Brojevi 31:1-54

  • Osveta Madijancima (1-12)

    • Valam ubijen (8)

  • Propisi o ratnom plenu (13-54)

31  Jehova je zatim rekao Mojsiju:  „Osveti+ se Madijancima+ za ono što su učinili Izraelcima. Posle toga ćeš umreti*.“+  Mojsije je rekao narodu: „Izaberite ljude između sebe i opremite ih za bitku protiv Madijanaca kako bi izvršili Jehovinu osvetu nad Madijancima.  Pošaljite u bitku po 1 000 ljudi iz svakog izraelskog plemena.“  Tako je od mnogih hiljada Izraelaca+ bilo izabrano po 1 000 ljudi iz svakog plemena, ukupno 12 000 ljudi opremljenih za bitku.  Mojsije ih je poslao u bitku, po 1 000 iz svakog plemena, a s vojskom je poslao i Finesa,+ sina sveštenika Eleazara. On je nosio sveti pribor i trube+ za davanje naredbi vojsci.  Izraelci su se borili s Madijancima, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju, i pobili su sve muškarce.  Među onima koje su pobili bili su i madijanski kraljevi Evin, Rekem, Sur, Or i Reva, pet madijanskih kraljeva. Ubili su mačem i Veorovog sina Valama.+  A Madijanke i njihovu decu Izraelci su zarobili. Zaplenili su svu njihovu krupnu i sitnu stoku i svu njihovu imovinu. 10  Spalili su sve gradove u kojima su Madijanci živeli i sva njihova naselja. 11  Uzeli su sa sobom sav plen, i ljude i stoku. 12  Zatim su zarobljenike i svu stoku doveli kod Mojsija, sveštenika Eleazara i ostalih Izraelaca, koji su bili ulogoreni u pustim moavskim ravnicama+ kod Jordana, nasuprot Jerihonu. 13  Tada su im Mojsije, sveštenik Eleazar i svi poglavari naroda izašli u susret izvan logora. 14  Ali Mojsije se razgnevio na vojne zapovednike – na zapovednike nad hiljadama i zapovednike nad stotinama, koji su se vratili iz vojnog pohoda. 15  Mojsije im je rekao: „Zašto ste ostavili u životu sve žene? 16  A baš one su, po Valamovom savetu, navele Izraelce da budu neverni+ Jehovi i da se klanjaju lažnom fegorskom bogu,+ pa je na Jehovin narod došla pošast.+ 17  Zato sada pobijte svu mušku decu i sve žene koje su imale odnose s muškarcem. 18  Ali ostavite u životu sve devojke koje nisu imale odnose s muškarcem.+ 19  A vi ostanite izvan logora sedam dana. Svako ko je ubio nekoga* i svako ko je dotakao nekoga ko je ubijen+ neka se očisti+ trećeg i sedmog dana. Očistite se i vi i vaše zarobljenice. 20  Očistite od greha svu odeću, sve predmete od kože, od kozje dlake i od drveta.“ 21  Tada je sveštenik Eleazar rekao vojnicima koji su bili u bici: „Ovo je zakonska odredba koju je Jehova dao Mojsiju: 22  ’Zlato, srebro, bakar, gvožđe, kalaj i olovo –  23  sve što može da izdrži vatru – provucite kroz vatru i biće čisto. Ali neka se ipak očisti i vodom za očišćenje.+ A sve što ne može da izdrži vatru provucite kroz vodu. 24  Sedmog dana operite svoju odeću i bićete čisti, a posle toga možete ući u logor.‘ “+ 25  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 26  „Popiši sve što je zaplenjeno i prebroj zarobljene devojke i stoku. Neka ti u tome pomognu sveštenik Eleazar i poglavari plemenskih porodica. 27  Podeli plen na dva dela – jedan deo daj ratnicima koji su bili u bici, a drugi ostalima u narodu.+ 28  Od ratnika koji su išli u bitku uzmi kao deo* za Jehovu po jednu dušu* od 500 – od devojaka, od krupne stoke, od magaraca i od sitne stoke. 29  Uzmite to od njihove polovine plena i dajte svešteniku Eleazaru kao prilog Jehovi.+ 30  A od polovine koja pripadne ostalim Izraelcima uzmi po jednu devojku od njih 50 i po jednu životinju od njih 50 – od krupne stoke, od magaraca, od sitne stoke i od drugih životinja – pa ih daj Levitima,+ kojima je poverena služba u vezi s Jehovinim šatorom.“+ 31  Mojsije i sveštenik Eleazar učinili su kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 32  Ovo je plen koji je preostao od svega što su vojnici zaplenili: 675 000 ovaca, 33  72 000 goveda, 34  i 61 000 magaraca. 35  Devojaka koje još nisu imale odnose s muškarcem+ bilo je 32 000. 36  Polovina plena koja je pripala onima koji su išli u bitku iznosila je 337 500 ovaca. 37  Deo za Jehovu iznosio je 675 ovaca. 38  Goveda je bilo 36 000, a od toga je deo za Jehovu iznosio 72. 39  Magaraca je bilo 30 500, a od toga je deo za Jehovu iznosio 61. 40  Devojaka je bilo 16 000, a od toga je deo za Jehovu iznosio njih 32. 41  Mojsije je predao svešteniku+ Eleazaru deo određen za prilog Jehovi, kao što mu je Jehova zapovedio. 42  A polovina plena koja je pripala ostalim Izraelcima, koju je Mojsije odvojio od onoga što je pripalo ljudima koji su išli u bitku, 43  iznosila je: 337 500 ovaca, 44  36 000 goveda, 45  30 500 magaraca 46  i 16 000 devojaka. 47  Od polovine plena koja je pripala Izraelcima Mojsije je uzeo po jednu devojku od njih 50 i po jednu životinju od njih 50 i dao ih Levitima,+ kojima je poverena služba u vezi s Jehovinim šatorom,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 48  Zatim su kod Mojsija došli vojni zapovednici – zapovednici nad hiljadama+ i zapovednici nad stotinama –  49  i rekli su mu: „Tvoje sluge su prebrojale ratnike koji su pod našim zapovedništvom i nijedan od njih ne nedostaje.+ 50  Zato će svako od nas prineti Jehovi na dar ono što je zaplenio: predmete od zlata, lančiće koji se nose oko članka, narukvice, pečatno prstenje, minđuše i drugi nakit, da bi se za nas izvršio obred očišćenja pred Jehovom.“ 51  Tako su Mojsije i sveštenik Eleazar primili od njih zlato, sav taj nakit. 52  Zapovednici nad hiljadama i zapovednici nad stotinama dali su kao prilog Jehovi ukupno 16 750 sikala* zlata. 53  Svaki ratnik dobio je deo plena. 54  Tako su Mojsije i sveštenik Eleazar primili zlato od zapovednika nad hiljadama i zapovednika nad stotinama i uneli ga u šator sastanka kao spomen na ono što je Jehova učinio za Izraelce.

Fusnote

Ili: „bićeš pribran svojim precima“. Ovo je poetski izraz kojim se ukazuje na smrt.
Ili: „neku dušu“.
Ili: „porez“.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.