Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Avakum

Poglavlja

1 2 3

Kratak pregled

 • 1

  • Prorok preklinje za pomoć (1-4)

   • „Jehova, dokle ću vapiti?“ (2)

   • „Zašto dopuštaš da ljudi ugnjetavaju jedni druge?“ (3)

  • Haldejci izvršavaju Božju presudu (5⁠-11)

  • Prorok se usrdno moli Jehovi (12-17)

   • „Bože moj, ti ne umireš“ (12)

   • Bog je i suviše čist da bi gledao zlo (13)

 • 2

  • „Paziću da vidim šta će reći“ (1)

  • Jehova odgovara proroku (2-20)

   • Prorok treba da čeka ispunjenje vizije (3)

   • „Pravednik će živeti zbog svoje vernosti“ (4)

   • Pet razloga za osudu Haldejaca (6-20)

    • Zemlja će biti puna znanja o Jehovi (14)

 • 3

  • Prorok moli Jehovu da nešto preduzme (1-19)

   • Bog će spasti svoj pomazani narod (13)

   • Prorok kliče Jehovi uprkos nevolji (17, 18)