Brojevi 36:1-13

  • Zakon o udaji ćerki koje dobijaju nasledstvo (1-13)

36  Tada su poglavari plemenskih porodica koje potiču od Galada, Mahirovog sina,+ Manasijinog unuka – iz porodica Josifovih potomaka – došli pred Mojsija i pred poglavare izraelskih plemena.  Oni su rekli: „Jehova je zapovedio našem gospodaru da žrebom+ podeli zemlju u nasledstvo Izraelcima. Našem gospodaru Jehova je zapovedio da se nasledstvo našeg brata Salpada da njegovim ćerkama.+  Ako se one budu udale za ljude iz drugih izraelskih plemena, onda će se njihovo nasledstvo oduzeti od nasledstva naših predaka i dodaće se nasledstvu plemena u koje su se udale. Tako ćemo izgubiti deo nasledstva koje smo dobili žrebom.  I kad u Izraelu nastupi oprosna godina*,+ nasledstvo tih žena preći će u trajno nasledstvo plemena u koje su se udale. Tako ćemo izgubiti deo nasledstva koje pripada plemenu naših predaka.“  Tada je Mojsije, po Jehovinoj zapovesti, rekao Izraelcima: „Pleme Josifovih potomaka je u pravu.  Evo šta je Jehova zapovedio u vezi sa Salpadovim ćerkama: ’Neka se udaju za koga žele, ali samo u nekoj od porodica iz plemena svog oca.  Neka u Izraelu ničije nasledstvo ne prelazi iz jednog plemena u drugo, jer Izraelci treba da zadrže nasledstvo koje pripada plemenu njihovih predaka.  Neka se svaka ćerka koja stekne nasledstvo u nekom izraelskom plemenu uda za nekoga iz plemena svog oca.+ Tako će Izraelci zadržati u posedu nasledstvo svojih predaka.  Neka ničije nasledstvo ne prelazi iz jednog plemena u drugo, jer svako izraelsko pleme treba da zadrži svoje nasledstvo.‘ “ 10  Salpadove ćerke su učinile kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.+ 11  Mala, Tersa, Egla, Melha i Nuja, Salpadove ćerke,+ udale su se za sinove svojih stričeva. 12  Udale su se za ljude iz porodica Josifovog sina Manasije, i tako je njihovo nasledstvo ostalo u plemenu njihovog oca. 13  To su zapovesti i zakoni koje je Jehova preko Mojsija dao Izraelcima u pustim moavskim ravnicama kod Jordana, nasuprot Jerihonu.+

Fusnote

Ili: „jubilej; jubilarna godina“.