Druga Samuilova 18:1-33

  • Avesalomov poraz i njegova smrt (1-18)

  • David saznaje za Avesalomovu smrt (19-33)

18  David je prebrojao ljude koji su bili s njim i postavio nad njima zapovednike nad hiljadama i zapovednike nad stotinama.+  Zatim je jednu trećinu stavio pod Joavovo zapovedništvo,+ jednu trećinu pod zapovedništvo Joavovog brata Avisaja,+ Serujinog sina,+ a jednu trećinu pod zapovedništvo Itaja+ iz Gata. Tada je kralj rekao svojim ljudima: „I ja ću poći s vama!“  A oni su rekli: „Ti ne smeš ići!+ Jer ako mi i pobegnemo, oni neće mariti za to. Čak i da polovina nas izgine, ni za to neće mariti. Ali ti vrediš kao nas 10 000.+ Zato bi bilo bolje da nam pomažeš iz grada.“  A kralj im je rekao: „Učiniću sve što mislite da je dobro.“ Tako je kralj stajao kod gradskih vrata, a sva vojska izlazila je u četama od po stotinu i od po hiljadu ljudi.  Kralj je zapovedio Joavu, Avisaju i Itaju: „Čuvajte mi sina Avesaloma, mene radi.“+ Sva vojska je čula šta je kralj rekao svim zapovednicima za Avesaloma.  Tako je vojska izašla iz grada da bi se sukobila sa Izraelcima, a bitka se vodila u Jefremovoj šumi.+  Na kraju su Davidovi ljudi+ porazili izraelsku vojsku+ i tog dana je poginulo mnogo ljudi – njih 20 000.  Bitka se vodila po celom tom području. Tog dana šuma je progutala više ljudi nego mač.  Na kraju se i sam Avesalom našao pred Davidovim ljudima. Avesalom je jahao na mazgi, i kada je ona prolazila ispod guste krošnje jednog velikog drveta, zapeo je glavom za grane i ostao da visi*, dok je mazga koju je jahao otišla dalje. 10  To je video jedan čovek, pa je javio Joavu:+ „Video sam Avesaloma kako visi na jednom velikom drvetu.“ 11  Joav je odgovorio tom čoveku: „Ako si ga video, što ga nisi na mestu ubio? Tada bih ti drage volje dao deset srebrnika i jedan pojas.“ 12  Ali čovek je rekao Joavu: „Kada bi mi dao i 1 000 srebrnika, ne bih podigao ruku na kraljevog sina, jer smo svojim ušima čuli da je kralj tebi, Avisaju i Itaju zapovedio: ’Svi mi čuvajte sina Avesaloma.‘+ 13  Da nisam poslušao tu zapovest i da sam ga ubio*, to se ne bi moglo sakriti od kralja, a ti se ne bi zauzeo za mene.“ 14  A Joav je rekao: „Neću ja ovde da gubim vreme s tobom!“ Zatim je uzeo tri strele* i zario ih Avesalomu u srce, dok je on još bio živ među granama velikog drveta. 15  Tada je prišlo deset Joavovih slugu koji su mu nosili oružje, pa su dotukli Avesaloma.+ 16  Tada je Joav zatrubio u rog i vojska je prestala da goni Izraelce, jer je Joav zaustavio vojsku. 17  Zatim su uzeli Avesalomovo telo, bacili ga u veliku jamu usred šume i nabacali na njega veliku gomilu kamenja.+ A svi Izraelci su pobegli svojim kućama. 18  Dok je bio živ, Avesalom je sebi podigao jedan stub u Kraljevoj dolini,+ jer je rekao: „Nemam sina koji bi sačuvao spomen na moje ime.“+ Tako je taj stub nazvao po sebi i sve do današnjeg dana on se zove Avesalomov spomenik. 19  Sadokov sin Ahimas+ rekao je Joavu: „Molim te, dopusti mi da otrčim i javim vest kralju, jer mu je Jehova udelio pravdu tako što ga je izbavio od njegovih neprijatelja.“+ 20  Ali Joav mu je rekao: „Nemoj danas da nosiš nikakve vesti. Možeš mu preneti vesti neki drugi dan, ali danas nemoj nositi nikakve vesti, jer je poginuo kraljev sin.“+ 21  Tada je Joav rekao jednom Hušaninu:+ „Idi i javi kralju šta si video.“ Hušanin se poklonio Joavu i zatim je otrčao. 22  Sadokov sin Ahimas još jednom je zamolio Joava: „Molim te, pusti me da otrčim za Hušaninom, pa neka bude šta bude.“ Ali Joav mu je odgovorio: „Zašto bi ti, sine, trčao kada nemaš šta da javiš?“ 23  Ali on je rekao: „Dopusti mi da idem, pa neka bude šta bude.“ Tada mu je Joav odgovorio: „Idi, trči!“ Ahimas je otrčao putem kroz jordansku ravnicu* i pretekao onog Hušanina. 24  David je sedeo između unutrašnjih i spoljašnjih gradskih vrata.+ Stražar+ se popeo na zid, na krov iznad vrata. Kada je podigao pogled, ugledao je jednog čoveka kako trči. 25  Stražar je povikao i javio to kralju, a kralj je rekao: „Ako je sam, znači da donosi neku vest.“ Čovek se sve više približavao gradu. 26  Tada je stražar ugledao još jednog čoveka kako trči. Stražar je povikao vrataru: „Vidim još jednog čoveka kako trči!“ A kralj je rekao: „I to je glasnik.“ 27  Stražar je rekao: „Prvi trči kao Sadokov sin Ahimas.“+ Kralj je rekao: „On je dobar čovek i sigurno nosi dobru vest.“ 28  Tada je Ahimas povikao kralju: „Sve je u redu!“ Tada mu se poklonio licem do zemlje. Zatim je rekao: „Neka je hvaljen Jehova, tvoj Bog, koji je mom gospodaru, kralju, predao ljude koji su se pobunili* protiv njega!“+ 29  Ali kralj je upitao: „Je li dobro moj sin Avesalom?“ A Ahimas je odgovorio: „Video sam veliko komešanje kada je Joav poslao kraljevog slugu i mene*, ali ne znam šta je bilo.“+ 30  Kralj mu je tada rekao: „Stani sa strane i sačekaj.“ I on je stao sa strane. 31  Tada je stigao i onaj Hušanin+ pa je rekao: „Donosim ti ovu vest, moj gospodaru, kralju: Danas ti je Jehova udelio pravdu i izbavio te iz ruku svih onih koji su se pobunili protiv tebe.“+ 32  Kralj je upitao Hušanina: „Je li dobro moj sin Avesalom?“ A Hušanin je odgovorio: „Neka svi neprijatelji mog gospodara, kralja, i svi koji se bune protiv tebe i žele ti zlo prođu kao taj mladić!“+ 33  To je potreslo kralja, pa je plačući otišao u gornju sobu iznad gradskih vrata. Dok je išao, govorio je: „Sine moj, Avesalome! Sine moj, sine moj, Avesalome! Da sam barem ja umro umesto tebe, Avesalome, sine moj, sine moj!“+

Fusnote

Doslovno: „visi između neba i zemlje“.
Ili: „Da sam postupio kao izdajnik i pogubio njegovu dušu“.
Ili možda: „koplja“. Doslovno: „štapa“.
To jest područje koje obuhvata južni deo Jordanske doline i proteže se sve do Sigora.
Doslovno: „koji su podigli svoju ruku“.
Doslovno: „i tvog slugu“.