Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Amos

Poglavlja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kratak pregled

 • 1

  • Amos prima poruku od Jehove (1, 2)

  • Božja osuda zbog čestih prestupa (3-15)

 • 2

  • Božja osuda zbog čestih prestupa (1-16)

 • 3

  • Objava Božje osude (1-8)

   • Bog otkriva svoju tajnu (7)

  • Objava protiv Samarije (9-15)

 • 4

  • Objava protiv vasanskih krava (1-3)

  • Jehova prezire licemerje Izraelaca (4, 5)

  • Izrael ne reaguje na opomene (6-13)

   • „Spremi se, Izraele, da se sretneš sa svojim Bogom!“ (12)

   • Bog „čoveku otkriva svoje misli“ (13)

 • 5

  • „Pala je devica Izrael“ (1-3)

  • „Tražite me i živećete“ (4-17)

   • „Mrzite zlo, a volite dobro“ (15)

  • Jehovin dan – dan tame (18-27)

   • Žrtve koje Izraelci prinose nisu prihvaćene (22)

 • 6

  • Teško samouverenima! (1-14)

   • Kreveti od slonovače; vino u peharima (4, 6)

 • 7

  • Vizije koje najavljuju predstojeće uništenje Izraela (1-9)

   • Skakavci (1-3), vatra (4-6), visak (7-9)

  • Amosu zabranjuju da prorokuje (10-17)

 • 8

  • Vizija korpe letnjeg voća (1-3)

  • Bog osuđuje one koji su okrutni (4-14)

   • Duhovna glad (11)

 • 9

  • Ne može se pobeći od Božjih osuda (1-10)

  • Davidova senica biće podignuta (11-15)