Brojevi 2:1-34

 • Položaj troplemenskih grupa u logoru (1-34)

  • Na istoku grupa s Judinim plemenom (3-9)

  • Na jugu grupa s Ruvimovim plemenom (10-16)

  • U sredini ulogoreni Leviti (17)

  • Na zapadu grupa s Jefremovim plemenom (18-24)

  • Na severu grupa s Danovim plemenom (25-31)

  • Ukupan broj popisanih muškaraca (32-34)

2  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Neka se Izraelci ulogore po troplemenskim grupama,+ na mestu koje im je određeno, svaki kod zastave* svoje plemenske porodice. Neka se ulogore oko šatora sastanka, okrenuti prema njemu.  „Neka na istočnoj strani, prema izlasku sunca, bude ulogorena troplemenska grupa s Judinim plemenom na čelu, po svojim četama. Poglavar Judinih potomaka je Aminadavov sin Nason.+  U njegovoj vojsci ima 74 600 popisanih.+  Pored Judinog plemena neka bude ulogoreno Isaharovo pleme. Poglavar Isaharovih potomaka je Sogarov sin Natanailo.+  U njegovoj vojsci ima 54 400 popisanih.+  S druge strane Judinog plemena neka bude ulogoreno Zavulonovo pleme. Poglavar Zavulonovih potomaka je Helonov sin Elijav.+  U njegovoj vojsci ima 57 400 popisanih.+  „Ukupan broj muškaraca koji su popisani za vojsku u grupi koju predvodi Judino pleme iznosi 186 400. Oni neka kreću prvi.+ 10  „Neka na južnoj strani bude ulogorena troplemenska grupa s Ruvimovim plemenom+ na čelu, po svojim četama. Poglavar Ruvimovih potomaka je Sedijurov sin Elisur.+ 11  U njegovoj vojsci ima 46 500 popisanih.+ 12  Pored Ruvimovog plemena neka bude ulogoreno Simeonovo pleme. Poglavar Simeonovih potomaka je Surisadajev sin Salamilo.+ 13  U njegovoj vojsci ima 59 300 popisanih.+ 14  S druge strane Ruvimovog plemena neka bude ulogoreno Gadovo pleme. Poglavar Gadovih potomaka je Raguilov sin Elisaf.+ 15  U njegovoj vojsci ima 45 650 popisanih.+ 16  „Ukupan broj muškaraca koji su popisani za vojsku u grupi koju predvodi Ruvimovo pleme iznosi 151 450. Oni neka kreću drugi.+ 17  „Kad se šator sastanka bude premeštao,+ Leviti će biti u sredini, okruženi ostalim plemenima. „Plemena treba da kreću onim redom kojim su ulogorena+ – svako pleme treba da se drži svog mesta i svoje troplemenske grupe. 18  „Neka na zapadnoj strani bude ulogorena troplemenska grupa s Jefremovim plemenom na čelu, po svojim četama. Poglavar Jefremovih potomaka je Amijudov sin Elisama.+ 19  U njegovoj vojsci ima 40 500 popisanih.+ 20  Pored Jefremovog plemena neka bude ulogoreno Manasijino pleme.+ Poglavar Manasijinih potomaka je Fadasurov sin Gamalilo.+ 21  U njegovoj vojsci ima 32 200 popisanih.+ 22  S druge strane Jefremovog plemena neka bude ulogoreno Venijaminovo pleme. Poglavar Venijaminovih potomaka je Gideonijev sin Avidan.+ 23  U njegovoj vojsci ima 35 400 popisanih.+ 24  „Ukupan broj muškaraca koji su popisani za vojsku u grupi koju predvodi Jefremovo pleme iznosi 108 100. Oni neka kreću treći.+ 25  „Neka na severnoj strani bude ulogorena troplemenska grupa s Danovim plemenom na čelu, po svojim četama. Poglavar Danovih potomaka je Amisadajev sin Ahijezer.+ 26  U njegovoj vojsci ima 62 700 popisanih.+ 27  Pored Danovog plemena neka bude ulogoreno Asirovo pleme. Poglavar Asirovih potomaka je Ehranov sin Fagailo.+ 28  U njegovoj vojsci ima 41 500 popisanih.+ 29  S druge strane Danovog plemena neka bude ulogoreno Neftalimovo pleme. Poglavar Neftalimovih potomaka je Enanov sin Ahirej.+ 30  U njegovoj vojsci ima 53 400 popisanih.+ 31  „Ukupan broj muškaraca koji su popisani za vojsku u grupi koju predvodi Danovo pleme iznosi 157 600. Oni neka kreću poslednji+ od svih troplemenskih grupa.“ 32  Svi Izraelci sposobni da služe vojsku bili su popisani po svojim plemenskim porodicama. Njihov ukupan broj u svim logorima iznosio je 603 550.+ 33  Ali Leviti nisu bili popisani+ sa ostalim Izraelcima,+ kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 34  Izraelci su učinili sve kako je Jehova zapovedio Mojsiju. Bili su ulogoreni po troplemenskim grupama,+ a tako su i kretali+ – svaki sa svojom porodicom i plemenskom porodicom.

Fusnote

Ili: „znaka“.