Druga Samuilova 6:1-23

  • Kovčeg saveza prenesen u Jerusalim (1-23)

6  Jednog dana David je opet sakupio sve najbolje vojnike u Izraelu, njih 30 000.  Zatim je s njima otišao u Judinu Valu da odatle donese kovčeg pravog Boga,+ pred kojim se priziva ime Jehove nad vojskama,+ koji sedi na prestolu iznad* heruvima.+  Međutim, kovčeg pravog Boga stavili su na nova kola+ da ga odvezu iz Avinadavove kuće,+ koja se nalazila na brdu. Kolima su upravljali Avinadavovi sinovi Uza i Ahijo.  Tako su kovčeg pravog Boga odvezli iz Avinadavove kuće, koja se nalazila na brdu, a Ahijo je išao pred kovčegom.  David i sav izraelski narod veselili su se pred Jehovom svirajući razne instrumente napravljene od smrekovog drveta, zatim harfe i druge žičane instrumente,+ daire,+ čegrtaljke i činele.+  Ali kada su došli do Nahonovog gumna, Uza je pružio ruku i uhvatio kovčeg pravog Boga,+ jer su ga goveda skoro prevrnula.  Tada se Jehova razgnevio na Uzu i pravi Bog ga je pogubio+ zbog nepoštovanja koje je pokazao.+ Tako je Uza umro tamo, pored kovčega pravog Boga.  David se naljutio* zbog toga što je Jehova u svom gnevu pogubio Uzu. Zato je to mesto prozvano Fares-Uza* i tako se zove sve do današnjeg dana.  Tog dana David se uplašio Jehove+ i pomislio je: „Kako da prenesem Jehovin kovčeg u grad u kom živim?“+ 10  David nije hteo da prenese Jehovin kovčeg kod sebe, u Davidov grad,+ već je zapovedio da ga odnesu u kuću Ovid-Edoma+ iz Gata. 11  Jehovin kovčeg je tri meseca ostao u kući Ovid-Edoma iz Gata i Jehova je blagosiljao Ovid-Edoma i sve njegove ukućane.+ 12  Kralju Davidu su javili: „Jehova je blagoslovio Ovid-Edomov dom i sve što on ima zbog kovčega pravog Boga.“ Tada je David u velikom veselju otišao da prenese kovčeg pravog Boga iz Ovid-Edomove kuće u Davidov grad.+ 13  Kada su oni koji su nosili+ Jehovin kovčeg napravili šest koraka, on je prineo na žrtvu junca i utovljeno tele. 14  David je u ushićenju igrao pred Jehovom, a na sebi je imao laneni efod.+ 15  Tako su David i sav izraelski narod pratili Jehovin kovčeg+ radosno kličući+ i trubeći u rog.+ 16  Kada je Jehovin kovčeg ulazio u Davidov grad, Saulova ćerka Mihala+ gledala je kroz prozor i videla kralja Davida kako poskakuje i igra pred Jehovom. Tada ga je prezrela u svom srcu.+ 17  Oni su doneli Jehovin kovčeg i postavili ga na njegovo mesto u šatoru koji je David podigao za njega.+ Zatim je David prineo Jehovi+ žrtve paljenice+ i žrtve zajedništva.+ 18  Kada je David prineo žrtve paljenice i žrtve zajedništva, blagoslovio je narod u ime Jehove nad vojskama. 19  Zatim je celom narodu, celom izraelskom mnoštvu, svakom muškarcu i svakoj ženi dao jedan okrugli hleb, kolač od urmi i kolač od suvog grožđa*. Onda je narod otišao, svako svojoj kući. 20  Kada se David vratio kući da blagoslovi svoju porodicu, Saulova ćerka Mihala+ izašla mu je u susret i rekla: „Kako li se danas proslavio izraelski kralj kada se razgolitio pred robinjama svojih slugu i poskakivao pred njima polugo kao neki bezumnik!“+ 21  Na to je David rekao Mihali: „Veselio sam se pred Jehovom koji me je izabrao umesto tvog oca i celog njegovog doma i postavio me za vođu Jehovinog naroda, Izraela.+ Zato ću se veseliti pred Jehovom 22  i još više ću se poniziti i biću neznatan čak i u svojim očima. A robinje o kojima govoriš ukazivaće mi čast.“ 23  Saulova ćerka Mihala+ nije imala dece sve do svoje smrti.

Fusnote

Ili možda: „između“.
Ili: „ražalostio“.
„Fares-Uza“ znači „provala gneva na Uzu“.
Reč je o presovanim urmama i suvom grožđu koji su izgledali kao kolač.