Brojevi 4:1-49

  • Služba Katovih potomaka (1-20)

  • Služba Girsonovih potomaka (21-28)

  • Služba Merarijevih potomaka (29-33)

  • Broj popisanih Levita (34-49)

4  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Popišite među Levitima Katove potomke,+ po njihovim porodicama i plemenskim porodicama,  sve muškarce od 30+ do 50 godina+ koji su određeni da obavljaju poslove u vezi sa šatorom sastanka.+  „Katovi potomci će kod šatora sastanka brinuti o onome što je posebno sveto. Ovo su njihova zaduženja u vezi sa šatorom sastanka:+  Kad Izraelci budu kretali na put, neka Aron i njegovi sinovi uđu u šator, skinu pregradnu zavesu+ i njom pokriju kovčeg svedočanstva.+  Neka preko njega stave pokrivač od fokinih koža, a preko toga plavo platno i neka zatim nameste poluge+ za nošenje kovčega.  „Neka preko stola za hleb*+ koji se stavlja pred Boga prostru plavo platno i na njega stave posude, čaše, bokale+ i činije za prinos od vina*. Sveti hleb+ neka uvek bude na njemu.  Neka preko toga prostru grimizno platno, a potom prekriju sto pokrivačem od fokinih koža i nameste poluge za nošenje stola.+  Neka uzmu plavo platno i pokriju svećnjak+ i njegove svetiljke,+ hvataljke*, pepeonice+ i sve posude u kojima se drži ulje za svetiljke. 10  Neka svećnjak i sav njegov pribor umotaju u pokrivač od fokinih koža i neka to stave na nosila*. 11  Preko zlatnog oltara+ neka prostru plavo platno, prekriju ga pokrivačem od fokinih koža i nameste poluge za nošenje oltara.+ 12  Neka uzmu sav pribor+ za službu koji koriste na svetom mestu, neka ga umotaju u plavo platno, prekriju pokrivačem od fokinih koža i stave na nosila. 13  „Neka uklone pepeo* sa oltara+ i neka preko oltara prostru tkaninu od vune purpurne boje. 14  Neka na njega stave sav pribor koji koriste kad služe kod njega: pepeonice, viljuške, lopate i činije – sav pribor za oltar.+ Neka odozgo prostru pokrivač od fokinih koža i nameste poluge za nošenje oltara.+ 15  „Kad Izraelci budu kretali na put, neka Aron i njegovi sinovi pokriju sve stvari+ i sav pribor koji pripadaju svetom mestu. Onda neka dođu Katovi potomci da to ponesu,+ ali ne smeju da dodirnu svete stvari, da ne bi poginuli.+ Za te stvari iz šatora sastanka zaduženi su Katovi potomci. 16  „Neka se Eleazar,+ sin sveštenika Arona, stara za ulje za osvetljenje,+ mirisni kâd,+ redovan prinos od žita i ulje za pomazanje.+ Neka se stara za sveto mesto i za sve što je u njemu – za sveti šator i njegov pribor.“ 17  Jehova je još rekao Mojsiju i Aronu: 18  „Nemojte dozvoliti da Katovi potomci+ nestanu iz Levijevog plemena. 19  Ovako postupite da bi oni ostali živi i da ne bi poginuli kad pristupaju stvarima koje su posebno svete:+ Neka Aron i njegovi sinovi uđu u šator sastanka i neka odrede šta su čija zaduženja i šta će ko nositi. 20  Neka Katovi potomci ne ulaze ni na tren da vide svete stvari, da ne poginu.“+ 21  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: 22  „Popišite Girsonove potomke,+ po njihovim porodicama i plemenskim porodicama. 23  Popišite sve muškarce od 30 do 50 godina koji su određeni da vrše službu u vezi sa šatorom sastanka. 