Druga Samuilova 23:1-39

  • Davidove poslednje reči (1-7)

  • Podvizi Davidovih ratnika (8-39)

23  Ovo su poslednje Davidove reči:+ „Ovako kaže Jesejev sin David,+čovek kog je Bog uzvisio,+pomazanik+ Jakovljevog Boga,koji je lepo pevao izraelske pesme*.+   Jehovin duh je govorio preko mene,+njegova reč bila je na mom jeziku.+   Izraelov Bog je rekao,Stena Izraelova+ mi je rekla: ’Kada nad ljudima vlada pravednik,+kada vlada bojeći se Boga,+   njegova vlast je kao sunčeva svetlost u zoru,+kao jutro bez oblaka. Ona je poput sunca posle kiše,koja čini da trava niče iz zemlje.‘+   Zar moj dom* nije takav pred Bogom? Jer on je sklopio večni savez sa mnom,+u kojem je sve utvrđeno i koji se neće promeniti. Taj savez je moje spasenje i sva moja radost.Neće li zbog toga Bog mom domu podariti uspeh?+   A pokvareni ljudi su odbačeni+ kao trnje,koje se ne može uhvatiti rukama.   Niko ga ne dotičedok ne uzme gvozdeno oruđe ili kopljei na mestu ga spaljuje.“  Ovo su imena Davidovih čuvenih ratnika:+ Josev-Vasevet Tahmonac, glavni među trojicom najčuvenijih ratnika.+ On je jednom prilikom svojim kopljem pobio 800 ljudi.  Drugi je bio Dodin+ sin Eleazar,+ Ahohov unuk. On je bio među trojicom Davidovih najčuvenijih ratnika kada su izazivali Filisteje. Filisteji su se bili sakupili za bitku, a Izraelci su se povukli. 10  Ali on je ostao i ubijao Filisteje sve dok mu se nije umorila ruka i ukočila šaka u kojoj je čvrsto držao mač.+ Tako je tog dana Jehova dao veliku pobedu svom narodu.+ A vojnici su se vratili za Eleazarom samo da opljačkaju pobijene. 11  Treći je bio Sama, sin Ageja iz Arara. Jednom su se Filisteji sakupili u Lehiji, gde je bila jedna njiva zasejana sočivom. Vojska je pobegla pred Filistejima, 12  a on je stao nasred njive, odbranio je i pobio Filisteje. Tako je Jehova dao veliku pobedu svom narodu.+ 13  Jednom su trojica od tridesetorice zapovednika u vreme žetve došla kod Davida u jednu pećinu kod Odolama.+ Filisteji su bili ulogoreni u Refaimskoj dolini.+ 14  David je tada bio u svom skrovištu,+ a filistejska četa u Vitlejemu. 15  David je sa čežnjom rekao: „Da mi je da se napijem vode iz onog bunara kraj vitlejemskih gradskih vrata!“ 16  Tada su ona tri čuvena ratnika prodrla u filistejski logor, zahvatila vodu iz vitlejemskog bunara koji je kod gradskih vrata, pa su je donela Davidu. Ali on nije hteo da je pije, nego ju je prolio na zemlju pred Jehovom.+ 17  Zatim je rekao: „Jehova, nikada ne bih tako nešto učinio! Zar da pijem krv+ ovih ljudi koji su svoj život izložili opasnosti?“ Zato nije hteo da je pije. To su učinila ta tri čuvena ratnika. 18  Joavov brat Avisaj,+ Serujin sin,+ bio je glavni među drugom trojicom čuvenih ratnika. On je jednom prilikom svojim kopljem pobio 300 ljudi. Bio je na glasu kao i ona trojica najčuvenijih ratnika.+ 19  Iako je bio najistaknutiji među drugom trojicom i bio im je zapovednik, nije dostigao onu trojicu najčuvenijih ratnika. 20  Jodajev sin Venaja+ bio je hrabar čovek*, koji je učinio velika dela u Kavseilu.+ On je ubio dva sina Arila Moavca, a jednog snežnog dana sišao je u jamu za vodu i ubio lava.+ 21  Ubio je i jednog izuzetno krupnog Egipćanina. Iako je Egipćanin u ruci imao koplje, on je krenuo na njega sa štapom, istrgao mu koplje iz ruke, a zatim ga ubio njegovim kopljem. 22  To je učinio Jodajev sin Venaja. Bio je na glasu kao i ona trojica najčuvenijih ratnika. 23  Iako je bio istaknutiji od tridesetorice, nije dostigao onu trojicu najčuvenijih ratnika. Ali David ga je postavio za zapovednika telesne straže. 24  Joavov brat Asailo+ bio je među tridesetoricom. Zatim Elhanan, sin Dode iz Vitlejema,+ 25  Sama iz Aroda, Elika iz Aroda, 26  Helis+ iz Faleta, Ira,+ sin Ikisa iz Tekoje, 27  Avijezer+ iz Anatota,+ Mevunej iz Husa, 28  Salmon, Ahohov potomak, Maraj+ Netofaćanin, 29  Helev, sin Vane Netofaćanina, Itaj, sin Rivaja iz Gavaje koja pripada Venijaminovom plemenu, 30  Venaja+ iz Faratona, Idaj iz doline* oko Gasa,+ 31  Avi-Alvon iz Arve, Azmavet iz Varuma, 32  Elijava iz Salvona, Jasinovi sinovi, Jonatan, 33  Sama iz Arara, Ahijam, sin Sarara iz Arara, 34  Elifelet, sin Asveja, sina jednog Mahatejina, Elijam, sin Ahitofela+ iz Gilona, 35  Esraj iz Karmila, Farej iz Arve, 36  Igal, sin Natana iz Sove, Vanije iz Gada, 37  Selek Amonac, Narej iz Virota, koji je nosio oružje Serujinom sinu Joavu, 38  Ira Jetranin, Gariv Jetranin+ 39  i Urija+ Hetejin – ukupno 37 ljudi.

Fusnote

Ili: „koji je opevan u izraelskim pesmama“.
Ili: „kraljevska loza“.
Doslovno: „sin junaka“.
Videti Rečnik pojmova, „Vadi“.