Kološanima 1:1-29

  • Pozdravi (1, 2)

  • Pavle zahvaljuje Bogu za veru Kološana (3-8)

  • Molitva za duhovni napredak (9-12)

  • Hristova važna uloga (13-23)

  • Pavlov marljiv trud u korist skupštine (24-29)

1  Od Pavla, koji je Božjom voljom apostol Hrista Isusa, i od našeg brata Timoteja+  svetima i vernoj braći u jedinstvu sa Hristom u Kolosima: Neka vam Bog, naš Otac, daruje nezasluženu dobrotu i mir.  Zahvaljujemo Bogu, Ocu našeg Gospoda Isusa Hrista, kad god se molimo za vas,  jer smo čuli za vašu veru u Hrista Isusa i za ljubav koju imate prema svim svetima  zbog nade da ćete dobiti ono što se za vas čuva na nebesima.+ Za tu nadu ste čuli već ranije, kad vam je bila objavljena istina, to jest dobra vest  koja je došla do vas. Dobra vest donosi plod i širi se po celom svetu,+ a to se dešava i među vama od onog dana kad ste čuli i dobro upoznali istinu o Božjoj nezasluženoj dobroti.  O tome vas je poučio naš voljeni brat Epafras,+ koji zajedno s nama robuje Gospodu. On je veran Hristov sluga koji vam pomaže umesto nas.  On nam je i govorio o vašoj ljubavi na koju vas podstiče Božji duh.  Zato se i mi, od dana kad smo čuli za to, neprestano molimo za vas,+ tražeći od Boga da dobro upoznate njegovu volju*+ i da steknete pravu mudrost i razumevanje koje daje duh,+ 10  kako biste živeli dostojno Jehove* i tako mu potpuno ugodili, čineći dobra dela* i sve bolje upoznajući Boga.+ 11  Molimo se Bogu i da vas ojača svojom slavnom moći+ i podari vam svu potrebnu snagu kako biste strpljivo i radosno istrajali u svemu. 12  Zahvaljujte Ocu, koji vam je pomogao da postanete dostojni nasledstva koje je obećao svetima+ koji su u svetlosti. 13  On nas je izbavio iz vlasti tame+ i preneo nas u kraljevstvo svog voljenog Sina, 14  preko kojeg smo oslobođeni otkupninom – oprošteni su nam gresi.+ 15  On je slika nevidljivog Boga,+ prvenac svega što je stvoreno.+ 16  Jer preko njega je stvoreno sve na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo,+ bilo da su to prestoli, uprave, vladavine ili vlasti. Sve je stvoreno preko njega+ i za njega. 17  Postojao je pre svega drugog+ i sve drugo je postalo preko njega. 18  On je glava tela, skupštine.+ On je početak, prvi koji je uskrsnuo iz mrtvih*,+ tako da je prvi u svemu. 19  Jer Bogu je bilo po volji da sve u punoj meri prebiva u njemu+ 20  i da preko njega pomiri sa sobom sve,+ bilo na zemlji bilo na nebu. To pomirenje se postiže krvlju+ koju je on prolio na mučeničkom stubu*. 21  Zaista, vas koji ste nekada bili otuđeni od Boga i bili mu neprijatelji jer su vaše misli bile usmerene na zla dela, 22  Bog je sada pomirio sa sobom smrću onoga koji je žrtvovao svoje ljudsko telo, kako bi vas pred sebe doveo svete, bez mane i bez ikakve krivice.+ 23  Međutim, morate ostati u veri+ i biti utvrđeni na temelju+ na kom ona počiva i postojani,+ ne odstupajući od nade koju ste stekli kad ste čuli dobru vest, koja se propovedala svim ljudima pod nebom.+ Ja, Pavle, postao sam sluga te dobre vesti.+ 24  Sada se radujem što podnosim patnje za vaše dobro+ i smatram da u svom telu još nisam dovoljno trpeo zbog Hrista, a trpim u korist skupštine,+ koja je njegovo telo.+ 25  Ja sam postao sluga te skupštine, jer mi je Bog poverio tu službu*,+ a to je za vaše dobro. Zato dajem sve od sebe da propovedam Božju reč, 26  svetu tajnu+ koja je bila sakrivena tokom proteklih vekova*+ i naraštaja, a sada je objavljena njegovim svetima.+ 27  Bog je svetima iz drugih naroda rado obznanio ovu svetu tajnu, to nenadmašno bogatstvo.+ Ta tajna je Hrist u jedinstvu s vama, na temelju čega se nadate da ćete s njim biti proslavljeni.+ 28  Mi propovedamo o njemu, opominjući i sa svom mudrošću poučavajući svakog čoveka, kako bismo svakoga mogli predstaviti Bogu kao zrelog* Hristovog učenika.+ 29  Radi toga se trudim i borim pomoću njegove snage koja moćno deluje u meni.+

Fusnote

Ili: „da se ispunite dobrim poznavanjem Božje volje“.
Doslovno: „donoseći plod u svakom dobrom delu“.
Doslovno: „prvorođeni od mrtvih“.
Ili: „to nastojništvo“.
Videti Rečnik pojmova, „Poredak“.
Ili: „potpunog“.