Brojevi 1:1-54

  • Popis muškaraca za vojsku (1-46)

  • Leviti izuzeti od vojne službe (47-51)

  • Raspored plemena u logoru (52-54)

1  Prvog dana drugog meseca druge godine od izlaska iz Egipta, Jehova se obratio Mojsiju u Sinajskoj pustinji,+ u šatoru sastanka.+ Rekao mu je:  „Popiši+ sve Izraelce*, svakog pojedinca u narodu, po porodicama i po plemenskim porodicama, navodeći sve muškarce po imenu.  Ti i Aron popišite sve muškarce u Izraelu od 20 godina pa naviše+ po njihovim četama, sve koji su sposobni za vojsku.  „Povedite sa sobom po jednog čoveka iz svakog plemena – poglavara svoje plemenske porodice.+  Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: iz Ruvimovog plemena Sedijurov sin Elisur,+  iz Simeonovog plemena Surisadajev sin Salamilo,+  iz Judinog plemena Aminadavov sin Nason,+  iz Isaharovog plemena Sogarov sin Natanailo,+  iz Zavulonovog plemena Helonov sin Elijav,+ 10  od Josifovih potomaka: iz Jefremovog+ plemena Amijudov sin Elisama, a iz Manasijinog plemena Fadasurov sin Gamalilo, 11  iz Venijaminovog plemena Gideonijev sin Avidan,+ 12  iz Danovog plemena Amisadajev sin Ahijezer,+ 13  iz Asirovog plemena Ehranov sin Fagailo,+ 14  iz Gadovog plemena Raguilov sin Elisaf,+ 15  iz Neftalimovog plemena Enanov sin Ahirej.+ 16  To su ljudi izabrani iz naroda. Oni su poglavari+ plemena svojih predaka, poglavari nad hiljadama Izraelaca.“+ 17  Tako su Mojsije i Aron poveli te ljude koji su bili poimence određeni. 18  Prvog dana drugog meseca okupili su ceo narod da bi se svi muškarci od 20 godina pa naviše+ upisali po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama, 19  kao što je Jehova zapovedio Mojsiju. Tako ih je on popisao u Sinajskoj pustinji.+ 20  Potomci Izraelovog prvenca Ruvima+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 21  Broj popisanih iz Ruvimovog plemena iznosio je 46 500. 22  Simeonovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 23  Broj popisanih iz Simeonovog plemena iznosio je 59 300. 24  Gadovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 25  Broj popisanih iz Gadovog plemena iznosio je 45 650. 26  Judini potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 27  Broj popisanih iz Judinog plemena iznosio je 74 600. 28  Isaharovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 29  Broj popisanih iz Isaharovog plemena iznosio je 54 400. 30  Zavulonovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 31  Broj popisanih iz Zavulonovog plemena iznosio je 57 400. 32  Potomci Josifovog sina Jefrema+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 33  Broj popisanih iz Jefremovog plemena iznosio je 40 500. 34  Manasijini potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 35  Broj popisanih iz Manasijinog plemena iznosio je 32 200. 36  Venijaminovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 37  Broj popisanih iz Venijaminovog plemena iznosio je 35 400. 38  Danovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 39  Broj popisanih iz Danovog plemena iznosio je 62 700. 40  Asirovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 41  Broj popisanih iz Asirovog plemena iznosio je 41 500. 42  Neftalimovi potomci+ bili su popisani po imenima, po porodicama i po plemenskim porodicama. Bili su popisani svi muškarci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku. 43  Broj popisanih iz Neftalimovog plemena iznosio je 53 400. 44  To su muškarci koje su popisali Mojsije, Aron i 12 izraelskih poglavara, koji su predstavljali svoje plemenske porodice. 45  Svi Izraelci od 20 godina pa naviše koji su bili sposobni za vojsku bili su popisani po svojim plemenskim porodicama. 46  Ukupan broj popisanih iznosio je 603 550.+ 47  Ali muškarci iz Levijevog plemena+ nisu bili popisani po svojim plemenskim porodicama kao ostala plemena.+ 48  Jehova je rekao Mojsiju: 49  „Jedino nemoj popisati Levijevo pleme i njihov broj nemoj uključiti u broj ostalih Izraelaca.+ 50  Poveri Levitima brigu o šatoru u kom se nalazi kovčeg svedočanstva,+ o njegovom priboru i svemu što mu pripada.+ Neka oni nose sveti šator i sav njegov pribor,+ neka služe u njemu+ i neka žive u šatorima oko njega.+ 51  Neka Leviti rasklope+ sveti šator kad god treba da se premesti i neka ga podignu kad treba da se postavi. Ako se šatoru približi neko ko nema pravo na to*, neka se pogubi.+ 52  „Neka svaki Izraelac podigne svoj šator na mestu koje mu je dodeljeno, svaki u svojoj troplemenskoj grupi*,+ svaki u svojoj četi. 53  A Levijevo pleme neka se ulogori oko šatora u kom je kovčeg svedočanstva, da se ne razgnevim na izraelski narod.+ Neka Leviti brinu* o šatoru u kom je kovčeg svedočanstva.“+ 54  Izraelci su učinili sve kako je Jehova zapovedio Mojsiju. Učinili su upravo tako.

Fusnote

Doslovno: „Izraelove sinove“.
To jest neko ko nije iz Levijevog plemena.
Ili: „svaki pod svojom zastavom“.
Ili: „čuvaju pristup; vrše službu“.