Brojevi 7:1-89

  • Prinosi za posvećenje svetog šatora (1-89)

7  Onog dana kad je Mojsije završio s podizanjem svetog šatora,+ pomazao+ ga je i posvetio sa svom njegovom opremom, a tako i oltar i sav njegov pribor.+ Kad je sve to pomazao i posvetio,+  izraelski poglavari,+ poglavari plemenskih porodica, doneli su svoj prilog. To su bili plemenski poglavari koji su nadgledali popisivanje.  Došli su da daju svoj prilog Jehovi: šest pokrivenih kola i 12 goveda, po jedna kola za dvojicu poglavara i po jednog bika za svakog od njih. Doveli su ih pred sveti šator.  Tada je Jehova rekao Mojsiju:  „Uzmi to od njih da se upotrebi za službu oko šatora sastanka i daj Levitima, svakom prema njegovim zaduženjima.“  Tako je Mojsije uzeo kola i goveda i dao ih Levitima.  Dvoja kola i četiri goveda dao je Girsonovim potomcima, koliko im je bilo potrebno za njihova zaduženja,+  a četvora kola i osam goveda dao je Merarijevim potomcima, koliko im je bilo potrebno za njihova zaduženja. Sve njih je nadgledao Itamar, sin sveštenika Arona.+  A Katovim potomcima nije dao ništa, jer je njihovo zaduženje bilo da nose stvari koje se koriste na svetom mestu.+ Oni su svete stvari nosili na ramenima.+ 10  Poglavari su priložili još jedan dar na svečanosti+ povodom postavljanja oltara, onog dana kad je pomazan. Kad su poglavari doneli svoj prilog pred oltar, 11  Jehova je rekao Mojsiju: „Neka svakog dana po jedan poglavar donese svoj prilog na svečanost povodom postavljanja oltara.“ 12  Prvog dana je svoj prilog doneo Aminadavov sin Nason+ iz Judinog plemena. 13  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala*, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu*,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 14  Priložio je i jednu zlatnu čašu* tešku deset sikala, punu kâda; 15  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 16  jedno jare za žrtvu za greh,+ 17  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Aminadavovog sina Nasona.+ 18  Drugog dana je svoj prilog doneo Sogarov sin Natanailo,+ poglavar Isaharovog plemena. 19  Kao svoj prilog doneo je jednu srebrnu posudu tešku 130 sikala, jednu srebrnu činiju tešku 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 20  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 21  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 22  jedno jare za žrtvu za greh,+ 23  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Sogarovog sina Natanaila. 24  Trećeg dana je svoj prilog doneo poglavar Zavulonovog plemena, Helonov sin Elijav.+ 25  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 26  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 27  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 28  jedno jare za žrtvu za greh,+ 29  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Helonovog sina Elijava.+ 30  Četvrtog dana je svoj prilog doneo poglavar Ruvimovog plemena, Sedijurov sin Elisur.+ 31  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 32  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 33  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 34  jedno jare za žrtvu za greh,+ 35  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Sedijurovog sina Elisura.+ 36  Petog dana je svoj prilog doneo poglavar Simeonovog plemena, Surisadajev sin Salamilo.+ 37  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 38  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 39  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 40  jedno jare za žrtvu za greh,+ 41  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Surisadajevog sina Salamila.+ 42  Šestog dana je svoj prilog doneo poglavar Gadovog plemena, Raguilov sin Elisaf.+ 43  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 44  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 45  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 46  jedno jare za žrtvu za greh,+ 47  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Raguilovog sina Elisafa.+ 48  Sedmog dana je svoj prilog doneo poglavar Jefremovog plemena, Amijudov sin Elisama.+ 49  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 50  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 51  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 52  jedno jare za žrtvu za greh,+ 53  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Amijudovog sina Elisame.+ 54  Osmog dana je svoj prilog doneo poglavar Manasijinog plemena, Fadasurov sin Gamalilo.+ 55  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 56  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 57  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana za žrtvu paljenicu;+ 58  jedno jare za žrtvu za greh,+ 59  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Fadasurovog sina Gamalila.+ 60  Devetog dana je svoj prilog doneo poglavar+ Venijaminovog plemena, Gideonijev sin Avidan.+ 61  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 62  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 63  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 64  jedno jare za žrtvu za greh,+ 65  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Gideonijevog sina Avidana.+ 66  Desetog dana je svoj prilog doneo poglavar Danovog plemena, Amisadajev sin Ahijezer.+ 67  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 68  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 69  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 70  jedno jare za žrtvu za greh,+ 71  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Amisadajevog sina Ahijezera.+ 72  Jedanaestog dana je svoj prilog doneo poglavar Asirovog plemena, Ehranov sin Fagailo.+ 73  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 74  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 75  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 76  jedno jare za žrtvu za greh,+ 77  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Ehranovog sina Fagaila.+ 78  Dvanaestog dana je svoj prilog doneo poglavar Neftalimovog plemena, Enanov sin Ahirej.+ 79  Njegov prilog je bio: jedna srebrna posuda teška 130 sikala, jedna srebrna činija teška 70 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu,+ obe pune finog brašna pomešanog sa uljem, za prinos od žita.+ 80  Priložio je i jednu zlatnu čašu tešku deset sikala, punu kâda; 81  jednog junca, jednog ovna i jedno muško jagnje do godinu dana, za žrtvu paljenicu;+ 82  jedno jare za žrtvu za greh,+ 83  a za žrtvu zajedništva+ dva junca, pet ovnova, pet jaraca i pet muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog Enanovog sina Ahireja.+ 84  To su bili prilozi+ koje su izraelski poglavari doneli povodom postavljanja oltara, onog dana kad je pomazan: 12 srebrnih posuda, 12 srebrnih činija i 12 zlatnih čaša.+ 85  Svaka srebrna posuda bila je teška 130 sikala, a svaka činija 70 sikala. Ukupna težina tih srebrnih posuda iznosila je 2 400 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu.+ 86  Zlatnih čaša punih kâda bilo je 12 i svaka čaša je bila teška 10 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu. Ukupna težina tih zlatnih čaša iznosila je 120 sikala. 87  Za žrtvu paljenicu priložili su ukupno 12 junaca, 12 ovnova, 12 muških jaganjaca od godinu dana zajedno s prinosom od žita. Za žrtvu za greh priložili su ukupno 12 jarića. 88  Za žrtvu zajedništva priložili su ukupno 24 junca, 60 ovnova, 60 jaraca i 60 muških jaganjaca od godinu dana. To je bio prilog za svečanost+ povodom postavljanja oltara, kad je bio pomazan.+ 89  Kad god je Mojsije ulazio u šator sastanka da razgovara s Bogom,+ čuo je glas koji mu je govorio odozgo, iznad poklopca+ na kovčegu svedočanstva, između dva heruvima.+ Tako je razgovarao s Bogom.

Fusnote

Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „prema svetom siklu“.
Ili: „malu činiju“.