Druga Solunjanima 1:1-12

  • Pozdravi (1, 2)

  • Vera Solunjana je sve jača (3-5)

  • Osveta nad neposlušnima (6-10)

  • Molitva za skupštinu (11, 12)

1  Od Pavla, Silvana* i Timoteja+ solunskoj skupštini, koja je u jedinstvu s Bogom, našim Ocem, i Gospodom Isusom Hristom:  Neka vam Bog, Otac, i Gospod Isus Hrist daruju nezasluženu dobrotu i mir.  Dužni smo da uvek zahvaljujemo Bogu za vas, braćo, a imamo i razloga za to jer je vaša vera sve jača, a ljubav koju osećate jedni prema drugima sve je dublja.+  Zato s ponosom govorimo o vama+ drugim Božjim skupštinama jer sa istrajnošću i verom podnosite sva progonstva i nevolje.+  Sve je to dokaz da Bog pravedno sudi i da ćete biti proglašeni dostojnima Božjeg Kraljevstva, radi kog i podnosite patnje.+  Jer pravedno je da Bog nevoljom kazni one koji vama nanose nevolju.+  A vama, koji trpite nevolju, doći će olakšanje, kao i nama, prilikom objavljivanja Gospoda Isusa.+ On će doći s neba sa svojim moćnim anđelima+  u vatri koja plamti i osvetiće se onima koji ne poznaju Boga i nisu poslušni dobroj vesti o našem Gospodu Isusu.+  Oni će biti kažnjeni večnom propašću,+ zauvek udaljeni od Gospoda i njegove slavne moći. 10  To će se dogoditi onog dana kad Gospod dođe. Tada će biti proslavljen sa svojim svetima i diviće mu se svi koji su verovali u njega, a među njima ćete biti i vi koji ste poverovali našem svedočanstvu. 11  Zato se uvek i molimo za vas, da vas naš Bog smatra dostojnima poziva koji vam je uputio+ i da svojom silom potpuno izvrši sve dobro što želi i pomogne vam da ostvarite sve na šta vas podstiče vera, 12  da bi se – zahvaljujući nezasluženoj dobroti našeg Boga i našeg Gospoda Isusa Hrista – ime našeg Gospoda Isusa proslavilo preko vas i da biste se vi proslavili u jedinstvu s njim.

Fusnote

Zvao se i Sila.