Druga Samuilova 3:1-39

  • Davidov dom postaje sve jači (1)

  • Davidovi sinovi (2-5)

  • Avenir prelazi kod Davida (6-21)

  • Joav ubija Avenira (22-30)

  • David nariče za Avenirom (31-39)

3  Rat između Saulovog i Davidovog doma trajao je još dugo. David je postajao sve jači,+ a Saulov dom sve slabiji.+  Davidu su se u Hevronu rodili sinovi.+ Prvenac mu je bio Amnon,+ od Ahinoame+ iz Jezraela.  Drugi je bio Hileav, od Avigeje,+ udovice Navala iz Karmila, treći Avesalom,+ sin Mahe, ćerke Talmaja,+ kralja Gesura.  Četvrti je bio Adonija,+ Agitin sin, peti Sefatija, Avitalin sin,  a šesti Itram, od Davidove žene Egle. Oni su se rodili Davidu u Hevronu.  Dok je trajao rat između Saulovog i Davidovog doma, Avenir+ je postajao sve uticajniji u Saulovom domu.  Saul je imao inoču koja se zvala Resfa,+ a bila je Ajina ćerka. Jednog dana Isvostej+ je upitao Avenira: „Zašto si spavao sa inočom mog oca?“+  Avenir se žestoko razgnevio zbog Isvostejevih reči, pa mu je rekao: „Jesam li ja pas* iz Jude? Sve do danas sam odan* domu tvog oca Saula, njegovoj braći i njegovim prijateljima i nisam te predao u Davidove ruke, a ti me sada prekoravaš zato što sam spavao s nekom ženom!  Neka me Bog najoštrije kazni ako se ne pobrinem da David dobije ono za šta mu se Jehova zakleo,+ 10  a zakleo se da će oduzeti kraljevstvo Saulovom domu i utvrditi Davidov presto nad Izraelom i nad Judom, od Dana do Virsaveje!“+ 11  Isvostej se više nije usudio ni reč da kaže Aveniru jer ga se plašio.+ 12  Avenir je odmah poslao glasnike Davidu i poručio mu: „Čija je zemlja?“ Zatim je dodao: „Sklopi savez sa mnom i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći* da ceo Izrael pređe na tvoju stranu.“+ 13  A on mu je odgovorio: „Dobro, sklopiću savez s tobom. Samo jedno tražim od tebe: nemoj dolaziti pred mene ako sa sobom ne dovedeš Mihalu,+ Saulovu ćerku.“ 14  David je tada poslao glasnike Saulovom sinu Isvosteju+ i poručio mu: „Vrati mi moju ženu Mihalu koju sam dobio za 100 filistejskih obrezaka.“+ 15  Isvostej je poslao sluge po nju da je uzmu od njenog muža Faltila,+ Laisovog sina. 16  Njen muž je pošao za njom i plačući je pratio sve do Vaurima.+ Tada mu je Avenir rekao: „Idi, vrati se kući!“ I on se vratio. 17  Avenir je u međuvremenu poslao glasnike izraelskim starešinama i poručio im: „Vi ste i ranije želeli da postavite Davida za svog kralja. 18  Učinite to sada, jer je Jehova rekao Davidu: ’Preko svog sluge Davida+ izbaviću svoj narod Izrael iz ruku Filisteja i iz ruku svih njegovih neprijatelja.‘ “ 19  Zatim je Avenir razgovarao s ljudima iz Venijaminovog plemena.+ Posle toga je otišao u Hevron da nasamo saopšti Davidu šta su odlučili Izrael i ceo Venijaminov dom. 20  Kada je Avenir s dvadesetoricom ljudi došao kod Davida u Hevron, David je priredio gozbu za njih. 21  Tada je Avenir rekao Davidu: „Dopusti mi da odem i da sakupim sve Izraelce oko svog gospodara, kralja, tako da oni sklope savez s tobom. Ti ćeš vladati nad svim što želiš.