Brojevi 3:1-51

  • Aronovi sinovi (1-4)

  • Leviti izabrani da pomažu sveštenicima (5-39)

  • Otkupnina prvenaca (40-51)

3  Ovo je Aronovo i Mojsijevo potomstvo u vreme kad je Jehova govorio s Mojsijem na gori Sinaj.+  Ovo su imena Aronovih sinova: prvenac Nadav, zatim Avijud,+ Eleazar+ i Itamar.+  To su imena Aronovih sinova, koji su bili pomazani i postavljeni* da služe kao sveštenici.+  Ali Nadav i Avijud su poginuli pred Jehovom kad su u Sinajskoj pustinji pred Jehovom prineli kâd na nedozvoljen način.+ Oni nisu imali sinove. A Eleazar+ i Itamar+ su nastavili da služe kao sveštenici sa svojim ocem Aronom.  Jehova je rekao Mojsiju:  „Dovedi Levite+ i postavi ih pred sveštenika Arona da mu pomažu.+  Neka pred šatorom sastanka obavljaju svoju službu, ispunjavajući svoje obaveze prema Aronu i celom narodu.  Neka se staraju za sav pribor+ u šatoru sastanka i neka ispunjavaju svoje obaveze prema Izraelcima obavljajući svoja zaduženja u vezi sa svetim šatorom.+  Levite daj Aronu i njegovim sinovima. Oni su izdvojeni između Izraelaca i dati su mu na dar.+ 10  Postavi Arona i njegove sinove da vrše svešteničku službu.+ Ako bi se neko ko nema pravo na to* približio svetilištu, neka se pogubi.“+ 11  Jehova je još rekao Mojsiju: 12  „Ja uzimam Levite između Izraelaca umesto svih izraelskih prvenaca.+ Neka Leviti pripadnu meni. 13  Jer meni pripada svaki prvenac.+ Onog dana kad sam pobio sve prvence u Egiptu,+ posvetio sam sebi svakog izraelskog prvenca, i od čoveka i od životinje.+ Neka oni pripadnu meni. Ja sam Jehova.“ 14  Jehova je zatim rekao Mojsiju u Sinajskoj pustinji:+ 15  „Popiši Levite po njihovim plemenskim porodicama i po porodicama. Popiši svako muško od mesec dana pa naviše.“+ 16  Mojsije ih je popisao po Jehovinoj naredbi, kao što mu je on zapovedio. 17  Ovo su imena Levijevih sinova: Girson, Kat i Merarije.+ 18  Ovo su imena Girsonovih sinova po kojima su nazvane njihove porodice: Lovenije i Simej.+ 19  Katovi sinovi po kojima su nazvane njihove porodice bili su Amram, Isar, Hevron i Ozilo.+ 20  Merarijevi sinovi po kojima su nazvane njihove porodice bili su Malije+ i Musije.+ To su porodice Levita po njihovim plemenskim porodicama. 21  Od Girsona potiču Lovenijeva porodica+ i Simejeva porodica. To su porodice koje potiču od Girsona. 22  Među njima je bilo popisano svako muško od mesec dana pa naviše. Popisanih među njima bilo je 7 500.+ 23  Porodice koje potiču od Girsona bile su ulogorene iza svetog šatora,+ sa zapadne strane. 24  Poglavar plemenskih porodica koje potiču od Girsona bio je Dailov sin Elisaf. 25  Girsonovi potomci su bili zaduženi+ za šator+ i njegove pokrivače,+ za zavesu+ na ulazu u šator sastanka, 26  za zavese+ za dvorište i za zavesu+ na ulazu u dvorište koje je oko šatora i oltara, za šatorsku užad i za sve poslove koji su povezani s tim. 27  Od Kata potiču Amramova porodica, Isarova porodica, Hevronova porodica i Ozilova porodica. To su porodice koje potiču od Kata. + 28  Među njima je bilo popisano svako muško od mesec dana pa naviše. Popisanih među njima bilo je 8 600. Njima je bilo povereno da se staraju o svetom mestu.+ 29  Porodice koje potiču od Kata bile su ulogorene s južne strane šatora.