24  Porodice koje potiču od Girsona biće zadužene za sledeće:+ 25  nosiće platna svetog šatora,+ to jest šatora sastanka, njegov pokrivač i pokrivač od fokinih koža koji je na njemu,+ zavesu na ulazu u šator sastanka,+ 26  zavese za dvorište,+ zavesu na ulazu u dvorište oko šatora+ i oltara, šatorsku užad, sav pribor i sve stvari koje koriste u svojoj službi. To neka bude njihovo zaduženje. 27  Neka Girsonovi potomci+ pod vođstvom Arona i njegovih sinova izvršavaju svoja zaduženja i nose stvari koje su im poverene. Odredite im šta su sve dužni da nose. 28  To su zaduženja koja će u vezi sa šatorom sastanka obavljati porodice koje potiču od Girsona.+ Neka ih nadgleda Itamar,+ sin sveštenika Arona. 29  „I Merarijeve potomke+ popišite po njihovim porodicama i plemenskim porodicama. 30  Popišite sve muškarce od 30 do 50 godina koji su određeni da obavljaju poslove u vezi sa šatorom sastanka. 31  Što se tiče njihove službe+ u vezi sa šatorom sastanka, njihova dužnost je da nose zidne okvire+ šatora, njegove poluge,+ stubove,+ postolja,+ 32  stubove+ oko dvorišta, njihova postolja,+ klinove+ i užad, kao i sav pribor i sve stvari koje koriste za svoju službu. Svakom od njih kažite šta je njegova dužnost da nosi. 33  To su zaduženja koja će u vezi sa šatorom sastanka obavljati porodice koje potiču od Merarija.+ Neka ih nadgleda Itamar, sin sveštenika Arona.“+ 34  Mojsije, Aron i poglavari+ naroda popisali su Katove potomke+ po njihovim porodicama i plemenskim porodicama, 35  sve muškarce od 30 do 50 godina koji su određeni da obavljaju poslove u vezi sa šatorom sastanka.+ 36  Ukupan broj popisanih po njihovim porodicama iznosio je 2 750.+ 37  To su muškarci iz porodica koje potiču od Kata, koji su služili kod šatora sastanka. Mojsije i Aron su ih popisali po zapovesti koju je Jehova dao preko Mojsija.+ 38  Girsonovi potomci+ bili su popisani po svojim porodicama i plemenskim porodicama, 39  svi muškarci od 30 do 50 godina koji su bili određeni da obavljaju poslove u vezi sa šatorom sastanka. 40  Ukupan broj popisanih po njihovim porodicama i plemenskim porodicama iznosio je 2 630.+ 41  To su muškarci iz porodica koje potiču od Girsona, koji su služili kod šatora sastanka. Mojsije i Aron su ih popisali po Jehovinoj zapovesti.+ 42  Merarijevi potomci bili su popisani po svojim porodicama i plemenskim porodicama, 43  svi muškarci od 30 do 50 godina koji su bili određeni da obavljaju poslove u vezi sa šatorom sastanka.+ 44  Ukupan broj popisanih po njihovim porodicama iznosio je 3 200.+ 45  To su muškarci iz porodica koje potiču od Merarija, koji su služili kod šatora sastanka. Mojsije i Aron su ih popisali po zapovesti koju je Jehova dao preko Mojsija.+ 46  Mojsije, Aron i izraelski poglavari popisali su sve te Levite po njihovim porodicama i plemenskim porodicama. 47  Popisali su muškarce od 30 do 50 godina, sve koji su bili zaduženi za nošenje stvari i obavljanje poslova u vezi sa šatorom sastanka.+ 48  Ukupan broj popisanih iznosio je 8 580.+ 49  Bili su popisani po zapovesti koju je Jehova dao preko Mojsija, svaki prema svom zaduženju i prema onom što je nosio. Bili su popisani kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.

Fusnote

Ili: „žrtvu levanicu“.
Ili: „mašice“.
Doslovno: „polugu“.
Ili: „masni pepeo“, to jest pepeo natopljen mašću životinja koje su prinošene na žrtvu.