Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Brojevi

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • Popis muškaraca za vojsku (1-46)

  • Leviti izuzeti od vojne službe (47-51)

  • Raspored plemena u logoru (52-54)

 • 2

  • Položaj troplemenskih grupa u logoru (1-34)

   • Na istoku grupa s Judinim plemenom (3-9)

   • Na jugu grupa s Ruvimovim plemenom (10-16)

   • U sredini ulogoreni Leviti (17)

   • Na zapadu grupa s Jefremovim plemenom (18-24)

   • Na severu grupa s Danovim plemenom (25-31)

   • Ukupan broj popisanih muškaraca (32-34)

 • 3

  • Aronovi sinovi (1-4)

  • Leviti izabrani da pomažu sveštenicima (5-39)

  • Otkupnina prvenaca (40-51)

 • 4

  • Služba Katovih potomaka (1-20)

  • Služba Girsonovih potomaka (21-28)

  • Služba Merarijevih potomaka (29-33)

  • Broj popisanih Levita (34-49)

 • 5

  • Nečiste osobe poslate izvan logora (1-4)

  • Priznavanje greha i nadoknada (5-10)

  • Provera ženine vernosti (11-31)

 • 6

  • Nazirejski zavet (1-21)

  • Blagoslov koji daju sveštenici (22-27)

 • 7

  • Prinosi za posvećenje svetog šatora (1-89)

 • 8

  • Aron pali sedam svetiljki (1-4)

  • Obredno čišćenje Levita i početak njihove službe (5-22)

  • Starosna granica za levitsku službu (23-26)

 • 9

  • Kasnija proslava Pashe (1-14)

  • Oblak i vatra iznad svetog šatora (15-23)

 • 10

  • Trube od srebra (1-10)

  • Polazak iz Sinajske pustinje (11-13)

  • Redosled plemena tokom putovanja (14-28)

  • Hovav postaje vodič Izraelcima (29-34)

  • Mojsijeva molitva prilikom polaska (35, 36)

 • 11

  • Bog kažnjava narod vatrom (1-3)

  • Narod traži meso (4-9)

  • Mojsije se oseća bespomoćno (10-15)

  • Jehova izliva duh na 70 starešina (16-25)

  • Eldad i Modad; Isus Navin ljubomoran zbog Mojsija (26-30)

  • Prepelice; narod kažnjen zbog pohlepe (31-35)

 • 12

  • Marija i Aron se protive Mojsiju (1-3)

   • Mojsije, najkrotkiji čovek (3)

  • Jehova staje na Mojsijevu stranu (4-8)

  • Marija kažnjena gubom (9-16)

 • 13

  • U Hanan poslato 12 uhoda (1-24)

  • Deset uhoda govore loše o zemlji (25-33)

 • 14

  • Narod hoće da se vrati u Egipat (1-10)

   • Isus Navin i Halev hrabre narod (6-9)

  • Jehova gnevan; Mojsije se zauzima za narod (11-19)

  • Kazna: 40 godina u pustinji (20-38)

  • Poraz od Amaličana (39-45)

 • 15

  • Zakoni o prinosima i žrtvama (1-21)

   • Isti zakon za Izraelce i doseljenike (15, 16)

  • Žrtve i prinosi za nenamerne grehe (22-29)

  • Kazna za namerne grehe (30, 31)

  • Čovek kažnjen smrću zbog nepoštovanja sabata (32-36)

  • Rese na rubovima odeće (37-41)

 • 16

  • Korejeva, Datanova i Avironova pobuna (1-19)

  • Buntovnici kažnjeni (20-50)

 • 17

  • Aronov štap pušta pupoljke (1-13)

 • 18

  • Zaduženja sveštenika i Levita (1-7)

  • Deo koji pripada sveštenicima (8-19)

   • Savez soli (19)

  • Leviti dobijaju i daju desetinu (20-32)

 • 19

  • Crvena junica i voda za očišćenje (1-22)

 • 20

  • Marija umire u Kadisu (1)

  • Mojsijev greh (2-13)

  • Edomci ne puštaju Izraelce kroz svoju zemlju (14-21)

  • Aronova smrt (22-29)

 • 21

  • Pobeda nad aradskim kraljem (1-3)

  • Bakarna zmija (4-9)

  • Izraelci zaobilaze moavsku zemlju (10-20)

  • Pobeda nad amorejskim kraljem Sionom (21-30)

  • Pobeda nad amorejskim kraljem Ogom (31-35)

 • 22

  • Valak unajmljuje Valama (1-21)

  • Valamova magarica govori (22-41)

 • 23

  • Valamova prva proročanska pesma (1-12)

  • Valamova druga proročanska pesma (13-30)

 • 24

  • Valamova treća proročanska pesma (1-11)

  • Valamova četvrta proročanska pesma (12-25)

 • 25

  • Izraelci čine greh s Moavkama (1-5)

  • Finesova reakcija (6-18)

 • 26

  • Drugi popis izraelskih plemena (1-65)

 • 27

  • Salpadove ćerke (1-11)

  • Isus Navin postavljen za Mojsijevog naslednika (12-23)

 • 28

  • Propisi o prinosima i žrtvama (1-31)

   • Svakodnevni prinosi i žrtve (1-8)

   • Na sabat (9, 10)

   • Mesečni prinosi i žrtve (11-15)

   • Na Pashu (16-25)

   • Na Praznik sedmica (26-31)

 • 29

  • Propisi o prinosima i žrtvama (1-40)

   • Dan oglašavanja truba (1-6)

   • Dan očišćenja (7-11)

   • Praznik senica (12-38)

 • 30

  • Zaveti koje daju muškarci (1, 2)

  • Zaveti koje daju žene i ćerke (3-16)

 • 31

  • Osveta Madijancima (1-12)

   • Valam ubijen (8)

  • Propisi o ratnom plenu (13-54)

 • 32

  • Naseljavanje zemlje istočno od Jordana (1-42)

 • 33

  • Izraelsko putovanje kroz pustinju (1-49)

  • Smernice za osvajanje Hanana (50-56)

 • 34

  • Granice hananske zemlje (1-15)

  • Ljudi koji će razdeliti zemlju (16-29)

 • 35

  • Gradovi za Levite (1-8)

  • Gradovi utočišta (9-34)

 • 36

  • Zakon o udaji ćerki koje dobijaju nasledstvo (1-13)