Efešanima 1:1-23

  • Pozdravi (1, 2)

  • Duhovni blagoslovi (3-7)

  • Sve će se sastaviti posredstvom Hrista (8-14)

    • „Da se sve uredi kad za to dođe vreme“ (10)

    • „Kao pečatom obeleženi obećanim svetim duhom“ (13, 14)

  • Pavle zahvaljuje Bogu za veru Efešana i moli se za njih (15-23)

1  Od Pavla, koji je Božjom voljom apostol Hrista Isusa, svetima koji su u Efesu+ i vernima u jedinstvu sa Hristom Isusom:  Neka vam Bog, naš Otac, i Gospod Isus Hrist daruju nezasluženu dobrotu i mir.  Neka je hvaljen Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista, jer nas je zbog našeg jedinstva sa Hristom blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom na nebu.+  On nas je pre postanka sveta izabrao da budemo u jedinstvu sa Hristom, da bismo bili sveti i bez mane+ pred njim u ljubavi.  Jer je unapred odredio+ da nas preko Isusa Hrista usvoji kao sinove,+ budući da je tako želeo i da mu je to bilo po volji,+  da bi ga ljudi hvalili jer nam je pokazao svoju slavnu nezasluženu dobrotu+ preko svog voljenog Sina.+  Preko njega smo oslobođeni otkupninom koju je on platio svojom krvlju,+ oprošteni su nam prestupi+ zahvaljujući Božjoj neizmernoj nezasluženoj dobroti.  Tu nezasluženu dobrotu nam je darovao u obilju zajedno sa svom mudrošću i razboritošću*  time što nam je obznanio svetu tajnu+ svoje volje. Ta sveta tajna je u skladu sa onim što želi, s njegovom namerom 10  da se sve uredi* kad za to dođe vreme*, naime da se sve – ono što je na nebu i ono što je na zemlji – sastavi posredstvom Hrista.+ Sve se sastavlja posredstvom njega, 11  s kim smo ujedinjeni i izabrani za naslednike,+ unapred određeni prema nameri onoga koji sve čini kako je odlučio u skladu sa svojom voljom, 12  da mi koji smo se prvi uzdali* u Hrista budemo na hvalu i slavu Bogu. 13  A i vi ste se uzdali u njega kad ste čuli reč istine, dobru vest o svom spasenju. Kad ste poverovali, preko njega ste kao pečatom obeleženi+ obećanim svetim duhom, 14  koji je garancija* da ćemo dobiti svoje nasledstvo.+ Obeleženi ste pečatom da bi Božje vlasništvo+ bilo oslobođeno otkupninom,+ njemu na slavu i hvalu. 15  Zato i ja, otkako sam čuo za vašu veru u Gospoda Isusa i za ljubav koju pokazujete prema svima svetima, 16  ne prestajem da zahvaljujem Bogu za vas. Stalno vas spominjem u svojim molitvama, 17  da bi vam Bog našeg Gospoda Isusa Hrista, slavni Otac, dao da budete mudri i da razumete njegove objave* dok se trudite da ga dobro upoznate.+ 18  Otvorio vam je oči* da biste jasno videli kakvu ste nadu dobili kad vas je Bog pozvao, kakve to veličanstvene blagoslove čuva kao nagradu za svete,+ 19  i koliko je nenadmašna veličina njegove sile koju daje nama vernicima.+ Ta veličina se ogleda u delovanju njegove silne moći, 20  koju je pokazao na Hristu kad ga je uskrsnuo iz mrtvih i postavio sebi zdesna+ na nebu, 21  i tako ga uzvisio daleko iznad svake vladavine, vlasti, sile, uprave i svakog imena,+ ne samo u ovom poretku* nego i u onom koji treba da dođe. 22  I sve je podložio pod njegove noge+ i postavio ga za poglavara nad svim što se tiče skupštine,+ 23  koja je njegovo telo+ i prožeta je njime koji na svaki način ispunjava sve.

Fusnote

Ili: „razumom“.
Ili: „da upravlja stvarima“.
Ili: „kad se navrši vreme“.
Ili: „položili nadu“.
Ili: „zalog“.
Ili: „duh mudrosti i razumevanja“.
Doslovno: „oči srca“.
Ili: „svetu; veku“. Videti Rečnik pojmova „Poredak“.