Brojevi 28:1-31

 • Propisi o prinosima i žrtvama (1-31)

  • Svakodnevni prinosi i žrtve (1-8)

  • Na sabat (9, 10)

  • Mesečni prinosi i žrtve (11-15)

  • Na Pashu (16-25)

  • Na Praznik sedmica (26-31)

28  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Zapovedi Izraelcima: ’Savesno mi prinosite moje prinose, moju hranu. U propisano vreme prinosite mi žrtve koje se spaljuju kako bih osetio ugodan* miris.‘+  „Još im kaži: ’Ovo je žrtva koja se spaljuje i koju ćete prinositi Jehovi: svakog dana dva muška jagnjeta bez mane od godinu dana kao redovnu žrtvu paljenicu.+  Jedno jagnje prinesite ujutru, drugo jagnje prinesite u suton*,+  a uz svako od njih i prinos od žita – desetinu efe* finog brašna pomešanog sa četvrtinom ina* ceđenog maslinovog ulja.+  To je redovna žrtva paljenica,+ koja je bila propisana na gori Sinaj, žrtva koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris.  Sa svakim jagnjetom+ prinesite i prinos* od četvrtine ina vina. Taj prinos od vina izlijte pred Jehovom na svetom mestu.  Drugo jagnje prinesite u suton. Prinesite ga sa istim prinosom od žita i sa istim prinosom od vina kao i ujutru. Prinesite ga kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris.+  „’A na sabat+ prinesite dva muška jagnjeta bez mane od godinu dana i dve desetine efe finog brašna pomešanog sa uljem kao prinos od žita, a s tim i prinos od vina. 10  To je žrtva paljenica koju treba prinositi svakog sabata, uz redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od vina.+ 11  „’Na početku svakog meseca* prinesite Jehovi kao žrtvu paljenicu dva junca, jednog ovna, sedam muških jaganjaca bez mane od godinu dana.+ 12  Uz to prinesite tri desetine efe finog brašna pomešanog sa uljem kao prinos od žita+ za svakog junca, dve desetine efe finog brašna pomešanog sa uljem kao prinos od žita za ovna+ 13  i jednu desetinu efe finog brašna pomešanog sa uljem kao prinos od žita za svako jagnje. To je žrtva paljenica, žrtva koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris.+ 14  Njihov prinos od vina neka bude pola ina za junca,+ trećina ina za ovna+ i četvrtina ina za jagnje.+ To je mesečna žrtva paljenica, žrtva koja treba da se prinosi svakog meseca tokom cele godine. 15  Neka se uz redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od vina prinese Jehovi i jedno jare kao žrtva za greh. 16  „’Četrnaestog dana prvog meseca slavite Pashu+ u čast Jehovi, 17  a i petnaestog dana tog meseca biće praznik. Sedam dana jedite beskvasni hleb.+ 18  Prvog dana održite sveti skup. Nemojte raditi nikakav težak posao. 19  Kao žrtvu paljenicu Jehovi prinesite dva junca, jednog ovna i sedam muških jaganjaca od godinu dana. Prinesite životinje koje su bez mane.+ 20  Uz njih prinesite fino brašno pomešano sa uljem kao prinos od žita+ – tri desetine efe za junca, dve desetine efe za ovna 21  i jednu desetinu efe za svako od sedam jaganjaca. 22  Prinesite i jednog jarca kao žrtvu za greh, da bi se za vas izvršio obred očišćenja. 23  To prinesite uz jutarnju žrtvu paljenicu, koja je deo redovne žrtve paljenice. 24  Prinosite to na isti način sedam dana, svaki dan, kao hranu*, kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris. Neka se to prinosi uz redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od vina. 25  Sedmog dana održite sveti skup.+ Nemojte raditi nikakav težak posao.+ 26  „’Tokom Praznika sedmica,+ na dan prvina,+ kad prinosite Jehovi prinos od novog žita,+ održite sveti skup. Nemojte raditi nikakav težak posao.+ 27  Kao žrtvu paljenicu prinesite dva junca, jednog ovna i sedam muških jaganjaca od godinu dana kako bi Jehova osetio ugodan miris.+ 28  Uz njih prinesite fino brašno pomešano sa uljem kao prinos od žita – tri desetine efe za svakog junca, dve desetine efe za ovna 29  i jednu desetinu efe za svako od sedam jaganjaca. 30  Prinesite i jedno jare, da bi se za vas izvršio obred očišćenja.+ 31  Sve to, zajedno s prinosima od vina, prinesite uz redovnu žrtvu paljenicu i njen prinos od žita. Neka životinje koje prinosite budu bez mane.+

Fusnote

Ili: „umirujuć“.
Doslovno: „između dve večeri“.
Desetina efe je iznosila 2,2 litra. Videti Dodatak B14.
In je iznosio 3,67 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „žrtvu levanicu“.
Doslovno: „svojih meseci“.
Doslovno: „hleb“.