Druga letopisa 36:1-23

  • Joahaz, kralj Jude (1-3)

  • Joakim, kralj Jude (4-8)

  • Joahin, kralj Jude (9, 10)

  • Sedekija, kralj Jude (11-14)

  • Uništenje Jerusalima (15-21)

  • Kirova objava da se izgradi hram (22, 23)

36  Zatim je narod uzeo Josijinog sina Joahaza+ i postavio ga za kralja u Jerusalimu umesto njegovog oca.+  Joahaz je imao 23 godine kad je postao kralj. Vladao je tri meseca u Jerusalimu.  Ali egipatski kralj ga je svrgnuo s prestola u Jerusalimu, a zemlji je nametnuo danak od 100 talanata* srebra i jednog talanta zlata.+  Zatim je egipatski kralj postavio Joahazovog brata Elijakima za kralja nad Judom i Jerusalimom i promenio mu ime u Joakim. A njegovog brata Joahaza Nehaon+ je odveo u Egipat.+  Joakim+ je imao 25 godina kad je postao kralj i vladao je 11 godina u Jerusalimu. On je činio ono što je zlo u očima Jehove, svog Boga.+  Njega je napao Navuhodonosor,+ kralj Vavilona. Nameravao je da ga stavi u bakarne okove i odvede u Vavilon.+  Navuhodonosor je deo pribora iz Jehovinog doma odneo u Vavilon i stavio ga u svoju palatu u Vavilonu.+  Ostali događaji iz Joakimovog života, odvratne stvari koje je činio i sve loše stvari koje su se znale o njemu, sve je to zapisano u Knjizi o izraelskim i Judinim kraljevima. Nakon njega počeo je da vlada njegov sin Joahin.+  Joahin+ je imao 18 godina kad je postao kralj. Vladao je tri meseca i deset dana u Jerusalimu. On je činio ono što je zlo u Jehovinim očima.+ 10  Početkom naredne godine*, kralj Navuhodonosor je poslao svoje sluge da ga dovedu u Vavilon,+ zajedno sa dragocenostima iz Jehovinog doma.+ Zatim je postavio njegovog strica Sedekiju za kralja nad Judom i Jerusalimom.+ 11  Sedekija+ je imao 21 godinu kad je postao kralj i vladao je 11 godina u Jerusalimu.+ 12  On je činio ono što je zlo u očima Jehove, svog Boga. Nije se ponizio pred prorokom Jeremijom,+ koji mu je govorio po Jehovinoj naredbi. 13  Još se i pobunio protiv kralja Navuhodonosora,+ koji ga je naterao da mu se pred Bogom zakune na vernost. Ostao je tvrdoglav* i okorelog srca i nije hteo da se vrati Jehovi, Izraelovom Bogu. 14  Svi sveštenički poglavari i narod mnogo su grešili i bili neverni Bogu, postupajući po odvratnim običajima drugih naroda. Oskrnavili su Jehovin dom,+ koji je on posvetio u Jerusalimu. 15  Jehova, Bog njihovih predaka, neprestano ih je opominjao preko svojih glasnika, jer mu je bilo žao njegovog naroda i njegovog prebivališta. 16  Ali oni su se stalno rugali glasnicima pravog Boga,+ prezirali su njegove reči+ i smejali se njegovim prorocima,+ sve dok se Jehova nije razgnevio na svoj narod,+ tako da za njih više nije bilo leka. 17  On je doveo na njih haldejskog kralja,+ koji je u njihovom svetilištu+ pobio mačem njihove mladiće.+ Nije se smilovao ni mladiću ni devojci, ni starcu ni nemoćnom.+ Bog mu je sve predao u ruke.+ 18  Odneo je u Vavilon sav pribor iz doma pravog Boga, veliki i mali, kao i blago iz Jehovinog doma, kraljevo blago i blago njegovih knezova.+ 19  Spalio je dom pravog Boga,+ srušio jerusalimske zidine,+ spalio sve tvrđave i uništio sve dragocenosti.+ 20  One koji nisu poginuli od mača odveo je u zarobljeništvo u Vavilon.+ Oni su bili sluge njemu+ i njegovim sinovima, dok nije zavladalo persijsko kraljevstvo.+ 21  Tako se ispunilo ono što je Jehova objavio preko Jeremije,+ dok zemlja nije nadoknadila svoje sabate.+ Zemlja se odmarala* sve dane dok je bila pusta, dok se nije navršilo 70 godina.+ 22  Prve godine vladavine Kira,+ kralja Persije, da bi se ispunila Jehovina reč objavljena preko Jeremije,+ Jehova je podstakao* persijskog kralja Kira da po celom svom kraljevstvu usmeno i pismeno+ objavi sledeće: 23  „Ovako kaže persijski kralj Kir: ’Jehova, Bog nebeski, dao mi je sva zemaljska kraljevstva+ i zapovedio mi da mu sagradim dom u Jerusalimu, u Judi.+ Ko god među vama pripada njegovom narodu, neka Jehova, njegov Bog, bude s njim, i neka ide.‘ “+

Fusnote

Talant je težio 34,2 kilograma. Videti Dodatak B14.
Moguće je da je to bilo u proleće.
Doslovno: „ukrutio je vrat“.
Ili: „držala sabate“.
Doslovno: „podstakao duh“.