Brojevi 22:1-41

  • Valak unajmljuje Valama (1-21)

  • Valamova magarica govori (22-41)

22  Posle toga su Izraelci pošli dalje i ulogorili se u pustim moavskim ravnicama, sa one strane Jordana koja je nasuprot Jerihonu.+  Seforov sin Valak+ čuo je za sve što su Izraelci učinili Amorejima.  Moavci su se veoma uplašili Izraelaca jer ih je bilo mnogo. Obuzeo ih je veliki strah od tog naroda.+  Zato su Moavci rekli madijanskim starešinama:+ „Sada će taj narod* progutati sve što je oko nas kao što bik popase travu u polju.“ Seforov sin Valak bio je u to vreme moavski kralj.  On je poslao glasnike Veorovom sinu Valamu, koji je živeo u svojoj zemlji, u Fetori,+ pored Reke*. Rekao je glasnicima da mu kažu: „Iz Egipta je došao narod koji je prekrio celu zemlju+ i naselio se preda mnom.  Zato te molim da dođeš i prokuneš taj narod,+ jer je jači od mene. Možda ću onda moći da ih porazim i isteram iz zemlje. Ja dobro znam da je blagoslovljen onaj koga ti blagosloviš, a proklet onaj koga ti prokuneš.“  Tako su moavske i madijanske starešine pošle kod Valama+ i ponele mu dar za gatanje. Kad su došli kod njega, preneli su mu Valakove reči.  Na to im je on rekao: „Prenoćite ovde, a ja ću vam preneti šta god mi Jehova kaže.“ Tako su moavski knezovi ostali kod Valama.  Tada se Bog obratio Valamu i upitao ga:+ „Ko su ti ljudi koji su kod tebe?“ 10  Valam je odgovorio pravom Bogu: „Seforov sin Valak, moavski kralj, poslao ih je kod mene s porukom: 11  ’Narod koji je došao iz Egipta prekrio je celu zemlju. Dođi i prokuni ga.+ Možda ću onda moći da se borim protiv njega i da ga isteram iz zemlje.‘ “ 12  Ali Bog je rekao Valamu: „Nemoj ići s njima. Nemoj proklinjati taj narod, jer je blagoslovljen.“+ 13  Kad je Valam ujutru ustao, rekao je Valakovim knezovima: „Vratite se u svoju zemlju, jer mi je Jehova zabranio da idem s vama.“ 14  Moavski knezovi su se vratili kod Valaka i rekli mu: „Valam nije hteo da pođe s nama.“ 15  Ali Valak je opet poslao knezove. Bilo ih je više i bili su ugledniji od prvih. 16  Oni su došli kod Valama i rekli mu: „Ovako je rekao Seforov sin Valak: ’Molim te, dođi. Nemoj da te išta sprečava u tome. 17  Ja ću te bogato nagraditi i učiniću sve što mi kažeš. Zato dođi, molim te, i prokuni ovaj narod.‘ “ 18  Valam je odgovorio Valakovim slugama: „Da mi Valak da svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao da učinim ništa nasuprot onome što mi zapovedi Jehova, moj Bog, ni malo ni veliko.+ 19  Ali molim vas, prenoćite i vi ovde, da vidim šta će mi Jehova još reći.“+ 20  Te noći se Bog obratio Valamu i rekao mu: „Ako su ti ljudi došli po tebe, idi s njima. Ali govori samo ono što ti ja kažem.“+ 21  Kad je Valam ujutru ustao, osedlao je svoju magaricu i pošao s moavskim knezovima.+ 22  Ali Bog se razgnevio zbog toga što je on pošao s njima. I Jehovin anđeo je stao na put da ga zaustavi. Valam je jahao na magarici, a s njim su bila dvojica njegovih slugu. 23  Kad je magarica ugledala Jehovinog anđela kako stoji na putu s mačem u ruci, htela je da skrene s puta i uđe u polje. Ali Valam je počeo da tuče magaricu kako bi je vratio na put. 24  Tada je Jehovin anđeo stao na uzak put između dva vinograda, gde je sa obe strane bio kameni zid. 25  Kad je magarica videla Jehovinog anđela, počela je da se pribija uza zid i prignječila je Valamu nogu. A on je opet počeo da je tuče. 26  Tada je Jehovin anđeo pošao napred i stao na usko mesto gde nije moglo da se skrene ni desno ni levo. 27  Kad je magarica ugledala Jehovinog anđela, legla je pod Valamom. Valam se razbesneo i opet počeo da je tuče štapom. 28  Na kraju je Jehova učinio da magarica progovori*+ i ona je rekla Valamu: „Šta sam ti to uradila? Zašto me već treći put tučeš?“+ 29  Na to je Valam odgovorio magarici: „Zato što od mene praviš budalu. Da imam mač u ruci, sad bih te ubio!“ 30  Magarica je rekla Valamu: „Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj jašeš celog života? Da li sam ti ikada učinila ovako nešto?“ On je odgovorio: „Nisi!“ 31  Tada je Jehova otvorio oči+ Valamu, tako da je ugledao Jehovinog anđela kako stoji na putu s mačem u ruci. I Valam se odmah poklonio licem do zemlje. 32  Jehovin anđeo mu je rekao: „Zašto si tri puta tukao svoju magaricu? Došao sam da te zaustavim, jer ti uporno radiš ono što je protiv moje volje.+ 33  Magarica me je videla i sva tri puta je pokušala da se skloni preda mnom.+ Da se nije sklanjala, dosad bih te već ubio, a njoj bih poštedeo život.“ 34  Tada je Valam rekao Jehovinom anđelu: „Zgrešio sam, jer nisam znao da ti stojiš na putu preda mnom. Ali ako ti nije po volji to što sam pošao sa ovim ljudima, ja ću se vratiti.“ 35  Jehovin anđeo je rekao Valamu: „Idi s tim ljudima, ali govori samo ono što ti ja kažem.“ Tako je Valam nastavio dalje s Valakovim knezovima. 36  Kad je Valak čuo da je Valam stigao, odmah mu je krenuo u susret u jedan moavski grad na obali Arnona, na granici moavske zemlje. 37  Tada je Valak rekao Valamu: „Zar nisam slao ljude po tebe? Zašto nisi došao? Zar si mislio da ne mogu da te bogato nagradim?“+ 38  A Valam je odgovorio Valaku: „Evo, sad sam došao kod tebe. Ali ne znam hoću li moći da išta kažem. Mogu reći samo ono što mi Bog zapovedi da kažem*.“+ 39  Tako je Valam otišao s Valakom i došli su u Kirijat-Uzot. 40  Valak je prineo na žrtvu goveda i ovce, pa je deo tog mesa dao Valamu i knezovima koji su bili s njim. 41  Ujutru je Valak odveo Valama u Vamot-Val, odakle je mogao da vidi ceo izraelski narod.+

Fusnote

Ili: „skupština“. Videti Rečnik pojmova.
Po svemu sudeći, reč je o Eufratu.
Doslovno: „otvorio usta magarici“.
Doslovno: „stavi u usta“.