+ 30  Poglavar plemenskih porodica koje potiču od Kata bio je Ozilov+ sin Elisafan. 31  Oni su bili zaduženi za kovčeg,+ sto,+ svećnjak,+ oltare+ i pribor+ koji se koristi za službu na svetom mestu, za zavesu*+ i za sve poslove koji su povezani s tim.+ 32  Vrhovni poglavar Levita bio je Eleazar,+ sin sveštenika Arona. On je nadgledao one koji su bili zaduženi da se staraju o svetom mestu. 33  Od Merarija potiču Malijeva porodica i Musijeva porodica. To su porodice koje potiču od Merarija.+ 34  Među njima je bilo popisano svako muško od mesec dana pa naviše. Popisanih među njima bilo je 6 200.+ 35  Poglavar plemenskih porodica koje potiču od Merarija bio je Avihailov sin Surilo. Oni su bili ulogoreni sa severne strane šatora.+ 36  Merarijevi potomci su bili zaduženi da se brinu za zidne okvire+ šatora, za njegove poluge,+ stubove+ i postolja, za sav njegov pribor,+ za sve poslove koji su povezani s tim,+ 37  za stubove oko dvorišta, njihova postolja,+ šatorske klinove i užad. 38  A ispred svetog šatora, šatora sastanka, s njegove istočne strane – strane koja gleda prema izlasku sunca – bili su ulogoreni Mojsije, Aron i njegovi sinovi. Njima je bilo povereno da se staraju o svetilištu. Bili su dužni da to čine u ime Izraelaca. Ako bi se neko ko nema pravo na to* približio svetilištu, bio bi pogubljen.+ 39  Mojsije i Aron su po Jehovinoj zapovesti popisali sve Levite po njihovim porodicama, svako muško od mesec dana pa naviše. Ukupno ih je bilo 22 000. 40  Zatim je Jehova rekao Mojsiju: „Popiši sve muške prvence u izraelskom narodu od mesec dana pa naviše,+ prebroj ih i napravi popis njihovih imena. 41  Levite uzmi za mene umesto svih prvenaca u izraelskom narodu,+ a stoku koja pripada Levitima uzmi umesto svega prvorođenog od stoke Izraelaca.+ Ja sam Jehova.“ 42  Mojsije je tada popisao sve prvence u izraelskom narodu, kao što mu je zapovedio Jehova. 43  Broj svih muških prvenaca popisanih po imenima od mesec dana pa naviše iznosio je 22 273. 44  Jehova je još rekao Mojsiju: 45  „Uzmi Levite umesto svih prvenaca u izraelskom narodu, a stoku koja pripada Levitima uzmi umesto stoke Izraelaca. Leviti neka pripadnu meni. Ja sam Jehova. 46  Pošto prvenaca u izraelskom narodu ima 273 više nego Levita,+ za njih plati otkupnu cenu,+ 47  po pet sikala* za svakog od njih,+ prema siklu koji se čuva na svetom mestu*. Sikal ima 20 gera*.+ 48  Taj novac daj Aronu i njegovim sinovima kao otkupninu za one koji premašuju broj Levita.“ 49  Tako je Mojsije sakupio novac za otkupninu prvenaca koji su premašivali broj Levita. 50  Sakupio je novac za otkupninu prvenaca u izraelskom narodu, 1 365 sikala, prema siklu koji se čuva na svetom mestu. 51  Onda je Mojsije po Jehovinoj naredbi dao novac od otkupnine Aronu i njegovim sinovima, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.

Fusnote

Ili: „kojima su ruke napunjene vlašću“.
To jest neko ko nije iz Aronove porodice.
Reč je o zavesi koja je razdvajala Svetinju od Svetinje nad svetinjama.
To jest neko ko nije iz Levijevog plemena.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „prema svetom siklu“.
Gera je težila 0,57 grama. Videti Dodatak B14.