Brojevi 30:1-16

  • Zaveti koje daju muškarci (1, 2)

  • Zaveti koje daju žene i ćerke (3-16)

30  Zatim je Mojsije rekao poglavarima+ izraelskih plemena: „Ovako je zapovedio Jehova:  Ako se neki čovek zavetuje+ Jehovi ili ako se zakune+ da će se uzdržavati od nečega, ne sme da prekrši svoju reč.+ Neka učini sve na šta se zavetovao.+  „Ako se devojka koja živi u kući svog oca zavetuje Jehovi ili ako se zakletvom obaveže da će se uzdržavati od nečega,  a njen otac čuje za taj zavet ili za zakletvu kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega, pa ne kaže da ima nešto protiv, tada važe svi njeni zaveti i svaka zakletva kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega.  Ali ako joj otac, kad čuje za zavete koje je dala, zabrani da ih izvrši, onda oni neće važiti. Jehova će joj oprostiti, jer joj je otac zabranio.+  „Ako se uda dok je pod svojim zavetom ili pod obavezom da izvrši obećanje koje je nepromišljeno dala,  a njen muž čuje za to, ali tada ne kaže da ima nešto protiv, onda važe svi njeni zaveti i svaka zakletva kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega.  Ali ako joj njen muž, kad čuje za njene zavete, zabrani da ih izvrši, on time poništava njen zavet ili obavezu da izvrši obećanje koje je nepromišljeno dala,+ a Jehova će joj oprostiti.  „Ako udovica ili razvedena žena da neki zavet, ona mora da izvrši sve na šta se obavezala. 10  „Ako žena, dok je u kući svog muža, da neki zavet ili ako se zakletvom obaveže da će se uzdržavati od nečega, 11  a njen muž čuje za to i ne kaže da ima nešto protiv ili da to ne odobrava, tada važe svi njeni zaveti i svaka zakletva kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega. 12  Ali ako njen muž, onog dana kad čuje za to, poništi njene zavete ili zakletvu kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega, onda ne važi ništa od onoga na šta se obavezala.+ Njen muž je to poništio i Jehova će joj oprostiti. 13  Svaki njen zavet i svaku njenu zakletvu kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega, njen muž treba ili da potvrdi ili da poništi. 14  Ali ako dani prolaze, a muž joj ne govori da ima nešto protiv, on time potvrđuje sve njene zavete i svaku njenu zakletvu kojom se obavezala da će se uzdržavati od nečega. Potvrdio ih je jer joj onog dana kad je čuo za njih nije rekao da ima nešto protiv toga. 15  Ali ako ih poništi kasnije, neko vreme nakon što je čuo za njih, onda će on biti kriv za njen prestup.+ 16  „Ovo su propisi koje je Jehova dao Mojsiju u vezi sa zavetima. To su propisi za muža i ženu, kao i za oca i njegovu ćerku, ako je ona još devojka i živi u njegovoj kući.“

Fusnote