Brojevi 19:1-22

  • Crvena junica i voda za očišćenje (1-22)

19  Jehova je rekao Mojsiju i Aronu:  „Ovo je zakonska odredba koju je Jehova dao: ’Kažite Izraelcima da vam dovedu zdravu crvenu junicu na kojoj nema mane+ i koja još nije bila u jarmu.  Predajte je svešteniku Eleazaru. Neka je on odvede izvan logora i neka je zakolju pred njim.  Onda neka sveštenik Eleazar uzme na svoj prst malo njene krvi i neka njom poškropi* sedam puta prema ulazu u šator sastanka.+  Neka junicu spale pred njim. Neka spale njenu kožu, meso i krv zajedno s njenom balegom.+  Neka sveštenik uzme kedrovinu, isop+ i skerletnu tkaninu, pa neka to baci u vatru na kojoj gori junica.  Zatim neka opere svoju odeću i okupa se u vodi, pa onda može da uđe u logor, ali biće nečist do večeri.  „’Čovek koji je spalio junicu neka opere svoju odeću i okupa se u vodi, i biće nečist do večeri.  „’Neka neko ko je čist sakupi pepeo junice+ i odnese ga izvan logora na čisto mesto, pa neka ga izraelski narod čuva kako bi se koristio za pripremu vode za očišćenje.+ Ta junica je žrtva za greh. 10  Čovek koji sakupi pepeo junice neka opere svoju odeću i biće nečist do večeri. „’To će biti trajna odredba za Izraelce i za doseljenike koji žive među njima.+ 11  Ko god dotakne ljudski leš*, biće nečist sedam dana.+ 12  Neka se očisti vodom za očišćenje trećeg dana, pa će sedmog dana biti čist. Ali ako se ne očisti trećeg dana, sedmog dana neće biti čist. 13  Ko god dotakne telo mrtvog čoveka*, a ne očisti se, skrnavi Jehovin šator.+ Neka se takav čovek pogubi i tako ukloni iz Izraela.+ Pošto nije bio poškropljen vodom za očišćenje,+ on je nečist. Njegova nečistoća je i dalje na njemu. 14  „’Ovo je zakon koji važi kad neko umre u šatoru: Ko god uđe u šator i ko god je već u šatoru, biće nečist sedam dana. 15  Svaka otvorena posuda na kojoj nema pričvršćenog poklopca biće nečista.+ 16  Ko god u polju dotakne telo čoveka ubijenog mačem, ili telo umrloga, ili ljudske kosti, ili grob, biće nečist sedam dana.+ 17  Da bi se očistio onaj ko je nečist, treba uzeti pepela od spaljene žrtve za greh, staviti ga u posudu i sipati na to vodu s potoka. 18  Onda neka neko ko je čist+ uzme isop,+ umoči ga u tu vodu i poškropi njom šator i sve posude i ljude koji su bili u njemu, kao i onoga ko je dotakao kosti, telo ubijenog ili umrlog, ili grob. 19  Neka čovek koji je čist poškropi nečistog trećeg i sedmog dana i tako će ga sedmog dana+ očistiti od greha. Neka čovek koji se čisti opere svoju odeću i okupa se u vodi, pa će uveče biti čist. 20  „’Ali ako se nečist čovek ne očisti, neka se on pogubi i tako ukloni iz svog naroda*,+ jer skrnavi Jehovino svetilište. Pošto nije bio poškropljen vodom za očišćenje, on je nečist. 21  „’Neka im ovo bude trajna odredba: Čovek koji je poškropio drugog vodom za očišćenje+ treba da opere svoju odeću. Ko god dotakne vodu za očišćenje biće nečist do večeri. 22  Sve što dotakne čovek koji je nečist biće nečisto, i svako ko to dotakne biće nečist do večeri.‘ “+

Fusnote

Ili: „kapima krvi poprska“.
Ili: „mrtvu ljudsku dušu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „mrtvu ljudsku dušu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „skupštine“. Videti Rečnik pojmova.