Brojevi 33:1-56

  • Izraelsko putovanje kroz pustinju (1-49)

  • Smernice za osvajanje Hanana (50-56)

33  Ovo su delovi puta koji su Izraelci prešli nakon što su pod vođstvom Mojsija i Arona+ izašli iz Egipta+ po svojim četama.+  Mojsije je za svaki deo beležio mesta s kojih su polazili na put, kao što mu je Jehova zapovedio. Ovo su delovi puta kojim su išli od jednog mesta do drugog:+  Krenuli su iz Ramese+ petnaestog dana prvog meseca.+ Naočigled svih Egipćana Izraelci su odvažno* izašli iz Egipta dan nakon Pashe.+  Za to vreme Egipćani su sahranjivali svoje prvorođence koje je Jehova pobio,+ kad je Jehova izvršio presudu nad egipatskim bogovima.+  Izraelci su krenuli iz Ramese i ulogorili se u Sokotu.+  Zatim su otišli iz Sokota i ulogorili se u Etamu,+ na rubu pustinje.  Potom su otišli iz Etama i skrenuli prema Pi-Airotu, koji se nalazi nedaleko od Vel-Sefona,+ i ulogorili se pred Migdolom.+  Posle toga su otišli iz Pi-Airota i prošavši posred mora+ došli u pustinju.+ Nakon što su tri dana putovali po pustinji Etam,+ ulogorili su se u Mari.+  Onda su otišli iz Mare i došli u Elim, gde je bilo 12 izvora vode i 70 palmi. Tu su se ulogorili.+ 10  Zatim su otišli iz Elima i ulogorili se pored Crvenog mora. 11  Posle toga su krenuli od Crvenog mora i ulogorili se u pustinji Sin.+ 12  Potom su otišli iz pustinje Sin i ulogorili se u Rafaku. 13  Kasnije su otišli iz Rafaka i ulogorili se u Elusu. 14  Zatim su otišli iz Elusa i ulogorili se u Rafidinu.+ Tamo nije bilo vode da narod pije. 15  Posle toga su otišli iz Rafidina i ulogorili se u Sinajskoj pustinji.+ 16  Zatim su krenuli iz Sinajske pustinje i ulogorili se u Kivrot-Atavi.+ 17  Onda su otišli iz Kivrot-Atave i ulogorili se u Asirotu.+ 18  Posle toga su otišli iz Asirota i ulogorili se u Ratamu. 19  Zatim su otišli iz Ratama i ulogorili se u Remnon-Faresu. 20  Onda su otišli iz Remnon-Faresa i ulogorili se u Livni. 21  Otišli su iz Livne i ulogorili se u Resanu. 22  Zatim su otišli iz Resana i ulogorili se u Makelatu. 23  Onda su otišli iz Makelata i ulogorili se kod gore Safer. 24  Posle toga su otišli od gore Safer i ulogorili se u Haradu. 25  Onda su otišli iz Harada i ulogorili se u Makidotu. 26  Zatim su otišli+ iz Makidota i ulogorili se u Tahatu. 27  Posle toga su otišli iz Tahata i ulogorili se u Taratu. 28  Onda su otišli iz Tarata i ulogorili se u Meteku. 29  Kasnije su otišli iz Meteka i ulogorili se u Aselmonu. 30  Zatim su otišli iz Aselmona i ulogorili se u Mosirotu. 31  Onda su otišli iz Mosirota i ulogorili se u Vanakanu.+ 32  Posle toga su otišli iz Vanakana i ulogorili se u Hor-Gadadu. 33  Onda su otišli iz Hor-Gadada i ulogorili se u Jotvati.+ 34  Kasnije su otišli iz Jotvate i ulogorili se u Evronu. 35  Onda su otišli iz Evrona i ulogorili se u Esion-Geveru.+ 36  Posle toga su otišli iz Esion-Gevera i ulogorili se u pustinji Zin,+ to jest u Kadisu. 37  Kasnije su krenuli iz Kadisa i ulogorili se kod gore Or,+ na granici edomske zemlje. 38  Po Jehovinoj zapovesti, sveštenik Aron se popeo na goru Or i tamo je umro prvog dana petog meseca četrdesete godine nakon izlaska Izraelaca iz Egipta.+ 39  Aron je imao 123 godine kad je umro na gori Or. 40  Aradski kralj,+ Hananac koji je živeo u Negevu, u hananskoj zemlji, čuo je da dolaze Izraelci. 41  Kasnije su otišli od gore Or+ i ulogorili se u Selmonu. 42  Posle toga su otišli iz Selmona i ulogorili se u Finonu. 43  Zatim su otišli iz Finona i ulogorili se u Ovotu.+ 44  Onda su otišli iz Ovota i ulogorili se u Ije-Avarimu na moavskoj granici.+ 45  Kasnije su otišli iz Ije-Avarima i ulogorili se u Devon-Gadu.+ 46  Posle toga su otišli iz Devon-Gada i ulogorili se u Gelmon-Devlataimu. 47  Onda su otišli iz Gelmon-Devlataima i ulogorili se na avarimskim gorama,+ pred Navavom.+ 48  Na kraju su napustili avarimske gore i ulogorili se u pustim moavskim ravnicama kod Jordana, nasuprot Jerihonu.+ 49  Logorovali su u pustim moavskim ravnicama uz Jordan. Logor im se protezao od Vet-Jesimota do Vel-Sitima.+ 50  U pustim moavskim ravnicama kod Jordana, nasuprot Jerihonu, Jehova je rekao Mojsiju: 51  „Kaži Izraelcima: ’Pređite preko Jordana u hanansku zemlju+ 52  i oterajte pred sobom sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove kamene kipove+ i sve njihove livene* kipove,+ i opustošite sve njihove svete uzvišice.+ 53  Zauzmite tu zemlju i nastanite se u njoj, jer vam je dajem u posed.+ 54  Žrebom razdelite zemlju+ u nasledstvo po svojim porodicama. Većim grupama dajte veće nasledstvo, a manjim grupama dajte manje nasledstvo.+ Svaka grupa neka dobije u nasledstvo ono što joj žrebom bude određeno. Razdelite zemlju po plemenima svojih predaka.+ 55  „’Ali ako ne oterate pred sobom stanovnike te zemlje,+ onda će vam oni koje ste pustili da ostanu biti kao trn u oku i kao bodlje u vašim bokovima, i zadavaće vam nevolje u zemlji u kojoj budete živeli.+ 56  I ono što sam nameravao da učinim njima, učiniću vama.‘ “+

Fusnote

Doslovno: „podignute ruke“.
Ili: „metalne“.