Brojevi 18:1-32

  • Zaduženja sveštenika i Levita (1-7)

  • Deo koji pripada sveštenicima (8-19)

    • Savez soli (19)

  • Leviti dobijaju i daju desetinu (20-32)

18  Jehova je rekao Aronu: „Ti i tvoji sinovi i tvoji dalji potomci odgovaraćete za svaki prestup počinjen protiv svetilišta.+ Ti i tvoji sinovi odgovaraćete i za svaki prestup koji skrnavi vašu svešteničku službu.+  Dovedi i svoju braću iz Levijevog plemena, iz plemena svog praoca, da ti se pridruže i da pomažu tebi+ i tvojim sinovima dok vršite službu pred šatorom u kom je kovčeg svedočanstva.+  Neka izvršavaju dužnosti koje im poveriš i neka obavljaju sve poslove u vezi sa šatorom.+ Samo neka ne prilaze priboru svetog mesta i oltaru, da ne bi poginuli ni oni ni vi.+  Neka ti se pridruže i neka izvršavaju svoje dužnosti u vezi sa šatorom sastanka i svoju službu kod šatora. Neka vam ne prilazi niko ko nije sveštenik*.+  A vi obavljajte sve što vam je povereno u vezi sa svetim mestom+ i oltarom,+ da se opet ne razgnevim+ na Izraelce.  Ja sam među Izraelcima izdvojio vašu braću, Levite, i dao ih vama na dar.+ Oni su darovani Jehovi da služe kod šatora sastanka.+  Tebi i tvojim sinovima poverene su svešteničke dužnosti u vezi sa oltarom i prostorijom koja je iza zavese*+ i treba da ih izvršavate.+ Svešteničku službu sam dao vama na dar, a ako svetilištu pristupi neko ko nema pravo na to*, neka se pogubi.“+  Jehova je još rekao Aronu: „Tebi poveravam brigu o prinosima i prilozima koji se donose za mene.+ Tebi i tvojim sinovima dajem deo od svih svetih stvari koje Izraelci prinose. To je trajna odredba.+  Od posebno svetih žrtava koje se spaljuju, neka ovo pripadne tebi: svaka njihova žrtva zajedno sa svakim prinosom od žita,+ svaka žrtva za greh+ i svaka žrtva za prestup*+ koju budu donosili meni. Neka one budu posebno svete i neka pripadnu tebi i tvojim sinovima. 10  Jedi ih na svetom mestu.+ Neka ih jede svaki muškarac. Neka ti one budu svete.+ 11  Ovo pripada tebi: darovi koje Izraelci prinose+ sa svim podizanim žrtvama*.+ To dajem tebi i tvojim sinovima i tvojim ćerkama. To je trajna odredba.+ Ko god je čist u tvom domu, može to da jede.+ 12  „Sve što je najbolje od ulja i od mladog vina i žita – njihove prvine+ koje daju Jehovi – ja dajem tebi.+ 13  Prvine od sveg roda njihove zemlje koje budu donosili Jehovi neka budu tvoje.+ Ko god je čist u tvom domu, može to da jede. 14  „Svaka stvar u Izraelu koja je posvećena Bogu* neka bude tvoja.+ 15  „Sve što je prvorođeno od svih živih bića*,+ sve što se bude dovodilo pred Jehovu, i od ljudi i od životinja, neka bude tvoje. Ali prvenac od ljudi mora biti otkupljen.+ Neka se otkupi i prvenac od nečiste životinje.+ 16  Kad budu imali najmanje mesec dana, otkupi ih po otkupnoj ceni, prema utvrđenoj vrednosti od pet sikala* srebra+ prema siklu koji se čuva na svetom mestu*. To je 20 gera*. 17  Samo prvenca od krave i prvenca od ovce ili koze nemoj otkupiti.+ Oni su sveti. Njihovom krvlju poškropi* oltar+ i njihovo salo spali kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan* miris.+ 18  Neka njihovo meso pripadne tebi, kao što ti pripadaju i grudi podizane žrtve i desni but.+ 19  Sve svete priloge koje Izraelci budu donosili Jehovi+ dajem tebi, tvojim sinovima i tvojim ćerkama, prema trajnoj odredbi.+ To je savez soli*, trajan savez između Jehove i tebe i tvog potomstva.“ 20  Jehova je još rekao Aronu: „Ti nećeš imati nasledstvo među Izraelcima i nećeš imati svoj deo zemlje među njima.+ Ja sam tvoj deo i tvoje nasledstvo među Izraelcima.+ 21  „Levijevim potomcima dajem u nasledstvo desetinu+ od svega u Izraelu za službu koju obavljaju, službu kod šatora sastanka. 22  Neka Izraelci više ne prilaze šatoru sastanka da ne bi na sebe navukli greh i poginuli. 23  Neka samo Leviti obavljaju službu kod šatora sastanka i neka odgovaraju za prestupe naroda počinjene protiv svetilišta.+ Neka Leviti nemaju nasledstva među Izraelcima – to je trajna odredba za vas iz naraštaja u naraštaj.+ 24  Levitima dajem u nasledstvo desetinu koju će Izraelci donositi kao prilog Jehovi. Zato sam rekao: ’Oni neće imati nasledstvo među Izraelcima.‘ “+ 25  Jehova je zatim rekao Mojsiju: 26  „Kaži Levitima: ’Kad od Izraelaca dobijete desetinu, koju od njih dajem vama u nasledstvo,+ vi od te desetine dajte deseti deo kao prilog Jehovi.+ 27  To će se smatrati vašim prilogom, kao da dajete žito sa svog gumna+ ili vino ili ulje iz svoje prese. 28  Tako ćete i vi davati Jehovi prilog od svih desetina koje ćete dobijati od Izraelaca. Od tih desetina davaćete svešteniku Aronu prilog za Jehovu. 29  Od svih darova koje dobijete dajte ono što je najbolje kao prilog Jehovi+ – ti prilozi su sveti.‘ 30  „Još im reci: ’Kad prinesete najbolji deo, ostatak će pripasti vama, Levitima, kao da je to žito s vašeg gumna ili vino ili ulje iz vaše prese. 31  Vi i vaši ukućani možete to da jedete na svakom mestu, jer to vam je plata za službu koju vršite kod šatora sastanka.+ 32  Sve dok budete prinosili ono što je najbolje, nećete na sebe navući greh. Nemojte skrnaviti svete prinose Izraelaca da ne biste poginuli.‘ “+

Fusnote

To jest niko ko nije iz Aronove porodice.
Reč je o zavesi koja je delila Svetinju od Svetinje nad svetinjama.
To jest niko ko nije iz Aronove porodice.
Ili: „za krivicu“. Videti Rečnik pojmova.
Ili: „sa svim obrtanim prinosima“.
To jest sve što je bezuslovno posvećeno Bogu i ne može se otkupiti.
Doslovno: „od svakog tela“.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „prema svetom siklu“.
Gera je težila 0,57 grama. Videti Dodatak B14.
Ili: „Kapima njihove krvi poprskaj“.
Ili: „umirujuć“.
To jest trajan, nepromenljiv savez.