Druga Samuilova 24:1-25

  • Davidov greh – popis naroda (1-14)

  • Tokom pomora umire 70 000 ljudi (15-17)

  • David podiže oltar (18-25)

    • David ne želi da prinosi žrtve koje ga ništa ne koštaju (24)

24  Jehova se ponovo žestoko razgnevio na Izraelce+ kada je David bio naveden da prebroji*+ Izrael i Judu.+  Kralj je rekao Joavu,+ zapovedniku vojske: „Obiđi sva izraelska plemena, od Dana do Virsaveje,+ i popiši narod da znam koliko ga ima.“  Ali Joav je rekao kralju: „Neka Jehova, tvoj Bog, umnoži narod još 100 puta i neka to moj gospodar, kralj, vidi svojim očima. Zašto moj gospodar, kralj, želi da učini tako nešto?“  Ali kraljeva reč je bila jača od Joavove reči i od reči vojnih zapovednika. Tako su Joav i vojni zapovednici otišli od kralja da popišu izraelski narod.+  Prešli su Jordan i ulogorili se kod Aroira,+ južno* od grada koji se nalazio usred doline*, a onda su krenuli prema Gadovom plemenu i Jaziru.+  Potom su otišli u Galad+ i područje Tahtih-Odsije, nastavili do Dan-Jana, a onda skrenuli prema Sidonu.+  Zatim su došli u utvrđeni grad Tir+ i u sve gradove Jeveja+ i Hananaca, a svoj put su završili u Virsaveji,+ koja je u Negevu,+ u Judinoj zemlji.  Tako su obišli svu zemlju i posle devet meseci i 20 dana stigli u Jerusalim.  Joav je dao kralju broj popisanih ljudi. U Izraelu je bilo 800 000 ratnika naoružanih mačem, a u Judi 500 000.+ 10  Ali Davida je počelo da osuđuje srce*+ nakon što je prebrojao narod. Zato je rekao Jehovi: „Mnogo sam zgrešio+ što sam to učinio. Molim te, Jehova, oprosti ovaj greh svom slugi,+ jer sam bezumno postupio.“+ 11  Kada je David ujutru ustao, Jehova je rekao proroku Gadu,+ Davidovom videocu: 12  „Idi i reci Davidu: ’Ovako kaže Jehova: „Izaberi kako da te kaznim.+ Dajem ti tri mogućnosti.“ ‘ “ 13  Gad je došao kod Davida i rekao mu: „Hoćeš li da u tvojoj zemlji sedam godina vlada glad+ ili da tri meseca bežiš pred svojim protivnicima a da te oni progone+ ili da tri dana bude pomor u tvojoj zemlji?+ Sada dobro razmisli, pa mi reci šta da odgovorim onom ko me je poslao.“ 14  David je rekao Gadu: „Na velikoj sam muci. Neka padnemo u Jehovine ruke,+ jer je njegovo milosrđe veliko,+ samo da ne padnem ljudima u ruke!“+ 15  Jehova je pustio pomor+ na Izrael od jutra do vremena koje je odredio, tako da je pomrlo 70 000 ljudi od Dana do Virsaveje.+ 16  Kada je anđeo pružio ruku prema Jerusalimu da pobije njegove stanovnike, Jehovi je bilo žao* zbog nevolje+ koju je naneo narodu, pa je rekao anđelu koji ih je ubijao: „Dosta! Spusti sada svoju ruku.“ Jehovin anđeo bio je kod gumna Orne+ Jevusejina.+ 17  Kada je David video anđela koji je ubijao ljude, rekao je Jehovi: „Ja sam zgrešio i ja sam zlo učinio. Ali šta je ovaj narod* učinio?+ Molim te, neka tvoja ruka dođe na mene i na dom mog oca.“+ 18  Gad je još istog dana došao kod Davida i rekao mu: „Idi i podigni Jehovi oltar na gumnu Orne Jevusejina.“+ 19  David je otišao da učini ono što mu je Jehova zapovedio preko Gada. 20  Kada je Orna video kralja i njegove sluge kako idu prema njemu, odmah je izašao pred njih i poklonio se kralju licem do zemlje. 21  Orna je upitao: „Zašto je moj gospodar, kralj, došao kod svog sluge?“ A David je odgovorio: „Da od tebe kupim gumno i na njemu podignem oltar Jehovi, kako bi prestao pomor u narodu.“+ 22  Tada je Orna rekao Davidu: „Neka ga uzme moj gospodar, kralj, i neka prinese na žrtvu šta god želi*. Evo goveda za žrtvu paljenicu, a za drva uzmi vršalicu, plug i jaram. 23  Sve ti to, kralju, ja poklanjam*.“ Zatim je Orna rekao kralju: „Neka te Jehova, tvoj Bog, blagoslovi.“ 24  Ali kralj je rekao Orni: „Ne, hoću to da kupim od tebe za novac. Neću da prinosim Jehovi, svom Bogu, žrtve paljenice koje me ništa ne koštaju.“ Tako je David kupio gumno i goveda za 50 sikala* srebra.+ 25  David je tu podigao oltar+ Jehovi i prineo mu žrtve paljenice i žrtve zajedništva. Tada je Jehova uslišio usrdne molitve za zemlju+ i prestao je pomor u Izraelu.

Fusnote

Ili: „naveden da postupi protiv njih i prebroji“.
Doslovno: „desno“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.
Ili: „savest“.
Ili: „Jehova je zažalio“.
Doslovno: „ove ovce“.
Doslovno: „ono što je dobro u njegovim očima“.
Doslovno: „Orna poklanja“.
Sikal je težio 11,4 grama. Videti Dodatak B14.