Brojevi 15:1-41

  • Zakoni o prinosima i žrtvama (1-21)

    • Isti zakon za Izraelce i doseljenike (15, 16)

  • Žrtve i prinosi za nenamerne grehe (22-29)

  • Kazna za namerne grehe (30, 31)

  • Čovek kažnjen smrću zbog nepoštovanja sabata (32-36)

  • Rese na rubovima odeće (37-41)

15  Jehova je još rekao Mojsiju:  „Kaži Izraelcima: ’Kad dođete u zemlju koju vam dajem da živite u njoj,+  pa od krupne ili od sitne stoke budete prinosili žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom – žrtvu paljenicu+ ili žrtvu zbog posebnog zaveta ili dobrovoljnu žrtvu+ ili žrtvu za vaše godišnje praznike,+ kako bi Jehova osetio ugodan* miris+ –   neka onaj ko prinosi svoju žrtvu prinese Jehovi uz nju i prinos od žita,+ desetinu efe* finog brašna pomešanog sa četvrtinom ina* ulja.  Uz svaku žrtvu paljenicu+ i uz svako muško jagnje koje prinosiš, prinesi i prinos* od četvrtine ina vina.  A kad prinosiš ovna, pripremi prinos od dve desetine efe finog brašna pomešanog s trećinom ina ulja.  Prinesi i prinos od trećine ina vina kako bi Jehova osetio ugodan miris.  „’Ali ako Jehovi prinosiš junca kao žrtvu paljenicu+ ili kao neku drugu žrtvu zbog posebnog zaveta+ ili kao žrtvu zajedništva,+  prinesi uz junca i prinos od žita,+ tri desetine efe finog brašna pomešanog s pola ina ulja. 10  Prinesi i prinos od pola ina vina,+ kao žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris. 11  Neka se tako učini svaki put kad neko prinosi junca, ovna, muško jagnje ili jare. 12  Koliko god životinja da prinosite na žrtvu, tako uradite za svaku od njih, prema njihovom broju. 13  Neka svaki Izraelac na taj način prinosi žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris. 14  „’Ako doseljenik koji živi među vama ili neko ko je već naraštajima među vama želi da prinese žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom kako bi on osetio ugodan miris, neka to učini onako kako vi činite.+ 15  Neka ista odredba važi za vas* i za doseljenike koji žive među vama. To je trajna odredba koju treba da izvršavate iz naraštaja u naraštaj. I vi i doseljenici ste jednaki pred Jehovom.+ 16  Neka i za vas i za doseljenika koji živi među vama važi isti zakon i ista odredba.‘ “ 17  Jehova je još rekao Mojsiju: 18  „Kaži Izraelcima: ’Kad dođete u zemlju u koju vas vodim 19  i kad budete jeli plodove* te zemlje,+ prinesite jedan deo kao prilog Jehovi. 20  Kao prilog od prvina+ krupnog brašna prinesite okrugle hlebove. Prinesite ih kao što prinosite i prilog s gumna. 21  Neka se iz naraštaja u naraštaj odvaja prilog Jehovi od prvina krupnog brašna. 22  „’Ako narod nenamerno pogreši i ne izvrši neku od ovih zapovesti koje je Jehova objavio Mojsiju, 23  nešto od onoga što vam je Jehova zapovedio preko Mojsija – od dana kad je Jehova to zapovedio pa nadalje iz naraštaja u naraštaj –  24  ako narod nešto učini nenamerno, a da nije svestan toga, onda neka ceo narod prinese jednog junca kao žrtvu paljenicu kako bi Jehova osetio ugodan miris. Neka prinese uz junca prinos od žita i prinos od vina kao što je propisano+ i jedno jare kao žrtvu za greh.+ 25  Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za ceo izraelski narod i biće im oprošteno,+ jer su nenamerno pogrešili pa su zbog toga prineli žrtvu koja se spaljuje pred Jehovom, kao i svoju žrtvu za greh pred Jehovom. 26  I biće oprošteno svim Izraelcima i doseljenicima koji žive među njima, jer je ceo narod nenamerno zgrešio. 27  „’Ako neko nenamerno zgreši, neka prinese žensko jare do godinu dana kao žrtvu za greh.+ 28  Neka sveštenik izvrši obred očišćenja za čoveka koji je nenamerno počinio greh pred Jehovom. Neka za njega izvrši obred očišćenja i biće mu oprošteno.+ 29  Isti zakon važi za svakoga ko nenamerno zgreši, kako za Izraelce tako i za doseljenike koji žive među njima.+ 30  „’Ali ako neki čovek namerno počini greh,+ bilo da je Izraelac bilo da je doseljenik, on huli na Jehovu. Neka se taj čovek pogubi i tako ukloni iz svog naroda. 31  Pošto je taj čovek prezreo Jehovinu reč i prekršio njegovu zapovest, mora biti pogubljen.+ Neka odgovara za svoj prestup.‘ “+ 32  Dok su Izraelci bili u pustinji, zatekli su nekog čoveka kako sakuplja drva na sabat.+ 33  Oni koji su ga zatekli kako sakuplja drva doveli su ga pred Mojsija, Arona i ceo narod. 34  Stavili su ga pod stražu+ jer još nije bilo određeno šta treba da se učini s njim. 35  Jehova je rekao Mojsiju: „Tog čoveka treba pogubiti.+ Neka ga ceo narod kamenuje izvan logora.“+ 36  Tako ga je ceo narod izveo izvan logora i pogubio kamenovanjem, kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. 37  Jehova je još rekao Mojsiju: 38  „Kaži Izraelcima da iz naraštaja u naraštaj prave rese na rubovima svoje odeće i da iznad resa prišivaju plavu traku.+ 39  Reci im: ’Morate imati rese i plavu traku da biste se, kad ih pogledate, setili svih Jehovinih zapovesti i izvršavali ih.+ Nemojte se povoditi za svojim srcem i svojim očima, koji vas navode da budete neverni svom Bogu*.+ 40  To će vam pomoći da imate na umu sve moje zapovesti, pa ćete ih izvršavati i bićete sveti svom Bogu.+ 41  Ja sam Jehova, vaš Bog, ja sam vas izveo iz Egipta da vam budem Bog.+ Ja sam Jehova, vaš Bog.‘ “+

Fusnote

Ili: „umirujuć“.
Desetina efe je iznosila 2,2 litra. Videti Dodatak B14.
In je iznosio 3,67 litara. Videti Dodatak B14.
Ili: „žrtvu levanicu“.
Ili: „skupštinu“. Videti Rečnik pojmova.
Doslovno: „hleb“.
Ili: „da činite duhovni blud“.