Druga Samuilova 16:1-23

  • Siva kleveće Mefivosteja (1-4)

  • Simej proklinje Davida (5-14)

  • Avesalom prihvata Husaja (15-19)

  • Ahitofelov savet (20-23)

16  Kada je David prešao vrh gore,+ u susret mu je došao Mefivostejev+ sluga Siva+ s dva osedlana magarca natovarena s 200 hlebova, 100 kolača od suvog grožđa*, 100 kolača od letnjeg voća* i velikim ćupom vina.+  Kralj je upitao Sivu: „Zašto si to doneo?“ A Siva je odgovorio: „Magarci su da kraljeva porodica jaše na njima, hleb i letnje voće ljudima za jelo, a vino za piće onima koji se umore u pustinji.“+  Kralj je upitao: „A gde je unuk* tvog gospodara?“+ Siva je odgovorio kralju: „Ostao je u Jerusalimu, govoreći: ’Danas će mi Izraelci vratiti kraljevstvo mog dede*.‘ “+  Tada je kralj rekao Sivi: „Evo, sve što pripada Mefivosteju od sada je tvoje.“+ A Siva je rekao: „Klanjam ti se! Neka budem dostojan tvoje milosti, moj gospodaru, kralju!“+  Kada je kralj David došao do Vaurima, odatle je izašao jedan čovek od Saulovog roda koji se zvao Simej,+ Girin sin. On ga je proklinjao dok mu se približavao.+  Zatim je počeo da baca kamenje na kralja Davida i na sve njegove sluge, kao i na ostale ljude i ratnike koji su bili kralju zdesna i sleva.  Simej ga je proklinjao govoreći: „Odlazi! Odlazi, ubico! Ništarijo!  Jehova ti vraća jer si prolio krv Saulovog doma, na čiji si presto seo! Jehova je predao kraljevstvo u ruke tvom sinu Avesalomu. Sada te je snašla nevolja jer si kriv za krvoproliće!“+  Tada je Serujin sin+ Avisaj rekao kralju: „Zar da ovaj mrtav pas+ proklinje mog gospodara, kralja?+ Molim te, dopusti mi da odem tamo i skinem mu glavu.“+ 10  Ali kralj je odgovorio: „Šta vi imate s tim, Serujini sinovi?+ Neka me proklinje,+ jer mu je Jehova rekao+ da me proklinje. Ko onda sme da mu kaže: ’Zašto to radiš?‘ “ 11  David je rekao Avisaju i svim svojim slugama: „Evo, moj sin, moja krv, hoće da me ubije,+ pa kako onda ne bi ovaj Venijaminov sin!+ Pustite ga neka me proklinje, jer mu je Jehova tako rekao! 12  Možda će Jehova videti moju nevolju,+ pa će Jehova kletve kojima me ovaj danas zasipa pretvoriti u blagoslov.“+ 13  David je sa svojim ljudima nastavio dalje putem, a Simej je išao obronkom brda uporedo s njim i proklinjao ga,+ bacajući na njega kamenje i dižući veliku prašinu. 14  Na kraju su kralj i svi ljudi koji su bili s njim stigli iscrpljeni na svoje odredište i tu su se okrepili. 15  Za to vreme su Avesalom i svi Izraelci koji su bili uz njega stigli u Jerusalim. I Ahitofel+ je bio s njim. 16  Kada je Husaj+ Arhijanin,+ Davidov prijatelj*, došao pred Avesaloma, pozdravio ga je rečima: „Živeo kralj!+ Živeo kralj!“ 17  Tada je Avesalom rekao Husaju: „Zar tako pokazuješ vernost i ljubav* svom prijatelju? Zašto nisi otišao s njim?“ 18  A Husaj je odgovorio Avesalomu: „Nisam otišao jer sam na strani onog koga je izabrao Jehova, ovi ljudi i svi ostali Izraelci. Uz njega ću ostati. 19  Uostalom, kome ću služiti? Zar ne njegovom sinu? Kao što sam služio tvom ocu, tako ću služiti i tebi.“+ 20  Avesalom je zatim rekao Ahitofelu: „Posavetuj me+ šta da radimo.“ 21  Tada je Ahitofel rekao Avesalomu: „Spavaj sa inočama svog oca+ koje je on ostavio da paze na dvor.+ Tada će svi Izraelci čuti da si se zamerio svom ocu, pa će te svi koji su s tobom još više podržavati.“ 22  Tako su na krovu+ razapeli šator za Avesaloma i on je spavao sa inočama svog oca+ naočigled svih Izraelaca.+ 23  U to vreme su Ahitofelovi+ saveti bili cenjeni kao da dolaze od pravog Boga. Tako su i David i Avesalom gledali na svaki Ahitofelov savet.

Fusnote

Reč je o presovanom suvom grožđu koje je izgledalo kao kolač.
Verovatno smokava, a možda i urmi.
Doslovno: „oca“.
Doslovno: „sin“.
Ili: „savetnik“.
Ili: „pokazuješ vernu ljubav“.