Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

Druga Samuilova knjiga

Poglavlja

Kratak pregled

 • 1

  • David saznaje za Saulovu smrt (1-16)

  • Davidova naricaljka za Saulom i Jonatanom (17-27)

 • 2

  • David, kralj nad Judom (1-7)

  • Isvostej, kralj nad Izraelom (8-11)

  • Rat između Davidovog doma i Saulovog doma (12-32)

 • 3

  • Davidov dom postaje sve jači (1)

  • Davidovi sinovi (2-5)

  • Avenir prelazi kod Davida (6-21)

  • Joav ubija Avenira (22-30)

  • David nariče za Avenirom (31-39)

 • 4

  • Isvostej ubijen (1-8)

  • David kažnjava ubice smrću (9-12)

 • 5

  • David postaje kralj nad celim Izraelom (1-5)

  • Jerusalim osvojen (6-16)

   • Sion, Davidov grad (7)

  • Davidova pobeda nad Filistejima (17-25)

 • 6

  • Kovčeg saveza prenesen u Jerusalim (1-23)

 • 7

  • David neće graditi hram (1-7)

  • Savez s Davidom za kraljevstvo (8-17)

  • Davidova zahvalna molitva (18-29)

 • 8

  • Davidove pobede (1-14)

  • Davidovi saradnici (15-18)

 • 9

  • Davidova dobrota prema Mefivosteju (1-13)

 • 10

  • Pobede nad Amoncima i Sirijcima (1-19)

 • 11

  • Davidova preljuba s Vitsavejom (1-13)

  • David organizuje Urijino ubistvo (14-25)

  • Vitsaveja postaje Davidova žena (26, 27)

 • 12

  • Natan ukorava Davida (1-15a)

  • Vitsavejin sin umire (15b-23)

  • Vitsaveja rađa Solomona (24, 25)

  • Osvojen amonski grad Rava (26-31)

 • 13

  • Amnon siluje Tamaru (1-22)

  • Avesalom ubija Amnona (23-33)

  • Avesalom beži u Gesur (34-39)

 • 14

  • Joav i žena iz Tekoje (1-17)

  • David prozire Joavovu nameru (18-20)

  • Avesalomu dozvoljeno da se vrati (21-33)

 • 15

  • Avesalomova zavera i pobuna (1-12)

  • David beži iz Jerusalima (13-30)

  • Ahitofel staje uz Avesaloma (31)

  • Husaj poslat da osujeti Ahitofelove savete (32-37)

 • 16

  • Siva kleveće Mefivosteja (1-4)

  • Simej proklinje Davida (5-14)

  • Avesalom prihvata Husaja (15-19)

  • Ahitofelov savet (20-23)

 • 17

  • Husaj osujećuje Ahitofelov savet (1-14)

  • David upozoren; beži od Avesaloma (15-29)

   • Varzelaj i ostali donose namirnice (27-29)

 • 18

  • Avesalomov poraz i njegova smrt (1-18)

  • David saznaje za Avesalomovu smrt (19-33)

 • 19

  • David tuguje za Avesalomom (1-4)

  • Joav prekorava Davida (5-8a)

  • Davidov povratak u Jerusalim (8b-15)

  • Simej moli za oproštaj (16-23)

  • Mefivostej nedužan (24-30)

  • Varzelaju ukazana čast (31-40)

  • Svađa među plemenima (41-43)

 • 20

  • Savina pobuna; Joav ubija Amasu (1-13)

  • Sava pogubljen (14-22)

  • Davidovi saradnici (23-26)

 • 21

  • Saulovi sinovi pogubljeni zbog Gavaonjana (1-14)

  • Ratovi s Filistejima (15-22)

 • 22

  • David hvali Boga zbog spasenja (1-51)

   • „Jehova je moja stena“ (2)

   • Jehova verno postupa s vernima (26)

 • 23

  • Davidove poslednje reči (1-7)

  • Podvizi Davidovih ratnika (8-39)

 • 24

  • Davidov greh – popis naroda (1-14)

  • Tokom pomora umire 70 000 ljudi (15-17)

  • David podiže oltar (18-25)

   • David ne želi da prinosi žrtve koje ga ništa ne koštaju (24)