Brojevi 5:1-31

  • Nečiste osobe poslate izvan logora (1-4)

  • Priznavanje greha i nadoknada (5-10)

  • Provera ženine vernosti (11-31)

5  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Zapovedi Izraelcima da iz logora udalje svakoga ko je gubav,+ svakoga ko ima izliv ili krvarenje+ i svakoga ko se onečistio dodirnuvši mrtvog čoveka*.+  Udaljite i muškarce i žene, da ne bi onečistili+ logor u kom ja prebivam.+ Pošaljite ih izvan logora.“  Izraelci su učinili tako i poslali su ih izvan logora. Kako je Jehova rekao Mojsiju, tako su Izraelci učinili.  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelcima: ’Ako neko, muškarac ili žena, počini bilo kakav greh uobičajen za ljude i time postupi neverno prema Jehovi, biće kriv za ono što je učinio.+  Neka prizna+ počinjeni greh i neka za ono što je skrivio da nadoknadu u punoj vrednosti i neka tome doda još petinu vrednosti.+ Neka to da onome kome je naneo nepravdu.  Ali ako taj čovek umre i nema bliskog rođaka kome bi se dala nadoknada, neka se nadoknada da Jehovi i neka pripadne svešteniku, uz ovna za očišćenje kojim će sveštenik izvršiti obred očišćenja za onoga ko je počinio greh.+  „’Svaki sveti prilog+ koji Izraelci donesu svešteniku neka pripadne njemu.+ 10  Svete stvari koje neko prinese ostaju svešteniku. Neka njemu pripadne sve što mu neko donese.‘ “ 11  Jehova je još rekao Mojsiju: 12  „Kaži Izraelcima: ’Ako nečija žena zastrani i bude neverna svom mužu 13  tako što ima odnose s drugim muškarcem,+ ali njen muž to ne sazna i taj greh ne bude otkriven – ako se žena onečistila, ali nema svedoka protiv nje i ne bude uhvaćena na delu – treba postupiti ovako: 14  Ako muža obuzme ljubomora i on posumnja u vernost svoje žene, bilo da se ona zaista onečistila bilo da nije, 15  neka muž dovede svoju ženu svešteniku i neka donese prinos za nju, desetinu efe* ječmenog brašna. Neka na to ne izliva ulje i neka ne stavlja tamjan, jer je to prinos od žita za ljubomoru, prinos od žita kao spomen na prestup. 16  „’Neka je sveštenik povede i postavi pred Jehovu.+ 17  Zatim neka uzme svetu vodu u zemljanu posudu i neka uzme malo prašine s poda u svetom šatoru i sipa je u vodu. 18  Neka postavi ženu pred Jehovu, neka joj skine pokrivalo s glave i stavi joj na ruke prinos od žita koji je spomen na prestup, to jest prinos od žita za ljubomoru.+ Neka sveštenik drži u ruci gorku vodu koja donosi prokletstvo.+ 19  „’Zatim neka sveštenik zatraži od žene da se zakune i neka joj kaže: „Ako nijedan drugi muškarac nije spavao s tobom otkad si se udala za svog muža*+ i ako nisi zastranila i onečistila se, neka ti ne bude ništa od ove gorke vode koja donosi prokletstvo. 20  Ali ako si zastranila otkad si se udala za svog muža, ako si se onečistila i spavala s drugim muškarcem...“+ 21  Neka sveštenik zatraži od žene da se složi s rečima zakletve koja uključuje prokletstvo i neka joj kaže: „Ako Jehova učini da ti se materica osuši* i da ti stomak otekne, onda neka te Jehova postavi kao primer koji će se u tvom narodu spominjati u kletvama i zakletvama. 22  Kad ti ova voda koja donosi prokletstvo uđe u utrobu, neka ti od nje otekne stomak i osuši ti se materica.“ A žena neka kaže: „Amin!* Amin!“ 23  „’Neka sveštenik zapiše te kletve u knjigu i neka ih spere u gorkoj vodi. 24  Neka da ženi da pije gorku vodu koja donosi prokletstvo, pa će ta voda ući u njenu utrobu i ona će osetiti njenu gorčinu. 25  Neka sveštenik uzme iz ženine ruke prinos od žita za ljubomoru,+ neka taj prinos pomera napred-nazad pred Jehovom i neka ga odnese do oltara. 26  Neka sveštenik uzme šaku brašna od tog prinosa i spali to na oltaru*.+ To predstavlja celu žrtvu. Posle toga neka da ženi da pije vodu. 27  Ako se ona onečistila tako što je bila neverna svom mužu, voda koja donosi prokletstvo ući će u njenu utrobu i ona će osetiti njenu gorčinu, stomak će joj oteći, a materica će joj se osušiti. I narod će tu ženu pominjati kao primer kad izriče kletve. 28  Ali ako se žena nije onečistila nego je čista, neće je stići takva kazna, pa će moći da zatrudni i rodi decu. 29  „’To je zakon o ljubomori+ koji treba primeniti kad žena zastrani i onečisti se nakon što se udala za svog muža, 30  ili kad nekog čoveka obuzme ljubomora i on posumnja da mu je žena neverna. Neka on dovede ženu pred Jehovu, a sveštenik neka s njom postupi po svim odredbama ovog zakona. 31  Taj čovek neka bude slobodan od svake krivice, a žena neka odgovara za svoj prestup ako se pokaže da je kriva.‘ “

Fusnote

Ili: „dušu“. Videti Rečnik pojmova.
Desetina efe je iznosila 2,2 litra. Videti Dodatak B14.
Ili: „otkako si pod vlašću svog muža“.
Doslovno: „da ti se bedra osuše“. Moguće je da ovaj izraz ukazuje na gubitak plodnosti.
Ili: „Neka bude tako!“
Ili: „spali to da bi se dim dizao sa oltara“.