio sam ih sebi onog dana kad sam pobio sve prvence u Egiptu.+ 18  Uzeću Levite umesto svih prvenaca u izraelskom narodu. 19  Daću Levite Aronu i njegovim sinovima, od svih Izraelaca njih ću im dati na dar da kod šatora sastanka+ obavljaju službu za Izraelce i da vrše obred očišćenja za njih, da Izraelce+ ne zadesi nikakva nevolja ako bi se približili svetom mestu.“ 20  Mojsije, Aron i ceo izraelski narod učinili su tako. Izraelci su učinili sve ono što je Jehova zapovedio Mojsiju za Levite. 21  Nakon što su se Leviti obredno očistili i oprali svoju odeću,+ Aron ih je prineo kao podizanu žrtvu Jehovi.+ Onda je Aron za njih izvršio obred očišćenja da bi bili čisti.+ 22  Zatim su Leviti počeli da vrše svoju službu kod šatora sastanka pred Aronom i njegovim sinovima. Narod je učinio sve ono što je Jehova zapovedio Mojsiju za Levite. 23  Jehova je rekao Mojsiju: 24  „Ovo se odnosi na Levite: Kad Levit napuni 25 godina, neka stupi u redove onih koji služe kod šatora sastanka. 25  A kad bude imao 50 godina, neka istupi iz redova onih koji služe kod šatora sastanka i neka više ne služi tamo. 26  Neka pomaže svojoj braći dok obavljaju svoje dužnosti kod šatora sastanka, ali on neka ne služi tamo. Tako postupaj što se tiče Levita i njihovih dužnosti.“+

Fusnote

Ili: „poprskaj ih kapima vode“.
Moguće je da je reč o ljudima koji su predstavljali izraelski narod.
Doslovno: „pomera napred-nazad“, to jest da im kaže da se kreću napred-nazad.
Ili: „kao obrtani prinos pred Jehovom“.