Druga Samuilova 2:1-32

  • David, kralj nad Judom (1-7)

  • Isvostej, kralj nad Izraelom (8-11)

  • Rat između Davidovog doma i Saulovog doma (12-32)

2  Posle toga David je upitao Jehovu:+ „Da li da pođem u neki od Judinih gradova?“ Jehova mu je odgovorio: „Pođi.“ David je zatim upitao: „Kuda da pođem?“ On mu je odgovorio: „U Hevron.“+  Tako je David otišao tamo, a s njim i njegove dve žene, Ahinoama+ iz Jezraela i Avigeja,+ udovica Navala iz Karmila.  David je poveo i sve ljude koji su bili s njim,+ zajedno s njihovim porodicama, pa su se nastanili u gradovima oko Hevrona.  Tada su došli ljudi iz Jude i tamo pomazali Davida za kralja nad Judinim plemenom.+ Davidu je stigla vest da su ljudi iz Javisa u Galadu sahranili Saula.  Onda je David poslao glasnike da idu kod ljudi u Javis u Galadu i poručio im: „Neka vas Jehova blagoslovi, jer ste pokazali vernu ljubav svom gospodaru Saulu time što ste ga sahranili.+  Neka vam Jehova pokaže ljubav* i vernost, a i ja ću vam činiti dobro jer ste to učinili.+  Budite jaki i hrabri! Jer iako je vaš gospodar Saul mrtav, Judino pleme je pomazalo mene za svog kralja.“  Ali Nirov sin Avenir,+ zapovednik Saulove vojske, odveo je Saulovog sina Isvosteja+ u Mahanaim+  i postavio ga za kralja nad Galadom,+ Asurcima, Jezraelom,+ Jefremom,+ Venijaminom i nad svim Izraelom. 10  Saulov sin Isvostej imao je 40 godina kada je postao kralj nad Izraelom i vladao je dve godine. Samo je Judino pleme bilo uz Davida.+ 11  David je sedam godina i šest meseci vladao u Hevronu kao kralj nad Judinim plemenom.+ 12  Posle nekog vremena, Nirov sin Avenir i vojnici Saulovog sina Isvosteja otišli su iz Mahanaima+ u Gavaon.+ 13  Tamo je pošao i Serujin sin+ Joav+ s Davidovim vojnicima pa su se sreli kod gavaonskog jezerca. Jedni su stali s jedne strane jezerca, a drugi s druge strane. 14  Tada je Avenir rekao Joavu: „Neka ustanu ljudi i neka se bore* pred nama!“ A Joav je rekao: „Neka ustanu!“ 15  Sa obe strane istupio je jednak broj vojnika: 12 ljudi od Venijaminovog plemena za Saulovog sina Isvosteja i 12 od Davidovih ljudi. 16  Svaki je uhvatio svog protivnika za glavu i zario mu mač u bok, tako da su svi zajedno pali mrtvi. Zato je to mesto, koje se nalazi kod Gavaona, nazvano Halkat-Asurim*. 17  Tog dana vodila se žestoka bitka i Davidovi ljudi su porazili Avenira i Izraelce. 18  Tu su bila i tri Serujina sina:+ Joav,+ Avisaj+ i Asailo,+ koji je bio brzonog kao gazela u polju. 19  Asailo je pojurio za Avenirom i u stopu ga je sledio, ne skrećući ni desno ni levo. 20  Avenir se osvrnuo i upitao: „Jesi li to ti, Asailo?“ A on je odgovorio: „Jesam.“ 21  Tada mu je Avenir rekao: „Skreni desno ili levo i uhvati nekog od ljudi pa mu uzmi sve što ima.“ Ali Asailo nije prestajao da ga goni. 22  Avenir je opet rekao Asailu: „Prestani da me goniš! Zašto da te sastavim sa zemljom? Kako da onda pogledam u oči tvom bratu Joavu?“ 23  Ali on nije hteo da prestane da ga goni. Zato ga je Avenir zadnjim krajem koplja udario u stomak,+ tako da mu je koplje izašlo kroz leđa. Tu je on pao i na mestu ostao mrtav. Svi koji bi naišli na mesto gde je Asailo pao i umro zastali bi tamo. 24  Joav i Avisaj krenuli su u poteru za Avenirom. Kada je sunce zalazilo, došli su do Ame, brda koje leži naspram Gije, na putu prema gavaonskoj pustinji. 25  Ljudi iz Venijaminovog plemena okupili su se iza Avenira, svrstali se u jednu četu i stali na vrh jednog brda. 26  Tada je Avenir viknuo Joavu: „Dokle ćemo ubijati jedni druge?* Zar ne znaš da će na kraju ostati samo gorčina? Kada ćeš već jednom reći svojim ljudima da prestanu da gone svoju braću?“ 27  A Joav je odgovorio: „Zaklinjem se pravim Bogom, da nisi progovorio, ljudi bi tek ujutru prestali da gone svoju braću.“ 28  Tada je Joav zatrubio u rog pa su njegovi ljudi prestali da gone Izraelce i tako se bitka završila. 29  Avenir i njegovi ljudi su cele te noći išli kroz Aravu,+ prešli su Jordan, prošli kroz celu dolinu* i na kraju su stigli u Mahanaim.+ 30  Kada je prestao da goni Avenira, Joav je okupio svu vojsku. U Davidovoj vojsci nedostajalo je 19 ljudi i Asailo. 31  A Davidovi vojnici su porazili ljude iz Venijaminovog plemena i ostale Avenirove ljude i pritom su pobili njih 360. 32  Poneli su Asaila+ i sahranili ga u grobu njegovog oca u Vitlejemu.+ Joav i njegovi ljudi pešačili su celu noć i u zoru su stigli u Hevron.+

Fusnote

Ili: „vernu ljubav“.
Ili: „nadmeću“.
„Halkat-Asurim“ znači „polje kremenih noževa“.
Ili: „Hoće li mač doveka proždirati?“
Ili možda: „kroz ceo Vitron“.