Efešanima 3:1-21

  • Sveta tajna obuhvata i ljude iz drugih naroda (1-13)

    • Ljudi iz drugih naroda biće Hristovi sunaslednici (6)

    • Božja večna namera (11)

  • Pavle se moli da Efešani steknu razumevanje (14-21)

3  Zato sam ja, Pavle, u zatvoru+ zbog Hrista Isusa i zbog vas, ljudi iz drugih naroda.  Zaista, čuli ste da mi je poverena odgovornost+ da vam pomognem da imate korist od Božje nezaslužene dobrote,  da mi je putem objave s neba obznanjena sveta tajna, kao što sam vam prethodno ukratko napisao.  Dakle, kad to čitate, možete proniknuti u moje razumevanje svete tajne+ o Hristu.  Prethodnim naraštajima ta tajna nije bila obznanjena kao što je sada duhom otkrivena njegovim svetim apostolima i prorocima,+  naime da ljudi iz drugih naroda, zbog toga što su u jedinstvu sa Hristom Isusom i zahvaljujući dobroj vesti, treba da budu sunaslednici i delovi istog tela,+ kao i da dobiju isto ono što je obećano i nama.  Ja sam postao sluga te tajne zbog Božje nezaslužene dobrote. Taj dar sam dobio delovanjem Božje sile.+  Meni, najmanjem od svih svetih,+ ukazana je ta nezaslužena dobrota+ da drugim narodima objavim dobru vest o Hristovom nedokučivom bogatstvu  i da svima obznanim kako Bog, koji je sve stvorio, upravlja otkrivanjem svete tajne+ koju je vekovima skrivao. 10  Svrha toga bila je da se sada preko skupštine+ vladarima i vlastima na nebu obznani Božja mudrost, koja se ispoljava na razne načine.+ 11  To je u skladu s večnom namerom koju Bog ima u vezi sa Hristom Isusom,+ našim Gospodom. 12  Zahvaljujući veri u Hrista, možemo odvažno govoriti i možemo s pouzdanjem pristupiti+ Bogu. 13  Zato vas molim da ne klonete zbog mojih nevolja koje podnosim radi vaše dobrobiti, jer vam one služe na čast.+ 14  Zato savijam kolena pred Ocem, 15  kome svaka porodica na nebu i na zemlji duguje svoje postojanje*. 16  Molim njega, čija je slava nenadmašna, da vam omogući da svog unutrašnjeg čoveka+ ojačate snagom koju daje njegov duh 17  i da zbog vaše vere Hrist prebiva u vašim srcima zajedno s ljubavlju.+ Budite ukorenjeni+ i utemeljeni u veri,+ 18  kako biste zajedno sa svima svetima u potpunosti mogli razumeti šta je širina, dužina, visina i dubina istine 19  i spoznati Hristovu ljubav,+ koja prevazilazi znanje, da biste se ispunili svime što daje Bog. 20  A on svojom silom koja deluje u nama može učiniti+ neizmerno više od svega što molimo ili zamislimo.+ 21  Njemu neka je slava preko skupštine i preko Hrista Isusa kroz sve naraštaje, u svu večnost. Amin.

Fusnote

Doslovno: „ime“.