Brojevi 35:1-34

  • Gradovi za Levite (1-8)

  • Gradovi utočišta (9-34)

35  Jehova je još rekao Mojsiju u pustim moavskim ravnicama kod Jordana,+ nasuprot Jerihonu:  „Zapovedi Izraelcima da od svog nasledstva daju Levitima gradove u kojima će oni živeti.+ Neka im daju i pašnjake oko tih gradova.+  Oni će živeti u gradovima, a pašnjaci će biti za njihovu stoku, za sve ostale životinje i sve što je potrebno za njih.  Neka se pašnjaci oko gradova koje ćete dati Levitima protežu 1 000 lakata* od gradskih zidina.  Izmerite izvan grada 2 000 lakata na istočnoj strani, 2 000 lakata na južnoj strani, 2 000 lakata na zapadnoj strani i 2 000 na severnoj strani, tako da grad bude u sredini. Neka to budu pašnjaci uz gradove.  „Od gradova koje ćete dati Levitima neka šest gradova budu gradovi utočišta,+ koje ćete odrediti da ubica može tamo da pobegne.+ Pored toga, daćete im još 42 grada.  Levitima ćete dati ukupno 48 gradova s pašnjacima.+  Te gradove ćete izdvojiti od poseda izraelskog naroda.+ Od većih plemena uzmite više, a od manjih plemena uzmite manje.+ Neka svako pleme da Levitima neke od svojih gradova srazmerno nasledstvu koje bude dobilo.“  Jehova je još rekao Mojsiju: 10  „Kaži Izraelcima: ’Uskoro ćete preći Jordan i ući u hanansku zemlju.+ 11  Izaberite gradove koji su pogodni da vam budu gradovi utočišta, da u njih pobegne ubica koji nenamerno ubije nekoga*.+ 12  Neka vam ti gradovi služe kao utočišta od krvnog osvetnika,+ da ubica ne pogine pre nego što dođe pred sudije* da bi mu se sudilo.+ 13  Neka vam za to služe šest gradova utočišta koje ćete dati. 14  Za gradove utočišta odredite tri grada sa ove strane Jordana+ i tri grada u hananskoj zemlji.+ 15  Neka tih šest gradova služe kao utočišta Izraelcima, došljacima+ i doseljenicima koji žive među njima, da u njih pobegne svako ko nenamerno nekoga* ubije.+ 16  „’Ali ako čovek udari drugog čoveka gvozdenim predmetom i tako ga usmrti, onda je on ubica i mora da se pogubi.+ 17  Ako ga udari kamenom od koga čovek može da pogine i tako ga usmrti, onda je on ubica i mora da se pogubi. 18  Ako ga udari drvenim predmetom od koga čovek može da pogine i tako ga usmrti, onda je on ubica i mora da se pogubi. 19  „’Neka krvni osvetnik pogubi ubicu. Kad ga sretne, neka ga pogubi. 20  Ako čovek gurne drugog čoveka iz mržnje ili baci nešto na njega u zloj nameri* i tako ga usmrti,+ 21  ili ako ga iz mržnje udari pesnicom i tako ga usmrti, onda je on ubica i mora da se pogubi. Neka krvni osvetnik pogubi ubicu kad ga sretne. 22  „’Ali ako ga gurne slučajno, a ne iz mržnje, ili baci nešto na njega, ali ne iz zle namere,+ 23  ili ako ga ne vidi pa ga slučajno pogodi kamenom i tako ga usmrti, a nije mu bio neprijatelj niti je hteo da mu nanese zlo, 24  onda neka sudije sude između ubice i krvnog osvetnika prema ovom zakonu.+ 25  Neka sudije izbave ubicu od krvnog osvetnika i vrate ga u grad utočišta u koji je bio pobegao. Neka on ostane tamo dok ne umre prvosveštenik, koji je pomazan svetim uljem.+ 26  „’Ali ako ubica izađe izvan granica grada utočišta u koji je pobegao, 27  pa ga krvni osvetnik nađe izvan granica grada utočišta i pogubi ga, onda krvni osvetnik neće biti kriv za njegovu krv. 28  Jer ubica mora da ostane u gradu utočišta do smrti prvosveštenika. Tek nakon smrti prvosveštenika, ubica može da se vrati na svoju zemlju.+ 29  To neka vam bude zakon po kojem ćete suditi iz naraštaja u naraštaj u svim mestima gde budete živeli. 30  „’Svako ko ubije čoveka neka bude pogubljen kao ubica+ na osnovu izjava svedoka,+ ali niko ne može da bude pogubljen na osnovu izjave samo jednog svedoka. 31  Nemojte uzimati otkupninu za život ubice koji je zaslužio smrt, jer on mora da bude pogubljen.+ 32  Nemojte uzimati otkupninu za onoga ko je pobegao u grad utočišta i tako ga pustiti da se vrati na svoju zemlju pre smrti prvosveštenika. 33  „’Nemojte onečistiti zemlju u kojoj živite, jer krv onečišćuje zemlju+ i zemlja se može očistiti od krvi koja je prolivena na njoj samo krvlju onoga ko ju je prolio.+ 34  Nemojte skrnaviti zemlju u kojoj živite, u kojoj ja prebivam. Jer ja, Jehova, prebivam među Izraelcima.‘ “+

Fusnote

Lakat je iznosio 44,5 centimetara. Videti Dodatak B14.
Ili: „neku dušu“.
Doslovno: „pred zbor“.
Ili: „neku dušu“.
Doslovno: „iz zasede“.