Brojevi 27:1-23

  • Salpadove ćerke (1-11)

  • Isus Navin postavljen za Mojsijevog naslednika (12-23)

27  Tada su došle Salpadove ćerke+ Mala, Nuja, Egla, Melha i Tersa. Salpad je bio sin Efera, sina Galada, sina Mahira, Manasijinog sina, iz jedne od porodica koje su potekle od Josifovog sina Manasije.  One su stale pred Mojsija, sveštenika Eleazara, poglavare+ i ceo narod ispred ulaza u šator sastanka, pa su rekle:  „Naš otac je umro u pustinji, ali nije bio među onima koji su se pobunili protiv Jehove, među Korejevim pristalicama,+ nego je umro zbog svog greha, a nije imao sinove.  Zašto da ime našeg oca nestane iz njegove porodice samo zato što nije imao sina? Daj nam nasledstvo među braćom našeg oca.“  Tada je Mojsije izneo njihov slučaj pred Jehovu.+  Jehova je rekao Mojsiju:  „Salpadove ćerke su u pravu. Daj im u nasledstvo posed među braćom njihovog oca i prenesi na njih nasledstvo njihovog oca.+  A Izraelcima reci: ’Kad neko umre a nema sina, njegovo nasledstvo prenesite na njegovu ćerku.  Ako nema ćerku, njegovo nasledstvo dajte njegovoj braći. 10  Ako nema braću, njegovo nasledstvo dajte braći njegovog oca. 11  Ako njegov otac nema braću, njegovo nasledstvo dajte njegovom najbližem krvnom srodniku, pa neka on dobije nasledstvo. Neka to bude zakonska odredba za Izraelce, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju.‘ “ 12  Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Popni se na ovu goru u avarimskom kraju+ i pogledaj zemlju koju ću dati Izraelcima.+ 13  Nakon što je pogledaš, i ti ćeš umreti*,+ kao što je umro i tvoj brat Aron,+ 14  jer ste se pobunili protiv moje naredbe kad se narod prepirao sa mnom u pustinji Zin i niste obznanili moju svetost pred njima kod voda u Merivi,+ u blizini Kadisa,+ u pustinji Zin.“+ 15  Tada je Mojsije rekao Jehovi: 16  „Jehova, Bože koji svima daješ život*, postavi nad ovim narodom čoveka 17  koji će ih voditi u svemu i koga će slediti u svemu, da Jehovin narod ne bude poput ovaca koje nemaju pastira.“ 18  Jehova je rekao Mojsiju: „Uzmi Isusa, Navinovog sina, čoveka koji je sposoban*, i položi ruku na njega.+ 19  Zatim ga dovedi pred sveštenika Eleazara i pred ceo narod, pa ga pred njima postavi za vođu.+ 20  Predaj mu deo svoje vlasti*,+ da bi ga slušao ceo izraelski narod.+ 21  Neka dolazi pred sveštenika Eleazara da on u njegovo ime traži vođstvo od Jehove pomoću Urima.+ Njegovu zapovest će svi slušati, on i svi Izraelci, ceo narod.“ 22  Mojsije je učinio kao što mu je Jehova zapovedio. Doveo je Isusa pred sveštenika Eleazara i pred ceo narod, 23  položio je ruke na njega i postavio ga za vođu,+ kao što mu je Jehova rekao.+

Fusnote

Ili: „bićeš pribran svojim precima“. Ovo je poetski izraz kojim se ukazuje na smrt.
Ili: „Bože životnog duha u svakom telu“.
Ili: „koji ima duha“.
Ili: „časti; autoriteta“.