“ Tako je David dopustio Aveniru da ide i on je otišao u miru. 22  Upravo tada su se Davidovi ljudi i Joav vraćali iz vojnog pohoda i sa sobom su nosili veliki plen. Avenir više nije bio kod Davida u Hevronu, jer ga je David pustio da ode u miru. 23  Kada je stigao Joav+ i sva vojska s njim, javili su mu: „Nirov+ sin Avenir+ bio je kod kralja i on ga je pustio da ode u miru.“ 24  Tada je Joav došao pred kralja i rekao mu: „Šta si to učinio? Avenir je bio kod tebe. Zašto si ga pustio da ode u miru? 25  Ti znaš kakav je Avenir, Nirov sin! Došao je da te prevari, da sazna svaki tvoj korak i sve što radiš.“ 26  Tada je Joav otišao od Davida i poslao za Avenirom glasnike koji su ga vratili od bunara Sire. David nije znao ništa o tome. 27  Kada se Avenir vratio u Hevron,+ Joav ga je odveo na stranu, u prolaz na gradskim vratima, kao da želi da s njim nasamo razgovara. Ali tada mu je zario mač u stomak, da bi mu se osvetio za smrt* svog brata Asaila.+ Tako je Avenir umro.+ 28  Kada je David kasnije saznao za to, rekao je: „Ja i moje kraljevstvo doveka smo nedužni pred Jehovom. Mi nismo krivi za krv+ Avenira, Nirovog sina. 29  Neka krivica padne na Joava*+ i na ceo dom njegovog oca! Neka Joavov dom nikada ne bude bez muškaraca koji imaju izliv*,+ bez gubavaca,+ bez muškaraca koji rade s vretenom*, bez onih koji padaju od mača i bez onih koji nemaju hrane!“+ 30  Tako su Joav i njegov brat Avisaj+ ubili Avenira+ jer je on ubio njihovog brata Asaila u bici+ kod Gavaona. 31  Tada je David rekao Joavu i svim ljudima koji su bili s njim: „Razderite svoju odeću, ogrnite kostret i naričite za Avenirom.“ I sam kralj David je išao za nosilima u pogrebnoj povorci. 32  Avenira su sahranili u Hevronu. Kralj je na sav glas plakao na Avenirovom grobu, a s njim i ceo narod. 33  Kralj je naricao za Avenirom: „Zar je Avenir morao da umre kao bezumnik što umire? 34  Ruke ti nisu bile vezaneniti su ti noge bile okovane. Pao si kao što se pada od ruke zločinaca.“+ Tada je ceo narod ponovo zaplakao za njim. 35  Kasnije tog dana narod je dolazio da nudi Davidu nešto da jede, da se uteši, ali David se zakleo: „Neka me Bog najoštrije kazni ako pre zalaska sunca okusim hleb ili bilo šta drugo!“+ 36  Narod je to video i bilo mu je po volji. Kao i sve drugo što je kralj činio, to je bilo po volji celom narodu. 37  Tog dana su svi ljudi kralja Davida i sav Izrael shvatili da on nije odgovoran za smrt Nirovog sina Avenira.+ 38  Tada je kralj rekao svojim slugama: „Zar ne znate da je danas u Izraelu pao knez i veliki čovek?+ 39  Iako sam pomazani kralj,+ ja sam još uvek slab, a ovi ljudi, Serujini sinovi,+ suviše su okrutni.+ Neka Jehova vrati zločincu prema njegovim zlim delima.“+

Fusnote

Ili: „pokazivao vernu ljubav“.
Doslovno: „pasja glava“.
Ili: „moja će ruka biti s tobom“.
Doslovno: „zbog krvi“.
Reč je o izlivu iz polnog organa usled nekog oboljenja.
Moguće je da se to odnosi na invalide koji su primorani da rade posao koji su inače obavljale žene.
Doslovno: „Neka se ona vrati na Joavovu glavu“.