Amos 5:1-27

  • „Pala je devica Izrael“ (1-3)

  • „Tražite me i živećete“ (4-17)

    • „Mrzite zlo, a volite dobro“ (15)

  • Jehovin dan – dan tame (18-27)

    • Žrtve koje Izraelci prinose nisu prihvaćene (22)

5  „Čujte ovu reč koju izričem protiv vas kao naricaljku, izraelski narode:   ’Pala je devica Izrael,više neće ustati. Ostavljena je na svojoj zemlji,nikoga nema da je podigne.‘  „Jer ovako kaže Svevišnji Gospod Jehova: ’Gradu koji u rat pošalje hiljadu vojnika ostaće stotina,a onom koji pošalje stotinu ostaće deset. To će se desiti izraelskom narodu.‘+  „Jer ovako kaže Jehova izraelskom narodu: ’Tražite me i živećete.+   Ne tražite Vetilj,+ne idite u Galgal,+ ne prelazite u Virsaveju.+Jer će Galgal otići u izgnanstvo,+a Vetilj će biti uništen*.   Tražite Jehovu i živećete,+da on ne plane poput vatre na Josifove potomkei da ne spali Vetilj, jer neće biti nikoga da ugasi plamen.   Vi pravdu pretvarate u pelen*i pravednost bacate na zemlju.+   On je stvorio sazvežđe Kima* i sazvežđe Kesil*,+on gustu tamu pretvara u jutro,a dan u mrklu noć.+On doziva morske vodeda ih izlije na površinu zemlje+– Jehova je njegovo ime.   On će iznenada uništiti jake,opustošiće utvrđena mesta. 10  Oni mrze ljude koji ukoravaju na gradskim vratimai preziru one koji govore istinu.+ 11  Zato što od siromašnih tražite zakupninu za zemlju*i uzimate od njih porez u žitu,+nećete živeti u kućama od klesanog kamena koje ste sagradili,+niti ćete piti vino iz lepih vinograda koje ste posadili.+ 12  Jer znam da je mnogo vaših prestupa*i da su veliki vaši gresi:ugnjetavate pravednika,primate mitoi uskraćujete pravdu siromašnima na gradskim vratima.+ 13  Zato će razborit čovek ćutati u to vreme,jer će to biti vreme nevolje.+ 14  Tražite dobro, a ne zlo,+da biste živeli.+ Tada će Jehova, Bog nad vojskama, biti s vama,kao što kažete da jeste.+ 15  Mrzite zlo, a volite dobro,+i neka pravda zavlada na gradskim vratima.+ Možda će se Jehova, Bog nad vojskama,smilovati preostalima iz Josifovog doma.‘+ 16  „Zato ovako kaže Jehova, Bog nad vojskama, ovako kaže Jehova: ’Naricaće se po svim trgovimai po svim ulicama govoriće se: „Jao! Jao!“ Zvaće ratare da tugujui unajmiće one koji nariču.‘ 17  ’Naricaće se u svakom vinogradu,+jer ću proći posred tebe‘, kaže Jehova. 18  ’Teško onima koji čeznu za Jehovinim danom!+ Šta očekujete od Jehovinog dana?+ On će biti tama, a ne svetlost.+ 19  Biće kao kad čovek beži od lava, pa naiđe na medveda,a kad uđe u kuću i rukom se osloni na zid, ujede ga zmija. 20  Zar neće Jehovin dan biti tama, a ne svetlost?Neće li biti mrak, a ne svetlo? 21  Mrzim vaše praznike, prezirem ih,+i ne uživam u mirisu vaših svečanih skupova. 22  Čak i ako mi prinesete žrtve paljenice i žrtvene darove,neće mi biti mili.+ Neću ni pogledati na vaše žrtve zajedništva od utovljenih životinja.+ 23  Poštedite me buke svojih pesama,ne želim da čujem zvuk vaših harfi*.+ 24  Neka pravda poteče kao voda+i pravednost kao potok koji ne presušuje. 25  Zar ste mi prinosili žrtve i žrtvene darovedok ste 40 godina bili u pustinji, izraelski narode?+ 26  Nosićete svog kralja Sakuta i Kajvana*,idole koje ste sebi načinili, zvezdu svog boga. 27  A ja ću vas poslati u izgnanstvo dalje od Damaska‘,+ kaže onaj kome je ime Jehova, Bog nad vojskama.“+

Fusnote

Ili možda: „postati sablasno mesto“.
Ili: „gorčinu“.
Moguće je da je reč o Orionu.
Moguće je da je reč o Plejadama (Vlašićima) u sazvežđu Bik.
Ili: „porez na zemljište“.
Ili: „pobuna“.
Ili: „žičanih instrumenata“.
Oba imena se možda odnose na planetu Saturn, na koju se gledalo kao na božanstvo.